Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Meie Kiriku esileht
MEEDIAST: ISIS-e juhtkonda pääsevad eelkõige USA poolt vangistatud ja piinatud võitlejad
neljapäev, 16 aprill 2015

"Džihadistide seas Sample Imageon raske ülespoole tõusta, kui pole vanglas olnud, sest sind hinnatakse selle järgi, kas sa pead piinamisele vastu, hakkad rääkima või mitte, jääd oma veendumustele kindlaks."

 
Harald Põld: Maailma misjon
kolmapäev, 15 aprill 2015

Sample ImageKui me ajamärkidest õieti aru saame, siis tahab Jumal veel­kord evangeeliumi valguse kõrgele tõsta maailmas. Uskugem seda ja tehkem selles sihis tööd misjoni­põllul! Veel on see võimalik. Aga võib-olla, et see on viimane võimalus.

 
MEEDIAST: Uuring näitab religiooni jätkuvalt suurt mõju maailmas, eriti noorte seas
kolmapäev, 15 aprill 2015

Sample ImageVärske uuringu kohaselt peab 63 protsenti maailma elanikest end usklikuks. Kõige usklikumaks osutusid alla 34-aastased noored. Kõige vähem usklikke ja kõige rohkem ateiste oli rikaste ja suure sisse­tulekuga inimeste seas.

 
UUDIS: Turu toomkapiitel kõrvaldas ametist viis konservatiivset pastorit
pühapäev, 12 aprill 2015

TSample Imageuru peapiiskopkonna toomkapiitel otsustas 8. aprillil võtta viielt Misjoni­piiskop­konna pastorilt õiguse tegutseda Soome evangeelse-luterliku kiriku vaimulikuna.

 
Kristuse eluandja haud on kaunim kui paradiis
laupäev, 11 aprill 2015

SiSample Imagenu eluandja haud, oh Kristus, on kaunim kui paradiis ja tõesti ilusam kui ükski kuninga­koda; tema on meie üles­tõusmise allikas.

 
MÕTISKLUS: Valge Pühapäev
reede, 10 aprill 2015

 Jumala õnnistust enda peal kandes ja ustavalt Tema rõõmusõnumit kuulutades on Jeesuse tunnistajad ka ise õnnistuseks kõigile inimestele kuni ilmamaa otsani.

 
Kristus Psalmides: Evangeeliumi aare saviastjates (Ps 116)
reede, 10 aprill 2015

PsSample Imagealm tuletab kristlasele meelde, et Jeesus on surma võitja ja Ta on tõotanud olla omade juures iga päev. Kristlane ei pea kartma või kaotama lootust, sest Jumal päästab surmast ja viib igavesse ellu.

 
Emil Anton: Katoliku kirik ja naispreesterlus
kolmapäev, 08 aprill 2015

Sample ImageNaiste ordineerimise küsimust ei saa otsustada lähtudes meeste ja naiste võrd­õiguslikkusest. Kiriku amet ei ole inim­õigus ning isegi ristimine ei anna personaalset õigust seda ametit pidada. Ordinatsioon ei ole selle saajale antud autasu, vaid kutse, mille eesmärk on kiriku teenimine.

 
MÕTISKLUS: Ülestõusmispüha
laupäev, 04 aprill 2015

 Seal nad on, need tähed, nii säravad – otsekui Jumalaema jäljed, mille kiirgav helk teeb valgeks ka meie öö, kõige pimedamagi. Ja Jeesus, kelle käes on urb – tärkava elu õisik, uue alguse märk, sest «Ta on tõusnud, Ta on tõusnud»!

 
Kristus Psalmides: Evangeelium Kristusest teeb tühjaks ebajumalad (Ps 115)
laupäev, 04 aprill 2015

ÜlSample Imageestõusmis­sündmuse valguses nägid kristlased selles viidet Jeesuse üles­tõusmisele. Jeesus ei jäänud hauda, vaid tõusis surnuist üles. Tema jüngrid võisid kogeda, et neile on ilmunud surma võitja.

 
EELK peapiiskopi karjasekiri ülestõusmispühadeks AD 2015
laupäev, 04 aprill 2015

ÜSample Imagelestõusmist eitades, salates või naeru­vääristades ei ole võimalik usku ega Jumalat surmata. Suurel Reedel sooritati eba­õnnestunud katse. Kannatavast ja surevast Jeesusest sai üles­tõusmis­hommikul rõõmustav ja võidutsev Kristus, kes võib ka meile kinkida surma ära võitva elu.

 
MÕTISKLUS: Triduum Sacrum
neljapäev, 02 aprill 2015

 Sixtuse Madonna suurim mõistatus on Jeesuslapse silmad ja pilk, mis ei ole Tema ema kombel suunatud lihtsalt kaugusesse (ja seega iseendasse), vaid vaatavad täiesti selgelt millelegi kindlale. Aga millele?

 
Kristus psalmides: Egiptusest põgenemine Kristuse lepitustöö eeskujuna (Ps 114)
kolmapäev, 01 aprill 2015

Sample ImagePaasapühal meenutavad juudid vabanemist Egiptuse orjusest. See sündmus on paasa­sööma­aja keskmes. Jeesus seadis armulaua seoses paasa­söömaajaga. Sellel räägib Ta oma jüngritele, et neil tuleb süüa ja juua “minu mälestuseks.”

 
Kristus Psalmides: Jeesus sündis siia, et surra (Ps 113)
kolmapäev, 01 aprill 2015

RSample Imageistil suri tõeline Jumal, Jumala Poeg. Psalm 113 tuletab kristlastele meelde, et Jumala Poeg sündis maailma. See Jumal suri paasa­pühade ajal Jeruusalemmas.

 
Harald Põld: Kristlik ühtsus
kolmapäev, 01 aprill 2015

KSample Imageui Jeesus viibis viimast korda oma jüngrite seas ja valmis­tus oma surmaga kristlikule kirikule alust panema, palus ta veel nende kuuldes ja koos nendega Jumalat ja oma Isa, et jüngrid ja need, kes edaspidi nende kuulutuse kaudu saavad usklikuks, kõik oleksid üks.

 
Ristitee mõtisklused ja palved
pühapäev, 24 märts 2013

Active ImageKõigeväeline Jumal, ma palun Sind, vala oma Püha Vaimu läbi minusse usku, lootust ja armastust, et võiksin oma Issandat ja Õnnistegijat Jeesust Kristust Tema ristiteel saates näha ja õppida tundma Sinu õndsakstegevat andestust ja armastust.

 
UUDIS: Saksa kardinal Marx kaitseb pastoraalseid uuendusi: "Me ei ole Rooma harukontor!"
pühapäev, 29 märts 2015

Sample ImageSaksa kirikujuhi kardinal Reinhard Marxi arvamus, et katoliku kirik Saksa­maal võiks hakata ise langetama teatud abieluga seonduvaid pastoraalseid otsuseid, on pälvinud kriitikat kolmelt saksa keelt kõnelevalt kardinalilt Vatikanis.

 
MÕTISKLUS: Palmipuudepüha
reede, 27 märts 2015

 Seal, kus inimene on otsustanud hakata «jumalaks», ei valitse viimaks muud kui isekus, jõhkrus ja halastamatus. Aga seal, kus Jumal on otsustanud «loobuda iseenese olust, võtta orja kuju ja saada inimeseks», võidutsevad halastus, armastus ja lunastus.

 
Kristus Psalmides: Kristlane kannab hoolt ligimese eest (Ps 112)
reede, 27 märts 2015

Sample ImagePsalm lõpeb viitega, et kristlaste oma­vaheline armastus ajab jumalatud inimesed vihaseks (Ps 112:10): “Õel näeb seda ja saab pahaseks, ta kiristab hambaid ja nõrkeb. Õelate igatsused lähevad tühja.”

 
Emil Anton: Naised ja preestriamet
kolmapäev, 25 märts 2015

NSample Imageaispreesterluse eitajad apelleerivad nii Augsburgi usutunnistusele, tuues esile, et amet kuulub Jumala seatud ja kiriku ühtsuseks vältimatute asjade hulka... Seega taandub dogmaatiline küsimus jälle piibli­tõlgendusele.

 
UUDIS: Kardinal Kasper tulevase sinodi eel: palvetagem, sest võitlus jätkub!
teisipäev, 24 märts 2015

Sample ImageKardinal Walter Kasperi sõnul jätkub katoliku kirikus võitlus traditsiooni uuenemise pärast ja eel­seisev piiskoppide sinod peaks leidma lahenduse, mis võimaldaks oma abielu lahutanud katoliiklastel taas armulauale tulla.

 
Peapiiskopi karjasekiri Issanda kuulutamise pühal ehk paastumaarjapäeval, 25. märtsil 2015
esmaspäev, 23 märts 2015

Active ImageUsun, et kaheksa sajandi pikkuse ajalooga kristlikul Maarjamaal on veel lootust. Meie maa pühitsemine Jumalaema Maarjale omab ainulaadset tähendust meie rahva püsimajäämisel ajaloos. See pühitsus on kestev, kui elame selle pühitsuse kohaselt.

 
ARVAMUS: Progressiusu fundamentalistid ja terve mõistus
esmaspäev, 23 märts 2015

Sample ImageArukast ja mõistus­pärasest lähenemisest on praegus­ajal kõige enam puudu sellel n-ö progressiivsel, valgustatud avangardil, kes peab oma kohuseks juhtida terved ühiskonnad helgesse tulevikku, mida nende usk neile ilmutab.

 
MÕTISKLUS: Kannatuspühapäev
reede, 20 märts 2015

 Kogu ohvriteenistus oli märgiks sellest, et Iisraeli rahvas mõistab oma olemasolu puhtalt Jumala armu kingitusena ja ennast Temast üdini sõltuvana, ning annab end täielikult üle Temale, Tema hoolde, Tema kätte, Tema meelevalda.

 
Kristus Psalmides: Issanda päästeteod Jeesuse elus (Ps 111)
reede, 20 märts 2015

PSample Imagesalmi sõnu Jumala rahvast, kes saab endale kõik maad, võib mõista kristliku misjoni­ülesande valguses. Kristlik sõnum kiirgab kogu maailma.

 
Harald Põld: Vana seadus ja uus seadus
reede, 20 märts 2015

Sample ImageVana ja uue seaduse erinevus ei ole ajalik, vaid olemuslik. Vana seadus teeb ilmsiks patu – uus pattudest pöördumise. Käsk näitab pattu – arm katab kinni patud. Vana seaduse esitleja on Mooses, uue – Kristus.

 
Peapiiskop Paavali: Kuidas suhtuvad õigeusklikud naispreesterlusse?
kolmapäev, 18 märts 2015

Sample ImageOleme õige­usklikena jälginud nais­preesterluse küsimuse arengut luterlikus vennas­kirikus. Loodame ja palvetame kuni lõpuni, et meie vennas­kirik ei teeks otsust, mis tähendaks eemaldumist meie ühiselt kristlikult aluselt.

 
MEEDIAST: Luterlik naispiiskop õigeusu kiriku altaris
pühapäev, 15 märts 2015

Sample ImageSoome õigeusklike seas pakub jätkuvalt kõne­ainet 1. märtsil Helsingi Uspenski katedraalis aset leidnud vahe­juhtum. Nimelt kutsuti jumala­teenistuse ajal altarisse Helsingi luterlik piiskop Irja Askola. Juhtunut kommenteerib Karjala ja kogu Soome peapiiskop Leo.

 
MÕTISKLUS: Paastuaja IV pühapäev
laupäev, 14 märts 2015

 Mida rohkem võidab üks, kasvades armastuses Jumala ja inimeste vastu, loobudes vastamast ülekohtule samaga, püüdes vabaneda kõigest, mis on halb ja rikutud, püüeldes tõe poole, kasvatades oma südametunnistust ja tehes julgesti head – seda enam võidavad ka teised tema ümber.

 
Kristus Psalmides: Jeesus Kristus istub Jumala paremal käel (Ps 110)
reede, 13 märts 2015

1Sample Image10. psalmile tuginedes on kristlased alati pidanud Jeesust selleks Vana Testamendi kuningaks, kes istub Jumala paremal käel ja valitseb kuningana maailma üle.

 
Joel Kerosuo, Esko Murto: Kirik, traditsioon, tulevik
neljapäev, 12 märts 2015

ElSample Imageav Kristus oli ja on oma kirikus ligi. Sellepärast on kiriklikud traditsioonid, mis ei vastandu Jumala sõnale, ajaloolisteks märkideks ühe, püha ja apostliku kiriku jätkuvusest. Nad on Kristuse ligi­oleku ja Püha Vaimu töö kalli­hinnalised jäljed, mida tuleb alles hoida.

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

Tulemusi 32 - 62 - 2751