Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Meie Kiriku esileht
Kristus Psalmides: Kristlane saab koguduse keskel puhata (Ps 76)
reede, 23 mai 2014

Kristuse sõduriActive Imagena on kristlane sageli kiusatustes. Tema pihta lendavad kurja tulised nooled, mille ta tõrjub usu kilbiga, kuid saab ka haavata… Kurja tulised nooled lüüakse tagasi ning murtakse ka kõik teised kiusatuste relvad.

 
ARVAMUS: Kas Euroopas kiusatakse kristlasi taga?
teisipäev, 20 mai 2014

„OActive Imagen üldine umbusk mistahes religioosse suhtes, arvamus, et usk tuleb avalikust sfäärist eemal hoida… Esineb radikaalset sekularismi, sest on levinud arusaam, et „ristiusk domineeris üle­kohtuselt sajandeid ja nüüd tuleb talle koht kätte näidata.““

 
UUDIS: Geikristlased ei pea kirikute argumente kooseluseaduse vastu tõsiseltvõetavaks
esmaspäev, 19 mai 2014

GeikristlaseActive Imaged ei pea paljude kirikute vastu­seisu kooselu­seadusele tõsiselt­võetavaks ja loodavad, et Eesti usulised ühendused ei jää kauaks iganenud stereo­tüüpide juurde, vahendab Eesti Päevaleht.

 
MÕTISKLUS: Ülestõusmisaja V pühapäev
reede, 16 mai 2014

 See, et meis elab Kristuse Vaim, tähendab, et oleme valmis koos Kristusega kannatama. Mitte niivõrd kannatuse enda pärast, kuivõrd sellepärast, et seal, kus on kannatus, on Kristus.

 
Kristus Psalmides: Jumala Poeg on õiglane kohtunik (Ps 75)
reede, 16 mai 2014

SündmuActive Imagesed hakkavad hargnema ja kurjus saab maa­ilmas üha enam võimu. Jumal otsekui sunnib kurjust peidu­paigast väljuma, et seda lõplikult alistada. Viimaks saabub Antikristuse ilmumise hetk. Siis algab Jumala kohus. Igaüks, kes on võtnud endale Antikristuse märgi, peab nüüd jooma Jumala viha karikast.

 
ARVAMUS: Läänes taga kiusatud kirik?
teisipäev, 13 mai 2014

TegActive Imageemist ei ole sektantide, kultuste või fanaatikutega. See on täiesti tavaline kristlus. Varem peeti usklikke igavateks, kitsa­rinnalisteks, tusatsejateks. Praegusel ajal hakatakse neid üha enam pidama ohtlikeks.

 
UUDIS: VÕK esindaja: Austria võit Eurovisioonil on osa pahe legitimeerimise protsessist
esmaspäev, 12 mai 2014

Vene ÕiActive Imagegeusu Kiriku esindaja sõnul tunnistab Austria transvestiidi esitatud loo võit Euro­visiooni laulu­võistlusel pahe legitimeerimise protsessi jätkumisest ja Euroopa kristlikest juurtest eemaldumisest.

 
UUDIS: President Ilves hurjutas emadepäeva kõnes eestlaste "vanameelsust" ja "sallimatust"
pühapäev, 11 mai 2014

President TooActive Imagemas Hendrik Ilves hurjutas emade­päeval peetud kõnes eestlaste vana­meelsust ja sallimatust. Presidendi hinnangul näitavad paljudele eestlastele omased hoiakud kuuluvust pigem Kremli-meelsete leeri.

 
MÕTISKLUS: Ülestõusmisaja IV pühapäev
laupäev, 10 mai 2014

 Uuestisündimine ei ole midagi tühipaljalt sümboolset, vaid see tähendab meie täielikku uueks saamist Jeesuses Kristuses, Tema ülestõusmise läbi surnuist, mille järel oleme suutelised isegi keset kõige lootusetumat lootusetust elama elavas lootuses.

 
Kristus Psalmides: Kristlik kogudus ohus (Ps 74)
reede, 09 mai 2014

Active ImageKristlane kuuleb siin palvet Kristuse koguduse pärast, mida ähvardavad sise­tülid ja eriti eksi­õpetajad. Oleme juba vaadelnud, kuidas Uus Testament seostab Kristuse koguduse taevase Siioniga. Seega võib kristlikku kogudust nimetada Siioniks.

 
Ühest väga vanast Maarja-palvest
kolmapäev, 07 mai 2014

IdActive Imagea- ja läänekiriku pärandis leidub palju kauneid Maarja-hümne ja -palveid. Mitmed neist on tõe­poolest koostatud alles teisel aasta­tuhandel. Palve „Sinu kaitse ja varju alla“ aga läheb tagasi vara­kristlikku aega ning kuulub seega kõigi kristlaste ühisesse pärandisse.

 
UUDIS: Asjatundja: Jeesuse naist mainiv papüürusefragment on võltsing
teisipäev, 06 mai 2014

2Active Image012. aasta septembris tutvustas Harvardi teadlane professor Karen King maailmale papüüruse­fragmenti, kus mainitakse Jeesuse naist. Papüürusele on nimelt kirjutatud kopti dialektis: „Jeesus ütles neile: Minu naine…“ Mitmed õpetlased on siiski veendunud, et tegemist on võltsinguga.

 
MÕTISKLUS: Hea Karjase pühapäev
reede, 02 mai 2014

 Tõeline karjane – karjane Hea Karjase enda näo järgi – on see, kes ei juhi oma karja ei käsu ega kasu pärast, ei vägivalla ega sunniga, vaid nii, et kogudus järgneb oma karjasele tema eeskuju pärast.

 
Kristus Psalmides: Kristlasel on hea elada koos Jeesusega (Ps 73)
reede, 02 mai 2014

KristActive Imagelane rõõmustab, et Kristuses on ta pääsenud Jumala lähedale. Isegi oma surma­tunnil saab kristlane olla Jumala süles. Olles ühendatud Kristusega, võidab ta surma ning võib öelda: “Kuigi mu liha lõpeb ja mu süda ka, siiski oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti.”

 
UUDIS: Arutelu: kas Putin viib või ei vii patriarh Kirilli rihma otsas jalutama?
neljapäev, 01 mai 2014

Soome ÕigeusuActive Image Kiriku ülem­diakon Jyrki Härkönen ei usu, et Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill toimib president Vladimir Putini käe­alusena, kuna tema jaoks seisavad Kiriku huvid riigi poliitilistest huvidest kõrgemal.

 
ARVAMUS: On aeg lõpetada "südametunnistuse järgi" elamine
pühapäev, 27 aprill 2014

Active ImageMe oleme hakanud liiga vara tundma rõõmu «usu taassünnist» ja unustanud liiga kiiresti, et väärusk on hullem uskmatusest ning et Kristust ei löönud risti sugugi mitte ateistid.

 
MEEDIAST: Elu Sõna asutaja Ulf Ekman oma teekonnast katoliku kirikusse
pühapäev, 27 aprill 2014

„SeeActive Image, mis juhtus 1998. aasta paiku, nagu ütlesin, oli soov teada saada, mis on Kirik tegelikult. Minu jaoks oli see eksistentsiaalne ja eklesioloogiline küsimus: mida me ikkagi teeme? Mille osa me tegelikult oleme? Ja kuhu see meid viib?“

 
MÕTISKLUS: Valge Pühapäev
laupäev, 26 aprill 2014

 Jeesuse nime kuulutamine, Tema nimesse uskumine, Tema nimel tegutsemine (ja palvetamine) tähendab niisiis eeskätt seda, et kõike, mida me teeme, teeme teadlikuna sellest, et Temas päästab Jumal meid meie pattudest.

 
Kristus Psalmides: Maailma targad Jeesus-lapse juures (Ps 72)
reede, 25 aprill 2014

KrActive Imageistlane saab Psalmi 72 juures rõõmustada Jeesuse sündimisest, kui Jumala rahu ja rõõmu sõnum jõudis karjaste ja idamaa tarkadeni. Psalm ennustas maailmale suunatud misjonit, milles Jeesuse jüngrite kuulutatud rahu­sõnum kandub merelt mereni maailma äärteni.

 
JUHTKIRI: Demokraatia mask on langenud
neljapäev, 24 aprill 2014

Active ImageKooselu­seaduse eelnõul on ka hea külg – see näitab, kui vähe lähevad nii Eesti poliitikutele kui meediale korda demokraatlikud väärtused, mille eest öeldakse end seisvat. Hea on nimelt see, et selgus on majas ja mask on langenud.

 
UUDIS: Mida eestlased usuvad ja praktiseerivad: tulnukaid, maausku, joogat või kristlust?
teisipäev, 22 aprill 2014

Active Imagerske uuringu kohaselt usuvad ligi pooled Eesti elanikest tulnukatesse ja ligi 70 protsenti vaimsesse enese­arengusse. Tervelt 61 protsenti eestlastest peab õigeks väidet, et eesti rahva õige usk on maausk.

 
UUDIS: Teoloog hoiatab: kristlus variseb kokku, kui ei järgi Jeesuse õpetust
esmaspäev, 21 aprill 2014

EmeActive Imageriitprofessor Klaus Berger hoiatab, et lääne­kristlus võib oma­enese nõrkusest kokku variseda. Kiriku moderniseerimisest ei ole tema hinnangul abi, kristlust võib päästa ainult Jeesuse õpetuse järgimine.

 
Kirikujuhtide läkitusi ülestõusmispühadeks AD 2014
laupäev, 19 aprill 2014

Active ImageKrimmi püha piiskop Luukas õpetab meid: „Meil ei ole vaja mitte tõestusi Jumala olemas­olust, vaid meil on vaja Jumalat ennast – elavat ja armastavat“. Tulgu siis Issand meie ellu ning täites selle oma Valgusega, las muudab meie hinged.

 
MÕTISKLUS: Ülestõusmispüha
laupäev, 19 aprill 2014

 Mis sundis Maarja Magdaleenat inglitele nii kiirelt «selga pöörama»? Kas üksnes see, et kuna armastus Issanda vastu ja igatsus Tema järele täitis kogu tema südame, ei leidunud seal enam ruumi ega imetlust isegi taoliste imeväärsete olendite jaoks nagu inglid? Või siiski pigem see, et enesegi mõistmata oli ta saanud inglitelt sõnumi, mis sundis ta pöörduma ning sinnapoole vaatama, kus oli Issand?

 
Kristus Psalmides: Kristlane loodab hallipäisena Kristuse õigusele (Ps 71)
laupäev, 19 aprill 2014

Active ImageEakas kristlane võib loota Jumala abile. Jumal on oma Poja tõstnud sügavast surma­august ja toonud Ta tagasi ellu. Sama­moodi teeb Ta kristlasega. Vanaduses saab ta uut jõudu ning surma­hetkel võib ta usus loota, et surma võitja päästab ta ära.

 
Suur Reede: mõtisklusi Johann Gerhardilt ja piiskop Melitonilt
neljapäev, 17 aprill 2014

„TeActive Imagema kisendas valudes, et hoida meid igavestest oietest. Tema valas pisaraid, et pühkida meie pisarad. Tema suri, et meie saaksime elada. Teda läbistas põrgu valu, et meie ei peaks seda iialgi tundma.“

 
Ristitee palvus püha Alfonsus Liguori järgi
kolmapäev, 04 aprill 2012

Active ImageLuba mul Sind saata sel teekonnal. Sina lähed armastusest minu vastu surma; minagi soovin, mu armastatud Lunastaja, surra armastuse pärast Sinu vastu. Mu Jeesus, ma elan ja suren alati osaduses Sinuga.

 
Suur Neljapäev: kirikuisad ja õpetajad armulauast
kolmapäev, 16 aprill 2014

Active ImageOleme täna kogunenud mälestama Kristuse viimast õhtut enne Tema kannatust ning võtma vastu Tema püha ihu ja vere sakramenti, mille Ta tol õhtul seadis. Kuulakem, mida Kiriku õpetajad on selle sakramendi kohta öelnud.

 
Kristus Psalmides: Armulaualaul (Ps 70)
kolmapäev, 16 aprill 2014

Active ImagePsalmi sissejuhatuse järgi tuleb seda laulda “meenutus­ohvri” juures. Kristlasele on meenutus­ohvriks Issanda seatud püha armu­laud… Psalm 70 tuletab kristlastele meelde, et kitsikuse ajal saavad nad tulla Issanda lauale, et hingata. Jumala Tall toidab ja kinnitab neid.

 
Illimar Toomet: Kukk kiriku katusel
teisipäev, 15 aprill 2014

Active ImageKiriku katusel olev kukk tuletab meile meelde, et Jumal armastab meid isegi ette teades, et me salgame Ta maha ja taganeme. Ning Ta armastab meid ka pärast salgamist… Isegi kui inim­konna vastuseks Jumala armastusele on risti­löömine, jääb Tema ustavaks.

 
UUDIS: Paavst tulevastele preestritele: olge karjased ja mitte bürokraadid!
teisipäev, 15 aprill 2014

Active ImageKohtumisel Lazio seminaristide, preestrite ja piiskoppidega toonitas paavst Franciscus, et Kirik ei vaja kesk­päraseid preestreid, ning kirjeldas preestri­kutsumuseks valmistumise olulisimaid tugi­sambaid, milleks on sügav ja tõsine vaimulik, intellektuaalne, ühine ja apostellik elu.

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

Tulemusi 280 - 310 - 2751