Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Kristus Psalmides: Kristlane loodab hallipäisena Kristuse õigusele (Ps 71)
Autor: Antti Laato   
laupäev, 19 aprill 2014

EActive Imageakas kristlane paneb selles psalmis oma lootuse Jumalale (Ps 71:17–19): “Jumal, sa oled mind õpetanud mu noorest east, ja sest­saadik ma kuulutan sinu imesid. Ära siis jäta mind maha, Jumal, kui ma lähen vanaks ja halliks, kuni ma kuulutan sinu käsivart praegusele põlvele ja su vägevust kõigile järel­tulijaile! Sest su õiglus ulatub kõrgele, oh Jumal, kes oled suuri asju teinud. Jumal, kes on nagu sina?”

Psalmis viidatakse mitmel korral Jumala õigusele ehk sellele, et Jumal langetab eakale inimesele õige otsuse Ps 71.2, 15–16, 24): “Oma õiglusega tõmba mind välja kitsikusest ja vabasta mind; pööra oma kõrv mu poole ja päästa mind!”; “Mu suu peab jutustama sinu õiglusest ja su pääste­tegudest kogu päeva, sest ma ei tea nende arvu. Ma tulen Issanda Jumala vägitegudega, ma tunnistan üksnes sinu õiglust”; “Minu keelgi kõneleb kogu päeva sinu õiglusest, sest juba häbenesid ja kohmetusid, kes otsisid mu õnnetust.”

Eakas kristlane loeb seda psalmi julgusega. Jumal üksi on õiglane ja teeb õigeks selle, kes usub Jeesusesse Kristusesse. Psalmi sõnumist lähtub Paulus kirjas roomlastele. Üksnes Jumal on õige ja Ta kingib õiguse sellele, kes usub Kristusesse (Rm 3:21–26): “Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese Seadus ja Prohvetid, see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitus­ohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse.

Eakas kristlane võib loota Jumala abile. Jumal on oma Poja tõstnud sügavast surma­august ja toonud Ta tagasi ellu. Samamoodi teeb Ta kristlasega. Vanaduses saab ta uut jõudu ning surma­hetkel võib ta usus loota, et surma võitja päästab ta ära (Ps 71:20–22): “Sina, kes mind oled lasknud näha palju kitsikusi ja õnnetusi, teed mind jälle elavaks ja tõmbad mind jälle üles maa sügavustest. Kasvata mu suurust ja pöördu jälle mind trööstima! Ma tahan sind tänada ka naabli­mänguga sinu ustavuse eest, mu Jumal! Ma tahan sulle lauldes mängida kannelt, sa Iisraeli Püha!” Kristlane rõõmustab Jeesuse võidu pärast. Surmavalla sügavustest toodi Ta tagasi ellu.

Paulus kirjutab kristlase usust, kes ei pea muretsema, kas Jeesus tõuseb surma sügavusest tagasi ellu. Jumal on äratanud Jeesuse surnuist ja ta võib olla sellele kindel (Rm 10:5–13): “Sest Mooses kirjutab Seadusest tuleneva õiguse kohta: “Inimene, kes seda teeb, jääb elama selle kaudu.” Ent õigus, mis tuleb usust, ütleb: “Ära ütle oma südames: Kes läheb üles taevasse? – see tähendab Kristust alla tooma, või: Kes läheb alla sügavusse? – see tähendab Kristust üles tooma surnuist.” Kuid mida see siis ütleb? “Sõna on su lähedal, sinu suus ja su südames.” See on ususõna, mida me kuulutame. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Sest Pühakiri ütleb: “Ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse.” Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest seesama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.”

Paulus selgitab siin Vana Testamendi teksti 5Ms 30:11–14, kutsudes kristlasi kinnitama oma mõtted ja südamed Jeesuses Kristuses tehtud Jumala suurte tegude külge. Jeesus oli Jumala Poeg, kuid alandas iseennast ja sündis inimesena, et päästa inimesed. Ta ei olnud patune, kuid tahtis saada patuks ja võtta inimkonna patuvõla enda kanda. Ta oli surnud ja läks surmavalla sügavustesse, aga Jumal päästis Ta sealt. Nüüd võib iga kristlane loota Jumala abile ja surra selles usus, et ükskord tõstab Jumal tedagi sügavast surmaorust tagasi ellu.

 

Antti Laato raamatust “Kristus Psalmeissa” (Perussanoma, 2011) tõlkinud Illimar Toomet.

Avaldatakse autori ja kirjastuse loal.

Perussanoma Oy, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen, Suomi – Finland

http://www.perussanoma.fi

 
< Eelmine   Järgmine >