Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

REPLIIK: Küsimus ERR-i eetikanõunikule Tarmu Tammerkile
Autor: Illimar Toomet   
reede, 05 september 2014

Austatud Tarmu Tammerk


3. septembri saActive Imageates Pealtnägija sisaldus lõik, kus toimetuse poolt varjatuks jäetud isik varju­nimega "Frank" (alates 13:23) ütleb järgnevat: "Ühiskond võiks asja rahulikult võtta ja kui me ükspäev näiteks oma lapsed Eestis lasteaeda paneme, siis mulle kohe üldse ei meeldiks, kui seal oleks Varro Vooglaiu väikene poiss, kes lihtsalt tuleks ainuüksi selle­pärast meie laste kallale, et nad on mitte­traditsioonilisest perekonnast."

Pean saates avaldatud väidet erakordselt kahetsusväärseks, kuna:

  • Süüdistusel puudub igasugune faktiline alus. Süüdistus puudutab tegusid, mis ei ole veel toimunud, kuid mida süüdistatavaid eeldatakse toime panevat. Avalikkusele ei ole teada süüdistatavate varasem vägivaldne käitumine.
  • Toimetus on pidanud vajalikuks kaitsta väite esitaja isikut, tagades talle anonüümsuse, vältimaks tema vastu suunatavaid võimalikuid rünnakuid. Samas on isikule antud võimalus esitada isiklik laimav süüdistus avalikkusele tuntud isiku vastu.
  • Süüdistus on esitatud meelevaldsena asjasse mittepuutuvate isikute vastu, kuna sellel ei ole otsest puutumust saate­lõigu teema­käsitlusega.
  • Süüdistus on esitatud avalikkusele tuntud isiku alaealiste laste vastu. Paradoksaalsel viisil süüdistuse esitaja tegutseb oma alaealiste laste turvalisuse tagamise õilsal eesmärgil, stigmatiseerides teise isiku alaealisi lapsi.
  • Laimava süüdistuse esitamine on toimetuse selge valik. Eeldatavalt on nimetatud väide osa pikemast intervjuust. Kuivõrd aga väite esitamine on monteeritud saatesse eraldi tsitaadina, siis ei ole väite avaldamine vabandatav põhjendusega, et selle välja­jätmine oleks kahjustanud intervjuu tervikliku konteksti mõistmist.

Palun teilt vastust küsimusele: Kas Varro Vooglaiu ja tema alaealiste laste kujutamine kuri­tegevusele (kehalisele väär­kohtlemisele) kalduvatena on kooskõlas ajakirjandus­eetika koodeksi ja ERR-i väärtustega?

Eelnevast johtuvalt teen ettepaneku:

  1. Lõpetada viivitamatult laimavat väidet sisaldava saate ning saate­lõigu avalik eksponeerimine ERR-i arhiivis.
  2. Avaldada "Pealtnägija" järgmises saates toimetuse avalik vabandus laimava väite esitamise pärast.
  3. Anda "Pealtnägija" järgmises saates varjatuks jäänud "Frankile" võimalus avaldada oma isik ning esitada oma avalik vabandus laimava väite esitamise pärast. Juhul, kui "Frank" võimalusest keeldub, avaldada toimetuse sellekohane teade.

 

Lugupidamisega

Illimar Toomet

 
< Eelmine   Järgmine >