Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

UUDIS: Pastor: Soome luteri kirikut puhastatakse Jumala sõnast
Autor: uudistetoimetus   
neljapäev, 07 august 2014

Soome Sample Imageluterliku kiriku preestri­ametist tagandatud Misjoni­piiskop­konna dekaan Juhana Pohjola tõdeb, et käimas on kiriku puhastamine, ent mitte Jumala sõnaga, vaid Jumala sõnast. Kiriku usu­tunnistusele ustavad pastorid lastakse lahti, homo­meelsed pastorid aga saavad kiitust.

Oulu piiskop­konna toom­kapiitel otsustas nimelt 5. augustil tagandada Juhana Pohjola Soome luterliku kiriku vaimulikust ametist, kuna kapiitli hinnangul rikkus ta Misjoni­­piiskop­­konna teenistusse astudes oma ameti­vannet.

Varem tagandati samasuguse süüdistuse alusel vaimuliku­ametist tunnistuslike luterlaste piiskopid Matti Väisänen ja Risto Soramies.

„Selle asemel, et kirikut puhastada Jumala sõnaga, puhastatakse seda Jumala sõnast. See saab selgesti nähtavaks selles, et pärast piiskop Rimpiläinenit (Olavi Rimpiläinen oli viimane Soome luterlik piiskop, kes ordineeris ainult mehi – toim) ei pühitsetud enam apostliku ameti­käsituse pooldajaid ja pärast nn piiskop Heikka dokumenti polnud neil enam võimalik kogudustes ametisse saada,“ kirjutab Pohjola oma vastulauses.

„Nüüd vallandatakse ja ähvardatakse neid sõna­kuulutajaid, kes on pakkunud jumala­teenistuslikes kogudustes (s.t ametlikest kogudustest lahus – toim) Soome luterlikus kirikus alternatiivi, kuna muud alternatiivi enam ei olnud,“ lisab Pohjola.

Dekaan Juhana Pohjola juhib tähele­panu sellele, et samal ajal, kui kiriku­seadustele tuginedes tagandatakse ametist kiriku ustavaid töö­tegijaid, julgustatakse piiskopi poolt avalikult neid vaimulikke, kes palvetavad koos homo­paaridega.

„Helsingi piiskop­konna piiskop Irja Askola tõdes suvel Pride’il (homo­festivalil – toim) sama­sooliste paaride eest kaks palve­hetke pidanud vaimuliku tegevuse kohta, et sõnumi andmine, et sa oled aktsepteeritud, on tähtsam kui kiriku­­juriidilised küsimused,“ kirjutab Pohjola.

Misjonipiiskopkonna kohta kehtib see põhimõte vastu­pidises mõttes, leiab Juhana Pohjola.

Misjoni­piiskop­kond on luterlikule usualusele tuginev vaimulike ja jumala­teenistuslike ühenduste võrgustik, mis tegutseb väljas­pool Soome luteri kiriku ametlikke struktuure, kuid peab end samas osaks ajaloolisest Soome kirikust.

Loe lähemalt siit.

 

Vaata lisaks:

Risto Soramies: Tampere toomkapiitli otsusest (17.10.2013)

Tampere toomkapiitel tagandas Misjonipiiskopkonna piiskopi preestriametist (10.10.2013)

Soome piiskopid näitavad Misjonipiiskopkonna vaimulikele ust (22.03.2013)

Soome tunnistuslikud luterlased asutasid oma piiskopkonna ja valisid piiskopi (17.03.2013)

Soome kirik heitis piiskop Väisäneni vaimulikust ametist välja (11.08.2010)

 
< Eelmine   Järgmine >