Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

UUDIS: Teoloog hoiatab: kristlus variseb kokku, kui ei järgi Jeesuse õpetust
Autor: uudistetoimetus   
esmaspäev, 21 aprill 2014

EmeriitprofesActive Imagesor Klaus Berger hoiatab, et lääne­kristlus võib oma­enese nõrkusest kokku variseda. Kiriku moderniseerimisest ei ole tema hinnangul abi, kristlust võib päästa ainult Jeesuse õpetuse järgimine.

„Läänekristlus variseb omaenese nõrkusest kokku,“ leiab emerituuri siirdunud Heidelbergi ülikooli teoloogia­professor Klaus Berger.

Teoloogi hinnangul võib läänekristlust päästa ainult see, kui hakatakse taas Jeesuse õpetusi ja sõnu järgima. Paljas „kiriku moderniseerimine“ ei lahenda kristliku usuga seotud probleeme, mis ei seondu iganenud kiriklike struktuuridega, vaid religioosse läbipõlemisega.

Tunnustades ajaloolis-kriitilise piibli­uurimise suuri saavutusi on Berger samas veendunud, et see meetod tervikuna lõhub Piiblit ning kiriku ja teoloogia­üliõpilaste usku. Ajaloolis-kriitilise meetodi põhi­puuduseks peab Berger seda, et mõõdu­puuks võetakse „loodus­teaduslik kausaalsus“.

„Piiblis esinevad imed, inglid, visioonid ja karismad tunduvad „mõistuslikust“ vaate­kohast piinlikena ja kohatutena, seega need välistatakse. Minnakse isegi niikaugele, et neid peetakse katoliikliku või veel halvemal juhul fundamentalistliku triumfalismi tunnuseks,“ tõdeb Berger.

Emeriitprofessori väitel on enim oma võimu kuritarvitanud hoopis „liberaalseks“ nimetatud vool teoloogias. Nüüdis­aegne loodus­teaduslik maailma­pilt, mida järgitakse, on sama­moodi oma kaasajast tingitud nagu antiikne maailma­pilt ning miski ei sunni eitama seda tegelikkust, millest tunnistab Piibel (Jumala inimeseks­saamine, Jeesuse ülestõusmine ja taevaminek jne).

Piibli lammutamise ja piibelliku sõnumi moonutamise kaudu deformeeritakse „kristlus kuni tundmatuseni pehmeks ja täiesti kohustamatuks pühapäeva­moraaliks“, millel ei saagi enam mingit tähtsust olla.

Tagajärjeks on „rahvakiriklik kõrb“, mille ületamiseks oleks vaja uut reformatsiooni – sellest kirjutab Berger ka oma 2013. aastal ilmunud tähele­panuväärses teoses „Die Bibelfälscher“ („Piibli­võltsijad“).

Loe siit.

 

Vaata lisaks:

Meediast: Ajaloolis-kriitilise teoloogia viletsus (31.05.2013)

Persoon: Professor Klaus Berger kritiseerib mugandumist ajavaimuga (18.04.2009)

 
< Eelmine   Järgmine >