Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

MEEDIAST: Luterlik naispiiskop õigeusu kiriku altaris
Autor: toimetus   
pühapäev, 15 märts 2015

Sample ImageSoome õigeusklike seas pakub jätkuvalt kõne­ainet 1. märtsil Helsingi Uspenski katedraalis aset leidnud vahe­juhtum. Nimelt kutsuti jumala­teenistuse ajal altarisse Helsingi luterlik piiskop Irja Askola, kes viibis kirikus külalisena. Samal ajal toimetas metropoliit Ambrosius altaris preestriks­pühitsemise talitust.

 

Naine altaris

Kuna õigeusu kirikus ei ole kombeks, et naisi (ja üldse ilmikuid, keda pole volitatud kirikus kaasa teenima) altarisse lubatakse, saati siis teise konfessiooni vaimulikku (ja pealegi nais­piiskoppi), tekitas vahe­juhtum Uspenski katedraalis vastu­kaja. (Tuleb rõhutada, et proua Irja Askola läks altarisse kutse peale, mitte omal initsiatiivil.)

Soome õigeusu veebileht Simeon ja Hanna pöördus Karjala ja kogu Soome peapiiskop Leo poole, kes on juba varem avalikult teatanud, et Uspenski katedraalis eksiti õige­usu kirikutes kehtivate reeglite vastu.

 

Palvetati „meie piiskop Irja“ eest

Veebileht SimSample Imageeon ja Hanna kirjutab, et Uspenski katedraalis palvetati „meie piiskop Irja“ eest, mis rikub õige­usu kiriku liturgilist korda. Metropoliit Ambrosiuse sõnul olevat diakonid piiskop Irjat ekteenias meenutanud Püha Vaimu juhatusel.

Seevastu peapiiskop Leo on seisukohal, et „Õigeusu kirikus diakonid palvet lugedes ilma piiskopi nõus­olekuta ei soleeri.“ Ta lisab, et „jutud Püha Vaimu juhatusest ei kuulu õigeusu kiriku liturgilisse praktikasse ja usku – õigeusu kirik ei ole mingi karismaatiline äratus­liikumine ega osa neli­pühilusest.“

Pärast vahejuhtumit Uspenski katedraalis arutleti meedias laialdaselt selle üle, et võrreldes liberaalse metropoliit Ambrosiusega esindab peapiiskop Leo konservatiivset joont ning et paljud ortodoksid peavad oma kirikut mitte-võrd­õiguslikuks ning sooliselt diskrimineerivaks ja näevad kaldumist „äärmuslikku konservatiivsusse“.

Peapiiskop märgib, et taolised arvamus­artiklid osutavad, kui vähe isegi paljud ortodoksid oma kirikust teavad ning et nad ei ole võtnud omaks õige­usu kiriku olemust.

 

Kohalik õigeusu kirik ei saa ajada oma joont

Peapiiskop Leo seisukoht on see, et Soome õigeusu kirik kui üks kohalikest kirikutest ei saa hakata omapäi ajama mingit uuenduslikku joont: „Soome ortodoksi kirik ei ole üksik saar, vaid see on liige ortodoksi maailmas kui ihus.“

„Kui Ambrosius ütleb, et me getostume, kui me ei muutu oikumeeniliseks ühenduseks, siis tegelikult on asi just vastu­pidi. Kui me eraldume kogu ortodoksi maailma joonest, siis oleme siin väike geto,“ lisas Leo.

Kirikupea sõnul levis uudis luterliku nais­piiskopi altarisse lubamisest kõikjal õigeusu maailmas ning tal tuli järgida õige­usu kirikute liini ja käituda selle kohaselt.

„Teiste õigeusu kirikute silmis päästis asja see, et ma reageerisin kiiresti ja avalikult,“ märkis peapiiskop Leo.

Ka luterlikud piiskopid ei ole Leo hinnangul juhtunu üle rõõmsad: „Aga praegu tean küll seda, et luterlike piiskoppide seas kahetsetakse piiskop Askola käitumist. On selge, et nad ei võta seisu­kohta metropoliit Ambrosiuse suhtes ning on sama selge, et minul pole vaja rääkida piiskop Askolaga. Aga nagu öeldud, luterlikud piiskopid ei pea Askola toimimist kaugeltki tänu­väärseks, vaid hoopis vastupidi.“

Karjala ja kogu Soome peapiiskopi sõnul on täielik fantaasia, et Soome õigeusu kirik võiks alustada mingit „uuenemis­protsessi“, mille ees­märgiks on nais­preesterlus.

„Muidugi on kiriku uuenemis­suundumus kogu aeg suunatud ühise kiriku poole ning ma kordan veel kord, et me oleme osa ortodoksi maailmast. Me osaleme selles, mis seal toimub. Kohaliku kirikuna ei avane me omal käel mingisse suunda ning veel võimatum on, et taoline asi saaks toimuda kohaliku kiriku ühes piiskop­konnas.“

Loe lähemalt siit.

 

Vaata lisaks:

Soome õigeusklikke pahandab luterliku naispiiskopi lubamine Uspenski kiriku altarisse (04.03.2015)

 
< Eelmine   Järgmine >