Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Meie Kiriku esileht
Patriarh Kirill: Märtrid ja usutunnistajad
kolmapäev, 11 märts 2015

Sample ImageOlla kristlane ja elada avalikult koos­kõlas oma veendumustega on pea­aegu alati tähendanud vastu­voolu ujumist ning hoopide vastu­võtmist nendelt, kelle jaoks kristlus on jäänud vaid elu­kaugeks sõnaks.

 
MÕTISKLUS: Paastuaja III pühapäev
reede, 06 märts 2015

Active ImageJumala puhul ei pea iialgi kahtlema: Tema sõnad ei ole mitte lihtsalt siirad, mitte «lihtsalt» tõde, vaid Tema sõnad on Tema ise. Nii nagu Jeesus – Jumala igavene Sõna – on tõeline Jumal ise.

 
Kristus Psalmides: Juudas Iskariot, hukatuse laps (Ps 109)
reede, 06 märts 2015

Sample ImagePsalmi üle mõtiskledes saab kristlane aru Jeesuse sõnadest, et Juudast ei olnud võimalik enam aidata. Ta oli olnud Jeesusele liiga lähedal ja saanud Tema vaenlaseks.

 
UUDIS: Soome õigeusklikke pahandab luterliku naispiiskopi lubamine Uspenski kiriku altarisse
kolmapäev, 04 märts 2015

SActive Imageoome õigeusklikud on hämmastunud ja pahased, et metropoliit Ambrosius kutsus Helsingi Uspenski katedraali altari­ruumi jumala­teenistusel külalisena viibiva luterliku nais­piiskopi Irja Askola, et ta saaks jälgida preestriks­pühitsemist.

 
ARVAMUS: Minu kokkupuude natsionaalsotsialismiga
teisipäev, 03 märts 2015

Sample ImageMul polnud kavas sel teemal sõna võtta, aga kuna praegu on alanud järje­kordne kirglik natsi­jaht, siis las ma parem räägin oma hiljutisest kokku­puutumisest natsionaal­sotsialismiga vaba­tahtlikult ja enne, kui minule kuuluvate esemete seast kompromiteerivat materjali leitakse.

 
REPLIIK: Rahva hääl loeb? Saarte tulemuselt teine kandidaat Riigikogusse ei pääse
esmaspäev, 02 märts 2015

HSample Imageiiu-, Lääne- ja Saaremaa valimis­ring­konnas tegi paljudele üllatuslikult teise tulemuse EKRE kandidaat Helle-Moonika Helme, kes kogus 2402 häält. „Võimsast tulemusest ei piisanud ometi, et ring­konnast parlamenti pääseda,“ tõdeb Meie Maa.

 
MÕTISKLUS: Paastuaja II pühapäev
pühapäev, 01 märts 2015

 Ilma tõelise kahetsuse ja patutundmiseta ei saa olla ka õige meeleparanduse teist poolt – usku, mis haarab kinni üksnes Evangeeliumist ja ei millestki muust ning millele meeleparanduse viljana järgnevad head teod (s.t armastus).

 
Kristus Psalmides: Psalme võib ühendada liturgilisteks tervikuteks (Ps 108)
reede, 27 veebruar 2015

PsSample Imagealm 108 on näide sellest, kuidas võidi tekste ühendada ja luua uusi liturgilisi tervikuid. Kristlikus kirikus on psalmide ja piibli­tekstide abil loodud liturgilisi palveid.

 
UUDIS: Paavst nimetas Püha Grigor Narekatsi Kiriku doktoriks
teisipäev, 24 veebruar 2015

PSample Imageaavst Franciscus nimetas Kiriku doktoriks Armeenia munga, preestri, õpetlase ja müstiku Püha Grigor Narekatsi (Nareki Gregorius, u 951–1003). Nüüd on katoliku kirikul kokku 36 Kiriku doktorit – meest ja naist, keda nende ees­kuju ja õpetatuse tõttu peetakse üld­kiriku õpetajaiks.

 
INTERVJUU: Varro Vooglaid: Perekond on reaalselt ühiskonna alus
pühapäev, 22 veebruar 2015

Sample ImageKuulake valimis­otsuseid langetades oma südame­tunnistust, mitte aga seda, millega parteid valijaid survestavad ja manipuleerivad… Kui vähegi võimalik, siis minge valima, et nende inimeste hääl, kes peavad oluliseks austuse säilitamist meie ühis­konna alus­väärtuste vastu, ei jääks margi­naalseks.

 
UUDIS: Paavst: Ukrainas tuleb rääkida rahust, mitte kellegi võidust või kaotusest
laupäev, 21 veebruar 2015

PSample Imageaavst Franciscus ütles kohtumisel Ukraina piiskoppidega, kaldudes kõrvale ette­valmistatud tekstist, et Ukrainas ei tule rääkida ühe või teise poole võidust või kaotusest, vaid rahust. Paavst nimetas Ukraina konflikti skandaalseks sõjaks kristlaste vahel.

 
MÕTISKLUS: Paastuaeg ja Iseseisvuspäev
reede, 20 veebruar 2015

 Kui kõik on Jumala käes – ja nii me kristlastena usume –, siis küllap ei saa olla tähenduseta seegi, et Eesti Vabariigi aastapäev, meie Iseseisvuspäev, satub nii tihti just paastuaega.

 
Kristus Psalmides: Jeesus Kristus päästab kõigest hädast (Ps 107)
reede, 20 veebruar 2015

KSample Imageristlane tõlgendab 107. psalmi ennustusena sellest, et Jeesuses teostub kogu maailma puudutav Jumala pääste­plaan. Uues Testamendis kerkivad psalmi teemad esile juba Maarja ja Sakarja kiitus­lauludes.

 
Misjonär dr Richard Reusch (7): Üks päev minu "polikliinikus" Nkoarangas*
reede, 20 veebruar 2015

ÕnSample Imageneks olin mõni päew tagasi 4 ämbrit ussi­rohtu keetnud; terwe pada kuulsa rohuga toodi kohale. Haiged astusid ligi ja jõid kibedat wedelikku üsna wapralt, olgugi ka kortsus nägudega… Et rohi aitaks, pidi seda kolm korda poole­tunniliste wahedega joodama… Neegri kõht nõuab suurt portsjoni!

 
Paavst Franciscuse läkitus 2015. aasta paastuajaks
kolmapäev, 18 veebruar 2015

PaastuaeSample Imageg on soodne aeg selleks, et lasta Kristusel ennast teenida, et meie võiksime oma­korda saada rohkem Tema sarnaseks. See sünnib, mil iganes me kuuleme Jumala Sõna ja võtame vastu sakramente, eriti Armu­lauda. Seal saame selleks, mida me vastu võtame: Kristuse Ihuks.

 
ARVAMUS: Vabadusest vabaks
teisipäev, 17 veebruar 2015

Sample ImageHakkab üha enam tunduma, et kristlased on jäämas Läänes esile­kerkinud humanismi ja sellega kaasnenud liberalismi pant­vangiks. Mujalt vaadates võrdsustatakse kõik läänelik kristlusega. [---] Kristlus ei kattu Lääne väärtus­süsteemiga.

 
UUDIS: Inglismaa Kirik saatis mõistetavuse huvides saatana pensionile
laupäev, 14 veebruar 2015

ISample Imagenglismaa Kiriku üldsinod ehk kiriku­kogu kiitis heaks ristimis­talituse uue, alternatiivse korra, mis ei sisalda enam tava­pärast kuradist lahti­ütlemist. Ekspertide arvates on saatana kui isikustatud kurja mainimine tarbetu ja noorem põlv­kond ei pruugi sellest aru saada.

 
MÕTISKLUS: Pühapäev enne paastuaega
reede, 13 veebruar 2015

 «Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest» – Ta on tulnud meie, patuste inimeste pärast. Ta on armastanud neid, kes ei ole armastust väärt. Ta on andnud ennast nende eest, kes isegi Tema nime tunnistades Teda üha ja üha risti löövad.

 
Kristus Psalmides: Kristlase uskmatus ei tee tühjaks Jumala ustavust (Ps 106)
reede, 13 veebruar 2015

PsSample Imagealm 106 õpetab kristlasele, mis tähendus on koguduses sõna­teenija ametil. Selle ülesandeks on juhatada kristlast tundma paremini Jumala sõna. Ilma jutlustamis­ameti juhatuseta eksib kogudus ning hakkab elama jumalatut elu.

 
Misjonär dr Richard Reusch (6)
reede, 13 veebruar 2015

Sample Image“On saabunud mu eluõhtu ning mul on ees kutse viimasele paraadile. Selles rügemendis on minu koht tühi. Nõnda nagu püha Johannes oli ustav oma Lunastajale, ustav kuni surmani, nõnda olid ka meie rügemendi mehed.”

 
ARVAMUS: Je suis Jesus! Kirikust ja liberaalsest ühiskonnast
kolmapäev, 11 veebruar 2015

KSample Imageultuuride kokku­põrke põhjuseks maailmas ei olnudki vaen kristluse ja islami vahel, vaid jumalatu, lõbu­janune materialism lääne ühis­konna vasak- ja parem­poolsel tiival, aga ühtlasi nende vaen kristluse, judaismi ja islami vastu.

 
REPLIIK: 1500, 2000 aastat pimedust
kolmapäev, 11 veebruar 2015

Sample ImageReformatsioon on meie silmad avanud ja näidanud, et naiste ordi­neerimisest keeldumine on olnud aja­looline viga. Nüüd on aeg see viga parandada.“ 1500, 2000 aastat pimedust. Ja siis korraga paistab pimeduses valgus…

 
UUDIS: Kooseluseaduse nahaalne läbisurumine kahandas RE ja SDE toetust
esmaspäev, 09 veebruar 2015

TSample Imageuru-uuringute AS-i uuringu­juht Juhan Kivirähk nendib, et Reformi­erakonna ja sotside toetuse on alla viinud rahva enamusele vastu­meelse kooselu­seaduse läbi­surumine.

 
MÕTISKLUS: II pühapäev enne paastuaega
reede, 06 veebruar 2015

 Vahel tundub, et kogu sellest jumalikust taignasõtkumisest ei jäägi meile rohkem külge kui veidi jahutolmu, mille me endalt üsna kergesti maha raputada või kloppida suudame…

 
Kristus Psalmides: Jeesuse pisuke karjake võidab (Ps 105)
reede, 06 veebruar 2015

PSample Imagesalm käib läbi Iisraeli ajaloo ja näitab, kuidas Jumal on väeliselt olnud ligi kõikidel aegadel. Ta on päästnud enda omad, ehkki nad on sageli olnud nõrgad ja jõetud maa­ilma tohututes poliitilistes keeristes või oma isiklikes raskustes.

 
Misjonär dr Richard Reusch (5)
reede, 06 veebruar 2015

Sample ImageJäin 1917. aastal ilma oma keisrist ja 1920. aastal oma kodumaast. Kodutu võõrana elasin võõrastel maadel. Kibo nõlvadelt leidsin ma enda kodu… Seal, Isa Kibo laial rinnal tahaksin oodata oma Taevase Kuninga viimset kutset, Tema kutset, kelle troon on veel kõrgem kui Kibo.”

 
ARVAMUS: Kes lõhestab ühiskonda, kas ründaja või kaitsja?
neljapäev, 05 veebruar 2015

Sample ImageIga suur uuendus on teatud määral rünnak olemas­oleva süsteemi vastu. Kui see uuendus on hea ja sobiv, siis võetakse ta valudeta vastu, ehkki ilmselt ikka tekib neid, kellele see ei meeldi, ja nad hakkavad vastu. Aga neid vastu­hakkajaid ei saa nimetada lõhestajateks.

 
ARVAMUS: Homoseksuaalsete vanemate täiskasvanud lapsed tunnistavad
neljapäev, 05 veebruar 2015

Sample ImageOleme jõudmas olukorda, kus meie kultuuriline narratiiv kinnitab lastele, et neil ei ole põhi­mõtteliselt õigust ei loomulikule pere­struktuurile ega oma bio­loogilistele vanematele – et lapsed eksisteerivad ainu­üksi täis­kasvanute soovide rahuldamiseks.“

 
ARVAMUS: Natsijuhid viimses kohtus
kolmapäev, 04 veebruar 2015

Sample ImageTema juhitud vanglas Nürnbergis oli kaks­kümmend üks Natsi-Saksamaa kõige ohtlikumat elus­olevat meest. Neist osa olid vähemalt olnud kunagi rooma­katoliiklased, enamus aga luterlased. Kõiki süüdistati kõige õõvasta­vamates sõja­kuri­tegudes, mida Euroopas sajandite jooksul oli nähtud.

 
Augsburgi usutunnistus piiskopiameti meelevallast ja ülesandest
pühapäev, 01 veebruar 2015

Sample ImageNiisiis õpetavad meie omad, et võtmete ehk piiskoppide meele­vald tähendab evangeeliumi järgi meele­valda ja Jumala käsku evangeeliumi kuulutada, patte andeks anda ja kinnitada, sakramente jagada ja talitada.

 
MÕTISKLUS: III pühapäev enne paastuaega
laupäev, 31 jaanuar 2015

 Usk, kirik ja Jumal ei ole inimeste jaoks enam kuigi olulised – nii näivad uuringud ja küsitlused kinnitavat. Võib-olla on see nõnda sellepärast, et seda, mis on tasuta, mis on kingitud, ei osata hinnata?

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

Tulemusi 63 - 93 - 2751