Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

UUDIS: EELK peapiiskop ei pea Moskva pühakojas huligaanitsemise õigustamist põhjendatuks
Autor: uudistetoimetus   
esmaspäev, 02 aprill 2012

Active ImageEELK peapiiskop Andres Põder kutsub vaimulikele saadetud kirjas üles palvetama, et õigeid eesmärke taotletaks õigete vahenditega. Peapiiskopi üleskutse on ajendatud riigikogu liikmete avalikust kirjast, milles õigustatakse vene punkansambli Pussy Riot huligaanitsemist Moskva Lunastaja Kristuse katedraalis.

„On hämmastav ja  mõtlemapanev, et riigikogu liikmed on asunud oma avaliku kirjaga õigustama ansambli Pussy Riot huligaanset rünnet vene õigeusu kiriku vastu Moskvas ning et selle toetuseks Von Krahlis korraldatud kontserdist võttis osa ka vabariigi president,“ kirjutas Andres Põder vaimulikele saadetud elektronkirjas.

„Teame, et enamiku venelaste jaoks on kirik tõepoolest püha paik ning seal omavolitsemine sakrileeg. Miljonite õigeusklike tunnete haavamise kõrval on ansambli väidetav poliitiline sõnum täiesti kõrvaline ja tähtsusetu,“ nendib peapiiskop.

Active Image„On selge, et kellegi poliitiliste, majanduslike või meelelahutuslike eesmärkide saavutamiseks on pühakoja rüvetamine ja usuvabaduse jalge alla tallamine lubamatu vahend. Rääkida sellest kui sõnavabaduse kaitsmisest on küüniline. Kas sellisel moel oleks õigustatav ka Anu Saagimi hiljutine pidutsemine Tallinna Püha Vaimu kirikus? Kui väidetavad sõnavabaduse kaitsjad tahtnuks dialoogi  ja lugupidamist võimude poolt, tulnuks neil samamoodi austada kirikut ja seal kehtivaid reegleid,“ seisab kirikujuhi saadetud kirjas.

„Arvan, et meil tuleb niisugustest arengutest teha oma järeldused, selgitada inimestele väärtuspõhise eluhoiaku aluseid ning mõjutada erakondi ja riiki neist lugu pidama. Esmajoones aga palvetagem üksteise eest, et õigeid eesmärke taotletaks õigete vahenditega,“ kirjutab peapiiskop Põder.

Aprilli alguses saatis üheksa riigikogu liiget Venemaa valitsusele ja riigiduumale avaliku kirja, milles nõutakse ansambli Pussy Riot liikmete kui meelsusvangide vabastamist ja inimõiguste austamist. Kirja algatajaks on Isamaa ja Res Publica Liidu nimekirjas Riigikokku pääsenud parteitu saadik Juku-Kalle Raid.

„Tuletame meelde, et igasugune dialoog tekib ühistel alustel ning üksteisest lugupidamisel, iga riik aga koosneb selle riigi kodanikest,“ kirjutavad riigikogu liikmed.

Avalikule kirjale allakirjutanud ei selgita, mil viisil aitas ansambli Pussy Riot omavoliline ülesastumine Moskva Lunastaja Kristuse katedraalis kaasa demokraatiale, sõnavabadusele ja lugupidamisele paljude inimeste jaoks oluliste usuliste väärtuste vastu.

Ansambli Pussy Riot „punkpalvust“ kirikus võib vaadata siit.

 

 
< Eelmine   Järgmine >