Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Meie Kiriku esileht
JUHTKIRI: Demokraatia mask on langenud
neljapäev, 24 aprill 2014

Active ImageKooselu­seaduse eelnõul on ka hea külg – see näitab, kui vähe lähevad nii Eesti poliitikutele kui meediale korda demokraatlikud väärtused, mille eest öeldakse end seisvat. Hea on nimelt see, et selgus on majas ja mask on langenud.

 
UUDIS: Mida eestlased usuvad ja praktiseerivad: tulnukaid, maausku, joogat või kristlust?
teisipäev, 22 aprill 2014

Active Imagerske uuringu kohaselt usuvad ligi pooled Eesti elanikest tulnukatesse ja ligi 70 protsenti vaimsesse enese­arengusse. Tervelt 61 protsenti eestlastest peab õigeks väidet, et eesti rahva õige usk on maausk.

 
UUDIS: Teoloog hoiatab: kristlus variseb kokku, kui ei järgi Jeesuse õpetust
esmaspäev, 21 aprill 2014

EmeActive Imageriitprofessor Klaus Berger hoiatab, et lääne­kristlus võib oma­enese nõrkusest kokku variseda. Kiriku moderniseerimisest ei ole tema hinnangul abi, kristlust võib päästa ainult Jeesuse õpetuse järgimine.

 
Kirikujuhtide läkitusi ülestõusmispühadeks AD 2014
laupäev, 19 aprill 2014

Active ImageKrimmi püha piiskop Luukas õpetab meid: „Meil ei ole vaja mitte tõestusi Jumala olemas­olust, vaid meil on vaja Jumalat ennast – elavat ja armastavat“. Tulgu siis Issand meie ellu ning täites selle oma Valgusega, las muudab meie hinged.

 
MÕTISKLUS: Ülestõusmispüha
laupäev, 19 aprill 2014

 Mis sundis Maarja Magdaleenat inglitele nii kiirelt «selga pöörama»? Kas üksnes see, et kuna armastus Issanda vastu ja igatsus Tema järele täitis kogu tema südame, ei leidunud seal enam ruumi ega imetlust isegi taoliste imeväärsete olendite jaoks nagu inglid? Või siiski pigem see, et enesegi mõistmata oli ta saanud inglitelt sõnumi, mis sundis ta pöörduma ning sinnapoole vaatama, kus oli Issand?

 
Kristus Psalmides: Kristlane loodab hallipäisena Kristuse õigusele (Ps 71)
laupäev, 19 aprill 2014

Active ImageEakas kristlane võib loota Jumala abile. Jumal on oma Poja tõstnud sügavast surma­august ja toonud Ta tagasi ellu. Sama­moodi teeb Ta kristlasega. Vanaduses saab ta uut jõudu ning surma­hetkel võib ta usus loota, et surma võitja päästab ta ära.

 
Suur Reede: mõtisklusi Johann Gerhardilt ja piiskop Melitonilt
neljapäev, 17 aprill 2014

„TeActive Imagema kisendas valudes, et hoida meid igavestest oietest. Tema valas pisaraid, et pühkida meie pisarad. Tema suri, et meie saaksime elada. Teda läbistas põrgu valu, et meie ei peaks seda iialgi tundma.“

 
Ristitee palvus püha Alfonsus Liguori järgi
kolmapäev, 04 aprill 2012

Active ImageLuba mul Sind saata sel teekonnal. Sina lähed armastusest minu vastu surma; minagi soovin, mu armastatud Lunastaja, surra armastuse pärast Sinu vastu. Mu Jeesus, ma elan ja suren alati osaduses Sinuga.

 
Ristitee mõtisklused ja palved
pühapäev, 24 märts 2013

Active ImageKõigeväeline Jumal, ma palun Sind, vala oma Püha Vaimu läbi minusse usku, lootust ja armastust, et võiksin oma Issandat ja Õnnistegijat Jeesust Kristust Tema ristiteel saates näha ja õppida tundma Sinu õndsakstegevat andestust ja armastust.

 
Suur Neljapäev: kirikuisad ja õpetajad armulauast
kolmapäev, 16 aprill 2014

Active ImageOleme täna kogunenud mälestama Kristuse viimast õhtut enne Tema kannatust ning võtma vastu Tema püha ihu ja vere sakramenti, mille Ta tol õhtul seadis. Kuulakem, mida Kiriku õpetajad on selle sakramendi kohta öelnud.

 
Kristus Psalmides: Armulaualaul (Ps 70)
kolmapäev, 16 aprill 2014

Active ImagePsalmi sissejuhatuse järgi tuleb seda laulda “meenutus­ohvri” juures. Kristlasele on meenutus­ohvriks Issanda seatud püha armu­laud… Psalm 70 tuletab kristlastele meelde, et kitsikuse ajal saavad nad tulla Issanda lauale, et hingata. Jumala Tall toidab ja kinnitab neid.

 
Illimar Toomet: Kukk kiriku katusel
teisipäev, 15 aprill 2014

Active ImageKiriku katusel olev kukk tuletab meile meelde, et Jumal armastab meid isegi ette teades, et me salgame Ta maha ja taganeme. Ning Ta armastab meid ka pärast salgamist… Isegi kui inim­konna vastuseks Jumala armastusele on risti­löömine, jääb Tema ustavaks.

 
UUDIS: Paavst tulevastele preestritele: olge karjased ja mitte bürokraadid!
teisipäev, 15 aprill 2014

Active ImageKohtumisel Lazio seminaristide, preestrite ja piiskoppidega toonitas paavst Franciscus, et Kirik ei vaja kesk­päraseid preestreid, ning kirjeldas preestri­kutsumuseks valmistumise olulisimaid tugi­sambaid, milleks on sügav ja tõsine vaimulik, intellektuaalne, ühine ja apostellik elu.

 
MÕTISKLUS: Suur Nädal
laupäev, 12 aprill 2014

 Meie ees on vana ja uus Aadam: esimene inimene, kes pööras sõnakuulmatuses Jumalale selja ning tõmbas nii endale kui oma järeltulijaile, s.t meile, kaela surma ja hukatuse, ning Jumala inimeseks saanud Poeg, kes on oma kuulekusega taastanud kaotatud sideme Jumala ja inimese vahel.

 
Kristus Psalmides: Kristuse viimased päevad on kristlasele eeskujuks (Ps 69)
reede, 11 aprill 2014

KActive Imageäesolev psalm on koos Psalmiga 22 üks esimesi Vana Testamendi tekste, milles nähti Jeesuse kannatamise, surma ja üles­tõusmise ette­kuulutust. Psalmi sõnum on kahe­osaline. See räägib Jeesusest ja Tema jüngrite saatusest Jumalat vihkavas maailmas.

 
UUDIS: Katoliiklane Timo Soini rääkis luterlikus koguduses oma usulistest vaadetest
neljapäev, 10 aprill 2014

PActive Imageõlissoomlaste erakonna juht Timo Soini kaitses Espoon­lahti luterlikus koguduses kõneledes elu pühadust ja traditsioonilist arusaama abielust. Poliitikult küsiti muu­hulgas, miks ta luteri kirikust lahkus ja mida ta arvab arengutest luteri kirikus.

 
MEEDIAST: Vabadus, mis teeb (ametist) priiks
kolmapäev, 09 aprill 2014

Active ImageMozilla Corporationi juht Brendan Eich kaotas oma töö, kuna uskus, et abielu on vaid ühe mehe ja ühe naise vaheline liit. Kuhu jääb sõna­vabadus? Jumal hoidku, mitte keegi ei keelanud tal ju oma arvamust väljendada.

 
Juut, pianist, munk, preester: Hermann Coheni pöördumine
teisipäev, 08 aprill 2014

Active ImageKohtumine Kristusega pühas sakramendis muutis muusiku elu. Mitmeid kordi läks ta tagasi kirikusse otsekui tõmmatuna mingist tundmatust kütkestavast väest. Viimaks langes ta põlvili, teadmata, kelle ees ta põlvitas. Tema huultelt voolas otsekui iseenesest palve: “Issand, kes Sa oled? Mida ma pean tegema?”

 
UUDIS: Metropoliit Illarion Ukraina sündmustest ja suhete pingestumisest katoliiklastega
laupäev, 05 aprill 2014

Active ImageMetropoliit Illarioni sõnul ei suhtu Vene Õigeusu Kirik Ukraina sündmustesse üks­kõikselt. Vene kiriku kõrge esindaja andis mõista, et Ukraina kreeka-katoliku kiriku tegevus on pingestanud Vatikani ja Moskva suhteid.

 
MÕTISKLUS: Paastuaja V pühapäev
laupäev, 05 aprill 2014

 Me mitte lihtsalt ei vaevu, vaid ei taipagi tõsta oma pilku maisest, iseendast, kõrgemale – ja kui keegi meid selleks ka vahel ärgitab, siis ainult korraks, et jätkaksime taas allapoole põrnitsemist ja arvamist, et see siin ongi elu.

 
Kristus Psalmides: "Nii madalal keegi ei kõnni, kus Jeesust ei olegi" (Ps 68)
reede, 04 aprill 2014

Psalm kutsub kristlast üles rõActive Imageõmsalt ülistama, isegi tantsima ja karglema Jumala auks, sest Jumal päästab enda omad surmast ja kõikide vaenlaste käest: “Su pidu­rongi nähakse, oh Jumal, su pidu­rongi pühamus, mu Jumal ja mu kuningas! Ees käivad lauljad, taga keelpilli­mängijad, keskel trummi­lööjad neitsid.”

 
JUHTKIRI: Presidendi eeskujud
kolmapäev, 02 aprill 2014

SurActive Imagemakultuuri omaks võtnud sekulaarse ja materialistliku ühiskonna südame­tunnistuse häälena esitletakse segase elu ja segaste vaadetega elu­põletajaid, mõnu­ainete sõltlasi ja perverte, kelle n-ö loovus väljendub mässus kõige selle vastu, mis on õige, mõistlik ja hea.

 
UUDIS: Sallivuse karm pale: "homoabielude" vastaseid ootavad tõsised tagajärjed
esmaspäev, 31 märts 2014

Vana heActive Imagea Inglismaa toitlustajad, autojuhid, fotograafid, lille­seadjad ja teised ette­võtjad peavad arvestama sellega, et kui nad keelduvad südame­tunnistusele viidates teenindamast homo­pulma, esitatakse neile süüdistus.

 
UUDIS: President Ilves ülistas õigust kasvõi teiste tunnete riivamise hinnaga arvamust avaldada
pühapäev, 30 märts 2014

PresidActive Imageent Toomas Hendrik Ilves kaitses Tallinn Music Weeki avamisel jõuliselt üksik­isiku õigust oma arvamust avaldada, isegi kui see peaks teiste tundeid riivama. Üritusel osalesid ka Moskva Lunastaja Kristuse kirikus huligaanitsenud punk­bändi Pussy Riot liikmed.

 
MÕTISKLUS: Paastuaja IV pühapäev
laupäev, 29 märts 2014

 Jumal mitte lihtsalt ei nõua meie käest, et me jagaksime oma leiba ja kõike muud, mis oleme oma Loojalt kingituseks saanud, oma kaasinimestega, vaid Ta teeb seda ka ise. Või õigemini, Ta teeb palju rohkem: Ta jagab meie, oma loodutega, iseennast.

 
Kristus Psalmides: Evangeelium Kristuse toodud päästest levib kogu maailmas (Ps 67)
reede, 28 märts 2014

JesActive Imageaja raamatu 53. peatükis räägitakse sulase kannatusest ja surmast. Sõnum temast jõuab kõigi rahvasteni ja kuningad sulgevad oma suud, imestades, kas mingi piir­konna Jumal võib päästa rahvaid piina­surma surnud mehe kaudu.

 
UUDIS: President Barack Obama kohtus paavst Franciscusega
neljapäev, 27 märts 2014

Active ImageNeljapäeval, 27. märtsil, võttis paavst Franciscus Vatikanis vastu president Barack Obama, kellele paljud USA kristlased heidavad ette usu-, elu- ja perekonna­vastast poliitikat.

 
MEEDIAST: Miks polnud patriarh Kirill ajaloolisel päeval Kremli Georgi saalis?
kolmapäev, 26 märts 2014

Active Image18. märtsil pidas Venemaa president Vladimir Putin Kremli Georgi saalis ajaloolise kõne, põhjendades Krimmi ja Sevastoopoli Vene Föderatsiooniga ühendamise vajadust. Miks puudus Venemaa kirikupea patriarh Kirill nii oluliselt sündmuselt?

 
LUGEJAKIRI: Rein Õunapuu: Veel Calanda imest
kolmapäev, 26 märts 2014

Active ImageLoetu ajendas mind kirjutama kolmanda osa – seekord veidi alternatiivse, kui lubate. Apelleerin seda kirjutades oma õigusele, mis on katoliku kiriku poolt antud igale oma liikmele: imedesse, ka kiriku poolt kinnitatutesse, võib igaüks suhtuda kriitiliselt, järgides oma mõistust ja paremat äratundmist.

 
MÕTISKLUS: Paastuaja III pühapäev
laupäev, 22 märts 2014

 Silmade kinni pigistamine ja südame kõvaks tegemine ei muuda meie tegelikku olukorda. Ainus, mida see muudab, on see, et meie olukord muutub väljapääsmatuks.

 
Kristus Psalmides: Kristus on patuta ja kutsub enda omasid Jumalat ülistama (Ps 66)
reede, 21 märts 2014

JActive Imageeesus Kristus kõneleb selles psalmis kristliku kogudusega. Ta tuletab meelde Jumala suuri tegusid ajaloos. Ta tunnistab, kuidas on Jumal ajaloos oma rahva eest hoolt kandnud ja sellepärast peaks iga iisraellane Teda tänama ja ülistama.

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

Tulemusi 1 - 31 - 2454