Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Ristitee mõtisklused ja palved
Autor: toimetus   
pühapäev, 24 märts 2013
Active Image

Kõigeväeline Jumal, ma palun Sind, vala oma Püha Vaimu läbi minusse usku, lootust ja armastust, et võiksin oma Issandat ja Õnnistegijat Jeesust Kristust Tema ristiteel saates näha ja õppida tundma Sinu õndsakstegevat andestust ja armastust, milles Sa oled lubanud oma ainusündinud Pojal minu, vääritu patuse eest, kannatada ja surra, et võtta mind vastu oma lapsena, anda mulle andeks kõik minu patud ning kinkida mulle Temas kõigi oma tõotuste täitumine ja igavese elu täius. Aamen.

Loe Ristitee mõtisklusi ja palveid siit (p. Alfons Maria Liguori) ja siit (Enn Auksmann, PDF).

 
< Eelmine   Järgmine >