Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Meie Kiriku esileht
MÕTISKLUS: Palmipuudepüha
reede, 27 märts 2015

 Seal, kus inimene on otsustanud hakata «jumalaks», ei valitse viimaks muud kui isekus, jõhkrus ja halastamatus. Aga seal, kus Jumal on otsustanud «loobuda iseenese olust, võtta orja kuju ja saada inimeseks», võidutsevad halastus, armastus ja lunastus.

 
Kristus Psalmides: Kristlane kannab hoolt ligimese eest (Ps 112)
reede, 27 märts 2015

Sample ImagePsalm lõpeb viitega, et kristlaste oma­vaheline armastus ajab jumalatud inimesed vihaseks (Ps 112:10): “Õel näeb seda ja saab pahaseks, ta kiristab hambaid ja nõrkeb. Õelate igatsused lähevad tühja.”

 
Emil Anton: Naised ja preestriamet
kolmapäev, 25 märts 2015

NSample Imageaispreesterluse eitajad apelleerivad nii Augsburgi usutunnistusele, tuues esile, et amet kuulub Jumala seatud ja kiriku ühtsuseks vältimatute asjade hulka... Seega taandub dogmaatiline küsimus jälle piibli­tõlgendusele.

 
UUDIS: Kardinal Kasper tulevase sinodi eel: palvetagem, sest võitlus jätkub!
teisipäev, 24 märts 2015

Sample ImageKardinal Walter Kasperi sõnul jätkub katoliku kirikus võitlus traditsiooni uuenemise pärast ja eel­seisev piiskoppide sinod peaks leidma lahenduse, mis võimaldaks oma abielu lahutanud katoliiklastel taas armulauale tulla.

 
Peapiiskopi karjasekiri Issanda kuulutamise pühal ehk paastumaarjapäeval, 25. märtsil 2015
esmaspäev, 23 märts 2015

Active ImageUsun, et kaheksa sajandi pikkuse ajalooga kristlikul Maarjamaal on veel lootust. Meie maa pühitsemine Jumalaema Maarjale omab ainulaadset tähendust meie rahva püsimajäämisel ajaloos. See pühitsus on kestev, kui elame selle pühitsuse kohaselt.

 
ARVAMUS: Progressiusu fundamentalistid ja terve mõistus
esmaspäev, 23 märts 2015

Sample ImageArukast ja mõistus­pärasest lähenemisest on praegus­ajal kõige enam puudu sellel n-ö progressiivsel, valgustatud avangardil, kes peab oma kohuseks juhtida terved ühiskonnad helgesse tulevikku, mida nende usk neile ilmutab.

 
MÕTISKLUS: Kannatuspühapäev
reede, 20 märts 2015

 Kogu ohvriteenistus oli märgiks sellest, et Iisraeli rahvas mõistab oma olemasolu puhtalt Jumala armu kingitusena ja ennast Temast üdini sõltuvana, ning annab end täielikult üle Temale, Tema hoolde, Tema kätte, Tema meelevalda.

 
Kristus Psalmides: Issanda päästeteod Jeesuse elus (Ps 111)
reede, 20 märts 2015

PSample Imagesalmi sõnu Jumala rahvast, kes saab endale kõik maad, võib mõista kristliku misjoni­ülesande valguses. Kristlik sõnum kiirgab kogu maailma.

 
Harald Põld: Vana seadus ja uus seadus
reede, 20 märts 2015

Sample ImageVana ja uue seaduse erinevus ei ole ajalik, vaid olemuslik. Vana seadus teeb ilmsiks patu – uus pattudest pöördumise. Käsk näitab pattu – arm katab kinni patud. Vana seaduse esitleja on Mooses, uue – Kristus.

 
Peapiiskop Paavali: Kuidas suhtuvad õigeusklikud naispreesterlusse?
kolmapäev, 18 märts 2015

Sample ImageOleme õige­usklikena jälginud nais­preesterluse küsimuse arengut luterlikus vennas­kirikus. Loodame ja palvetame kuni lõpuni, et meie vennas­kirik ei teeks otsust, mis tähendaks eemaldumist meie ühiselt kristlikult aluselt.

 
MEEDIAST: Luterlik naispiiskop õigeusu kiriku altaris
pühapäev, 15 märts 2015

Sample ImageSoome õigeusklike seas pakub jätkuvalt kõne­ainet 1. märtsil Helsingi Uspenski katedraalis aset leidnud vahe­juhtum. Nimelt kutsuti jumala­teenistuse ajal altarisse Helsingi luterlik piiskop Irja Askola. Juhtunut kommenteerib Karjala ja kogu Soome peapiiskop Leo.

 
MÕTISKLUS: Paastuaja IV pühapäev
laupäev, 14 märts 2015

 Mida rohkem võidab üks, kasvades armastuses Jumala ja inimeste vastu, loobudes vastamast ülekohtule samaga, püüdes vabaneda kõigest, mis on halb ja rikutud, püüeldes tõe poole, kasvatades oma südametunnistust ja tehes julgesti head – seda enam võidavad ka teised tema ümber.

 
Kristus Psalmides: Jeesus Kristus istub Jumala paremal käel (Ps 110)
reede, 13 märts 2015

1Sample Image10. psalmile tuginedes on kristlased alati pidanud Jeesust selleks Vana Testamendi kuningaks, kes istub Jumala paremal käel ja valitseb kuningana maailma üle.

 
Joel Kerosuo, Esko Murto: Kirik, traditsioon, tulevik
neljapäev, 12 märts 2015

ElSample Imageav Kristus oli ja on oma kirikus ligi. Sellepärast on kiriklikud traditsioonid, mis ei vastandu Jumala sõnale, ajaloolisteks märkideks ühe, püha ja apostliku kiriku jätkuvusest. Nad on Kristuse ligi­oleku ja Püha Vaimu töö kalli­hinnalised jäljed, mida tuleb alles hoida.

 
Patriarh Kirill: Märtrid ja usutunnistajad
kolmapäev, 11 märts 2015

Sample ImageOlla kristlane ja elada avalikult koos­kõlas oma veendumustega on pea­aegu alati tähendanud vastu­voolu ujumist ning hoopide vastu­võtmist nendelt, kelle jaoks kristlus on jäänud vaid elu­kaugeks sõnaks.

 
MÕTISKLUS: Paastuaja III pühapäev
reede, 06 märts 2015

Active ImageJumala puhul ei pea iialgi kahtlema: Tema sõnad ei ole mitte lihtsalt siirad, mitte «lihtsalt» tõde, vaid Tema sõnad on Tema ise. Nii nagu Jeesus – Jumala igavene Sõna – on tõeline Jumal ise.

 
Kristus Psalmides: Juudas Iskariot, hukatuse laps (Ps 109)
reede, 06 märts 2015

Sample ImagePsalmi üle mõtiskledes saab kristlane aru Jeesuse sõnadest, et Juudast ei olnud võimalik enam aidata. Ta oli olnud Jeesusele liiga lähedal ja saanud Tema vaenlaseks.

 
UUDIS: Soome õigeusklikke pahandab luterliku naispiiskopi lubamine Uspenski kiriku altarisse
kolmapäev, 04 märts 2015

SActive Imageoome õigeusklikud on hämmastunud ja pahased, et metropoliit Ambrosius kutsus Helsingi Uspenski katedraali altari­ruumi jumala­teenistusel külalisena viibiva luterliku nais­piiskopi Irja Askola, et ta saaks jälgida preestriks­pühitsemist.

 
ARVAMUS: Minu kokkupuude natsionaalsotsialismiga
teisipäev, 03 märts 2015

Sample ImageMul polnud kavas sel teemal sõna võtta, aga kuna praegu on alanud järje­kordne kirglik natsi­jaht, siis las ma parem räägin oma hiljutisest kokku­puutumisest natsionaal­sotsialismiga vaba­tahtlikult ja enne, kui minule kuuluvate esemete seast kompromiteerivat materjali leitakse.

 
REPLIIK: Rahva hääl loeb? Saarte tulemuselt teine kandidaat Riigikogusse ei pääse
esmaspäev, 02 märts 2015

HSample Imageiiu-, Lääne- ja Saaremaa valimis­ring­konnas tegi paljudele üllatuslikult teise tulemuse EKRE kandidaat Helle-Moonika Helme, kes kogus 2402 häält. „Võimsast tulemusest ei piisanud ometi, et ring­konnast parlamenti pääseda,“ tõdeb Meie Maa.

 
MÕTISKLUS: Paastuaja II pühapäev
pühapäev, 01 märts 2015

 Ilma tõelise kahetsuse ja patutundmiseta ei saa olla ka õige meeleparanduse teist poolt – usku, mis haarab kinni üksnes Evangeeliumist ja ei millestki muust ning millele meeleparanduse viljana järgnevad head teod (s.t armastus).

 
Kristus Psalmides: Psalme võib ühendada liturgilisteks tervikuteks (Ps 108)
reede, 27 veebruar 2015

PsSample Imagealm 108 on näide sellest, kuidas võidi tekste ühendada ja luua uusi liturgilisi tervikuid. Kristlikus kirikus on psalmide ja piibli­tekstide abil loodud liturgilisi palveid.

 
UUDIS: Paavst nimetas Püha Grigor Narekatsi Kiriku doktoriks
teisipäev, 24 veebruar 2015

PSample Imageaavst Franciscus nimetas Kiriku doktoriks Armeenia munga, preestri, õpetlase ja müstiku Püha Grigor Narekatsi (Nareki Gregorius, u 951–1003). Nüüd on katoliku kirikul kokku 36 Kiriku doktorit – meest ja naist, keda nende ees­kuju ja õpetatuse tõttu peetakse üld­kiriku õpetajaiks.

 
INTERVJUU: Varro Vooglaid: Perekond on reaalselt ühiskonna alus
pühapäev, 22 veebruar 2015

Sample ImageKuulake valimis­otsuseid langetades oma südame­tunnistust, mitte aga seda, millega parteid valijaid survestavad ja manipuleerivad… Kui vähegi võimalik, siis minge valima, et nende inimeste hääl, kes peavad oluliseks austuse säilitamist meie ühis­konna alus­väärtuste vastu, ei jääks margi­naalseks.

 
UUDIS: Paavst: Ukrainas tuleb rääkida rahust, mitte kellegi võidust või kaotusest
laupäev, 21 veebruar 2015

PSample Imageaavst Franciscus ütles kohtumisel Ukraina piiskoppidega, kaldudes kõrvale ette­valmistatud tekstist, et Ukrainas ei tule rääkida ühe või teise poole võidust või kaotusest, vaid rahust. Paavst nimetas Ukraina konflikti skandaalseks sõjaks kristlaste vahel.

 
MÕTISKLUS: Paastuaeg ja Iseseisvuspäev
reede, 20 veebruar 2015

 Kui kõik on Jumala käes – ja nii me kristlastena usume –, siis küllap ei saa olla tähenduseta seegi, et Eesti Vabariigi aastapäev, meie Iseseisvuspäev, satub nii tihti just paastuaega.

 
Kristus Psalmides: Jeesus Kristus päästab kõigest hädast (Ps 107)
reede, 20 veebruar 2015

KSample Imageristlane tõlgendab 107. psalmi ennustusena sellest, et Jeesuses teostub kogu maailma puudutav Jumala pääste­plaan. Uues Testamendis kerkivad psalmi teemad esile juba Maarja ja Sakarja kiitus­lauludes.

 
Misjonär dr Richard Reusch (7): Üks päev minu "polikliinikus" Nkoarangas*
reede, 20 veebruar 2015

ÕnSample Imageneks olin mõni päew tagasi 4 ämbrit ussi­rohtu keetnud; terwe pada kuulsa rohuga toodi kohale. Haiged astusid ligi ja jõid kibedat wedelikku üsna wapralt, olgugi ka kortsus nägudega… Et rohi aitaks, pidi seda kolm korda poole­tunniliste wahedega joodama… Neegri kõht nõuab suurt portsjoni!

 
Paavst Franciscuse läkitus 2015. aasta paastuajaks
kolmapäev, 18 veebruar 2015

PaastuaeSample Imageg on soodne aeg selleks, et lasta Kristusel ennast teenida, et meie võiksime oma­korda saada rohkem Tema sarnaseks. See sünnib, mil iganes me kuuleme Jumala Sõna ja võtame vastu sakramente, eriti Armu­lauda. Seal saame selleks, mida me vastu võtame: Kristuse Ihuks.

 
ARVAMUS: Vabadusest vabaks
teisipäev, 17 veebruar 2015

Sample ImageHakkab üha enam tunduma, et kristlased on jäämas Läänes esile­kerkinud humanismi ja sellega kaasnenud liberalismi pant­vangiks. Mujalt vaadates võrdsustatakse kõik läänelik kristlusega. [---] Kristlus ei kattu Lääne väärtus­süsteemiga.

 
UUDIS: Inglismaa Kirik saatis mõistetavuse huvides saatana pensionile
laupäev, 14 veebruar 2015

ISample Imagenglismaa Kiriku üldsinod ehk kiriku­kogu kiitis heaks ristimis­talituse uue, alternatiivse korra, mis ei sisalda enam tava­pärast kuradist lahti­ütlemist. Ekspertide arvates on saatana kui isikustatud kurja mainimine tarbetu ja noorem põlv­kond ei pruugi sellest aru saada.

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

Tulemusi 1 - 31 - 2704