Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Meie Kiriku esileht
Kristus Psalmides: Kristus, kõigeväeline Looja (Ps 104)
reede, 30 jaanuar 2015

Sample ImagePsalm räägib Jumala suurusest Loojana. Jumal mitte üksnes ei ole loonud maailma, vaid peab elu jätkuvalt üleval. Uus Testament annab psalmile selle tähenduse, et Jeesus Kristus on Looja ja elu ülal­pidaja.

 
UUDIS: Kreeka laeval hukkunud mungast-elupäästjast sai Gruusia rahvuskangelane
neljapäev, 29 jaanuar 2015

EActive Imageelmise aasta lõpus hukkus Aadria merel põlema süttinud Kreeka laeval Gruusia õigeusu­kiriku arhimandriit isa Ilia Kartozia. Mungast, kes tunnistajate sõnul tõi teiste elusid päästes ohvriks enda oma, on saanud Gruusia rahvuskangelane.

 
Misjonär dr Richard Reusch (4)
neljapäev, 29 jaanuar 2015

Sample ImageMis on sinu kogemuste põhjal maa­ilmas kõige parem? Kus oled sa kogenud, et taevas on maa peal?” “Ah et taevas maa peal? See on hea ratsu seljas,” kõlas Reuschi vastus. Õpilased olid hämmastunud, nad ootasid vastust: “Ameerikas.”

 
FILMIARVUSTUS: Iiob ilma Jumalata
teisipäev, 27 jaanuar 2015

Active Image«Leviaatani» puhul ei ole tegemist tavapärase sotsiaalkriitilise linateosega, vaid muljetavaldava pildiga kõige tõelisemast korruptsioonist, korruptsioonide korruptsioonist endast, inimkonnast kogu tema languses, kogu tema jumalatuses.

 
UUDIS: Muumiamaskist leiti Markuse evangeeliumi vanima käsikirja fragment?
esmaspäev, 26 jaanuar 2015

RSample Imageühm teadlasi peab võimalikuks, et on leidnud Markuse evangeeliumi teada­olevalt vanima käsi­kirja fragmendi, mis pärineb ilmselt 1. sajandist ja mida on ühes teiste papüüruse­lehtedega kasutatud muumia­maski valmistamisel. Markuse evangeeliumi seni tuntud vanimad koopiad pärinevad 2. sajandist.

 
MÕTISKLUS: Ilmumisaja III pühapäev
reede, 23 jaanuar 2015

 Meie troost ja julgus on Jumalas, kes on meie peale halastanud, ja Kristuses, kelles selle halastuse täius on avalikuks saanud. Ning eriti kirkalt tuleb Jumala armu ja halastuse suurus esile seal, kus tõepoolest kõik näib olevat lootusetult läbi.

 
Kristus Psalmides: Issand võtab vastu kadunud lapse (Ps 103)
reede, 23 jaanuar 2015

SiisSample Imageki ei anna Ps 103 kristlasele võimalust naasta Jumala armusse ja püsida samal ajal patus. Tagasi­tulek Jumala juurde tähendab naasmist ristimise armusse, kus patt jäetakse maha ja pilk pööratakse Kristuse ja Tema õpetuste poole.

 
Misjonär dr Richard Reusch (3)
kolmapäev, 21 jaanuar 2015

KrSample Imageistlase elu pidi olema distsip­lineeritud; mitte jõuetu ringi­lonkimine, vaid ees­kujulik “marssimine”. Ta tahtis kasvatada lastest ja noortest Kristuse sõdurid, kes oma elu, avaliku suhtlemise ja ees­kujuga näitasid, kes on Issand ja kelle väe hulka tasub kuuluda.

 
ARVAMUS: Paavst Franciscus inimõigustest ja sõnavabadusest
kolmapäev, 21 jaanuar 2015

MSample Imageeil on see vabadus, kuid ilma kedagi kahjustamata ja provot­seerimata, ilma religiooni nimel tapmiseta. Sõna­vabadus... igaühel on mitte ainult vabadus, õigus, vaid ka kohustus öelda seda, mis aitab kaasa ühise hüve poole püüdlemisel. Lisatud Briti pea­ministri David Cameroni kommentaar.

 
UUDIS: Soomes tegutsevad kirikud on mures liberaalsete arengute pärast luterlaste seas
teisipäev, 20 jaanuar 2015

Vene ÕSample Imageigeusu Kiriku otsus peatada õpetus­kõnelused Soome luterliku kirikuga leiab teiste Soomes tegutsevate kirikute juhtide seas mõistmist ning luterlaste areng suurema liberaalsuse suunas näib muid konfessioone lähendavat.

 
UUDIS: Poiss, "kes pöördus tagasi taevast": ma luiskasin, et tähelepanu saada
pühapäev, 18 jaanuar 2015

2Sample Image004. aastal kuue­aastase poisina liiklus­õnnetusse sattunud ja kaheks kuuks koomasse langenud Alex Malarkey tunnistas üles, et mõtles „surma­järgsest kogemusest“ pajatavasse raamatusse kirja pandud taevas käimise loo välja selleks, et tähele­panu võita. Noor­mees kuulutab nüüd, et ainult Piibel on tõde.

 
MÕTISKLUS: Ilmumisaja II pühapäev
laupäev, 17 jaanuar 2015

 Kristuses särab igavese ja püha taevase Isa armastuse tuli ja valgus, mis omakorda peab lööma lõkkele meie elus ning täitma selle ja kogu maailma oma ülivõrratu kirkusega.

 
Kristus Psalmides: Jumala Poeg kannab viletsate eest hoolt (Ps 102)
reede, 16 jaanuar 2015

PsSample Imagealm kutsub kristlasi üles lootma Jumalale ja Tema sõnale. Rasketel aegadel võib kristlane uskudes vahendada Jumala sõna järgmistele põlv­kondadele, sest nemad saavad näha Jumala abi.

 
Misjonär dr Richard Reusch (2)
neljapäev, 15 jaanuar 2015

KSample Imageogemusi lõvidega jagati õhtul lõkke ääres. Aasta­kümnete jooksul on tulnud neid rääkida sadu kordi. Selle­pärast on endiselt elavad lood sellest, et üks­kord oli üks misjonär, kellele isegi lõvid andsid teed.

 
UUDIS: Ilmaliku Euroopa tühjadest kirikutest saavad sööma-joomakohad ja lustipaigad
teisipäev, 13 jaanuar 2015

SekulariseSample Imageeruvas Euroopas levib trend, et kasutuseta jäänud kirikutele antakse uus elu näiteks restorani, baari või meele­lahutus­kohana. Teisalt tuleb mitmel pool ehitada üha rohkem uusi mošeesid üha enam tooni andvate moslemite usuliste vajaduste rahuldamiseks.

 
ARVAMUS: Je suis Enn. Charlie est tué.*
esmaspäev, 12 jaanuar 2015

Active ImageÜkskõik, millise ideoloogia tõstmine kõrgemaks inimesest – ja mitte ainult inimesest kui ideest, vaid igast konkreetsest inimesest – viib fanatismi, mis isegi inimlikkuse õilsat loosungit kandes tallab viimaks inimese jalge alla ja on valmis teda hävitama.

 
MÕTISKLUS: Kristuse ristimise püha
laupäev, 10 jaanuar 2015

 Jumal tahab, et me elaksime. Seepärast on Ta andnud oma ainusündinud Poja, kes on meie eest kannatades ja surres pesnud maha meie patu ja süü ning andnud meile võimaluse leida taas ühendus Jumala, oma eluallikaga.

 
Kristus Psalmides: Jeesus kutsub ustavaid töötegijaid (Ps 101)
reede, 09 jaanuar 2015

JumSample Imageala sõna esiplaanil hoidmine võib tuua kaasa raskusi, aga taga­kiusust ja pilkamisest hoolimata julgustab Püha Vaim sõna­kuulutajat olema oma ülesandele ustav.

 
REPLIIK: Õigus kahtluse alla seada ükskõik milliseid dogmasid?
reede, 09 jaanuar 2015

KahjukSample Images ongi sõna­vabadus toodud sageli ette­käändeks, et teist­suguste aru­saamade või usuliste veendumustega inimesi alandada ja nende tõeks­pidamisi mõnitada. See on nii selle­pärast, et sõna­vabadust kasutatakse relvana ideo­loogilises võitluses.

 
Misjonär dr Richard Reusch (1)
kolmapäev, 07 jaanuar 2015

KActive Imageasaka­väes alustanud ning küla­vaimulikuna lõpetanud mees oli ratsa­väe­ohvitser, teoloogia­doktor, luterlik vaimulik, ülikooli­lektor, vastu­panu­võitleja, misjonär, alpinist, masai sõdur, arst, õpetaja, kooli­juhataja, ehitaja, spioon, riigi­ametnik, kiriku­juht jpm. Võib-olla ka maailma ainus luterlane, kellest oleks võinud saada kopti õige­usu kiriku vaimuliku seminari juhataja.

 
UUDIS: Metropoliit Kornelius: poliitika ei tohi lõhkuda kristlikke väärtusi
teisipäev, 06 jaanuar 2015

MPEÕK meSample Imagetropoliit Kornelius ütleb oma jõulu­läkituses, et poliitika ei tohiks lõhkuda sajandite­vanuseid kristlikke väärtusi ega jalge alla tallata Jumala näo järgi loodud inimese väärikust. Metropoliidi sõnul saab riigi­kogus vastu võetud koos­elu­seaduse ohvriks kogu ühiskond.

 
JUTLUS: Kulda, viirukit ja mürri
esmaspäev, 05 jaanuar 2015

Sample ImageKristus ei oota meilt anniks kulda, viirukit ja mürri. Ja mida muud meil olekski Talle pakkuda kui vaid ise­ennast? Alles siis, kui me tunnistame oma vaesust ja tühjust, saab Kristus meid täita oma Vaimu, armu, rahu ja rõõmuga ning valitseda kuningana meie südames.

 
UUDIS: Professor Craig A. Evans: Uus Testament on usaldusväärne
esmaspäev, 05 jaanuar 2015

VActive Imageäljaande Perusta teoloogilistel õppe­päevadel kõnelenud Kanada Acada teoloogia­kolledži professor Craig A. Evans rõhutas Uue Testamendi aja­­loolist usaldus­väärsust. Evans vastustab eriti väidet, nagu oleks UT alg­tekst erinenud märgatavalt praegusest.

 
MÕTISKLUS: Jõuluaja II pühapäev
laupäev, 03 jaanuar 2015

 Kuidas päästa läbinisti rikutud inimest ilma seda inimest ennast hävitamata? Jumala lahendus sellele küsimusele ongi meie kristliku usu sisu: Jumal sai inimeseks.

 
Kristus Psalmides: Jeesuse lambad kuulevad Tema häält (Ps 100)
reede, 02 jaanuar 2015

PsaSample Imagelm räägib Jumala lammastest. Jeesus ütles, et Ta on hea karjane, kes on valmis andma oma elu lammaste eest. Selle­pärast lambad armastavad Teda ja kuulavad hea meelega Tema häält.

 
JUTLUS: Jumala kannatlikkus, ligiolu ja õrnus
reede, 02 jaanuar 2015

Active ImageSee on jõuluöö tegelik sõnum. Jumala juures ei ole vihapurskeid ega kannatamatust. Ta on alati kohal, nagu isa tähendamissõnas kadunud pojast, ootamas, et märgata juba kaugelt oma poja tagasipöördumist – ning seda päevast päeva, kannatlikkuses.

 
JUTLUS: Olgu parajal või ebasobival ajal
kolmapäev, 31 detsember 2014

 Niisiis on vana-aastaõhtu – mõeldes ühe aasta lõppemisele ja teise algamisele ning hoides silme ees püha paavst Silvesteri eeskuju – hea aeg, mil ennast Jumala Sõna valguses läbi katsuda ja küsida, kuidas me oleme oma kohustusi Issanda jüngritena, Tema sulastena täitnud.

 
ARVAMUS: Piiskoppide sinod ja halastuse türannia
esmaspäev, 29 detsember 2014

HalSample Imageastus, armastus ja hinge­hoiuline hoolitsemine on efek­tiivsed ainult siis, kui nad on juurdunud tões. „Ilma tõeta,“ tuletab meile meelde Benedictus XVI, „armastus degene­reerub ja muutub senti­mentalismiks“, ning see, mille me saame lõpp­tulemuseks, pole mitte halastus, vaid „armsaks­olemise türannia“.

 
PILTUUDIS: Kaks näärikaarti. Mitu olulist erinevust?
pühapäev, 28 detsember 2014

EesSample Imageti NSV uus­aasta­kaart aastast 1967 ja Eesti Vabariigi presidendi jõulu- ja uus­aasta­kaart aastast 2014. Mitu olulist erinevust leiad?

 
MÕTISKLUS: Jõulud ja aastavahetus
laupäev, 27 detsember 2014

 Nii jõulud kui aastavahetus peaks olema pigem vaikseks jäämise ja järelemõtlemise hetkeks. Mitte lärmi ega ka mitte – Scrooge'i kombel – kibestumise, vaid Jumala tänamise ja enda Tema kätte usaldamise ajaks. Sest kõik meie aastad on Tema käes ja Tema omad.

 
Kristus Psalmides: Kristlane hüüab Issandat appi (Ps 99)
reede, 26 detsember 2014

PSample Imageaulus ootas Jeesuse naasmist lähitulevikus. Joeli ennustus oli talle lõpu­aja tekst ning ta pingutas misjoni­töös, et kutsuda igaüht Jumala pääste osaliseks: “Igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb.”

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

Tulemusi 94 - 124 - 2751