Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Meie Kiriku esileht
MEEDIAST: Piiskop Athanasius Schneider: Kiriku kriis seisneb inimkesksuses
neljapäev, 10 juuli 2014

„KirikActive Imageu tõeline kriis on inim­­kesksus, Kristuse-kesksuse unustamine... Kriis avaldub samuti selles, kuidas armu­laual käiakse ümber Kristuse Ihuga. Armu­laud on Kiriku süda… Meie kui inimeste esimene ülesanne on austada Jumalat. Mitte ennast, vaid Teda.“

 
UUDIS: Mika Tuovinen: ristiusu keskmes ei ole ligimesearmastus, vaid Jumala tegu meie heaks
pühapäev, 06 juuli 2014

Active ImageSoome Rahvamisjoni juht Mika Tuovinen tõdes misjoni­seltsi päevadel kõneledes, et Piibli autoriteedist lahti­ütlemisel on taga­järjed ning et sugugi mitte kõik, mida kirikus täna­päeval kuulutatakse, ei ole Piibliga kooskõlas.

 
UUDIS: Mingem Issanda kotta: fotomeenutusi 1994. aasta kirikunoorte päevadelt Pöides
neljapäev, 03 juuli 2014

KaksActive Imagekümmend aastat hiljem: 5.–7. juulini 1994 peeti Pöide Maarja kiriku juures EELK viiendad kiriku­noorte päevad, millest võttis koos korraldajatega osa ligi viis­sada inimest. Päevade teema „Mingem Issanda kotta!“ oli seotud iidse ja väärika Pöide kirikuga.

 
UUDIS: Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste: kirikud ei esinda tervet ühiskonda
kolmapäev, 02 juuli 2014

RActive Imageiigikogu põhiseadus­komisjoni esimees, endine kommunist ja tipp­kohtunik Rait Maruste ei mõista kristlaste vastu­seisu homo­kooselu seadusele, kuna kristliku õpetuse järgi tuleb ligimest austada ja armastada.

 
UUDIS: Üha enam Soome luteri pastoreid toetab "sooneutraalset abielu"
reede, 27 juuni 2014

44 proActive Imagetsenti Soome luteri kiriku vaimulikest ja 30 protsenti kantoritest toetab abielu­seaduse muutmist „soo­neutraalseks“. Umbes kolmandik vaimulikest pooldab ka sama­sooliste paaride kiriklikku „laulatamist“.

 
Teadaanne lugejatele
pühapäev, 22 juuni 2014

VeebActive Imageilehe Meie Kirik toimetus soovib koos maali­kunstnik Pieter Bruegel vanemaga lugejatele kaunist suve ja annab teada, et mõnda aega ilmuvad artiklid ja uudis­lood senisest tagasi­hoidlikumal määral.

 
MÕTISKLUS: II pühapäev pärast Nelipüha
laupäev, 21 juuni 2014

 Püha Paulus kinnitab Makedoonia kristlastest kõneldes, et «rohked katsumused, millega neid on läbi proovitud, on andnud neile ohtrasti rõõmu ning nende põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks». Mitte «hoolimata rohketest katsumustest ja põhjatust vaesusest», vaid just nende kaudu.

 
Kristus Psalmides Jeesus on hea karjane ja tõeline viinapuu (Ps 80)
reede, 20 juuni 2014

Hädas Active Imageolles võivad kristlased meenutada, et kõik nende pihta suunatud löögid tabavad ka Jeesust Kristust. Viina­puud tuustiv ja kristlasi ründav mets­siga esitab välja­kutse Jeesusele Kristusele endale.

 
UUDIS: Käsk kõrgemalt? Homokooselu seaduse menetlemine jätkub rahvale vilistades
neljapäev, 19 juuni 2014

RiigikActive Imageogu otsustas „ööistungil“ kõigi Eesti kirikute ja kümnete tuhandete inimeste otsustavale protestile vaatamata jätkata homo­paaride koos­elu käsitleva eelnõu menetlemist.

 
PERSOON: Metropoliit Kornelius: elu Jumala teenistuses
teisipäev, 17 juuni 2014

MoskvaActive Image Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius tähistab 19. juunil 90. sünnipäeva. „Ilma jumala­teenistuseta ei saa elada, jumala­teenistused annavad mulle jõudu,“ ütles Kornelius mõne aasta eest antud intervjuus.

 
UUDIS: Rootsi luteri kirikus seati ametisse esimene "naispeapiiskop"
esmaspäev, 16 juuni 2014

Active ImagePühapäeval, 15. juunil, seati Uppsala toom­kirikus ametisse Rootsi luterliku kiriku esimene nais­peapiiskop Antje Jackelén. Senise pea­piiskopi Anders Wejrydi sõnul „oli ka juba aeg“ taoliseks arenguks Rootsi kirikus.

 
Athanasiuse usutunnistus
pühapäev, 15 juuni 2014

KeActive Images eales tahab saada päästetud, peab ennekõike katoolsest usust kinni hoidma. Kes ei hoia seda tervikliku ja rikkumatuna, läheb ilma kahtluseta igavesti hukka. Ehtne katoolne usk on aga see, et me austame üht ainsat Jumalat kolm­ainsuses ja kolm­ainsust ühtsuses.

 
MÕTISKLUS: Kolmainupüha
laupäev, 14 juuni 2014

 Inimene, kes arvab, et on mingit tarkust väljaspool Jumalat – rääkimata sellest, et keegi julgeks ennast pidada Jumalast targemaks – on lihtsalt naeruväärne. Ka see inimene, kes arvab, et tal on meelevald «loodust ümber kujundada».

 
Kristus Psalmides: Märtrite ja pühakute palve taevas (Ps 79)
reede, 13 juuni 2014

PsaActive Imagelm aitab kristlastel paremini mõista, kuidas Uue Testamendi üles­tõusmis­lootusest lähtuvalt sündis nägemus taevas eest­palvet tegevatest märtritest ja pühadest. See teoloogia on säilinud ja arenenud katoliku ja õigeusu traditsioonis.

 
Sami Niemi: Lühidalt annetamisest
neljapäev, 12 juuni 2014

Kuidas meie raActive Imagehasse suhtume? Kas see valitseb meid või võtame me kõike, mis meil on, kingitusena, mida saame kasutada ja edasi anda? Uus Testament soovitab meil anda rõõmuga, nõnda nagu süda lubab (2Kr 9:7), siira südamega (Rm 12:8) ning ilma asjast numbrit tegemata (Mt 6:3). Küsimus on hoiakus.

 
REPLIIK: Moodsa luterluse aust ja häbist
teisipäev, 10 juuni 2014

Helsingi luterlik „nais­piiskop“ Irja AsActive Imagekola ütles hiljuti Eestit külastades, et sama­sooliste paaride küsimuses tuleb asju vaadata laiemalt, kui sellest räägib Piibel. Saime teada, et tema lähtub selles küsimuses kõige rohkem üld­tunnustatud inim­õigustest.

 
UUDIS: Homokooselu seaduse läbisurumine Riigikogus jätkub erakordse jõhkrusega
esmaspäev, 09 juuni 2014

RiigActive Imageikogu õiguskomisjon otsustas viie poolt- ja nelja vastu­häälega saata kooselu­seaduse eel­nõu esimesele lugemisele. Homo­aktivistid on saatnud komisjoni liikmele Igor Gräzinile hulgaliselt ähvardusi, lubades teda koguni vägistada, kui ta seaduse poolt ei hääleta.

 
UUDIS: Kolm religiooni, sama Jumal? Berliini rajatakse "House of One"
esmaspäev, 09 juuni 2014

Berliini PeetActive Imageri platsile on kavas rajada juutide, kristlaste ja moslemite ühine palve- ja õppe­hoone „House of One“. Ainu­laadse projekti eesmärk on edendada diskussiooni ja anda võimalust üksteist tundma õppida.

 
JUTLUS: Ülemise toa saladus
laupäev, 07 juuni 2014

ÜActive Imagelemises toas andis Jeesus apostlitele õhtu­söömaaja sakramendi. See sündis võõraste pilgu eest varjatult, ent ometi koos käsuga seda püha toimingut korrata, kuni Ta tagasi tuleb. Ülemises toas laskus Püha Vaim jüngritele... Nõnda tuleb Kirik oma ülesande ja sõnumiga, Sõna ja sakramendiga inimeste ette, kutsudes neid meelt parandama ja Jumalaga osadusse astuma.

 
MÕTISKLUS: Nelipüha
laupäev, 07 juuni 2014

 Ma olin mõelnud, et lähen sinna neid «rumalaid, pimedaid usklikke» pilkama – olin võib-olla kümme-kaksteist aastat vana –, ent avastasin ühtäkki, et kui keegi ongi siin rumal, siis igatahes mitte nemad…

 
Kristus Psalmides: Kõrberännak on kristlasele hoiatav eeskuju (Ps 78)
reede, 06 juuni 2014

PauActive Imageluse järgi algas iisraellaste rännak igati hästi. Jumal kandis nende eest hoolt ning nad kõik ristiti Moosese pilves ja meres. Ka kristlased on saanud ristimise, milles neid puhastati kõigest patust ja milles nad on hüljanud patuse elu­viisi ja kohustunud elama Jumala tahte kohaselt.

 
UUDIS: Narkootikume tarvitab iga kolmas abiturient. Aitab moraalist, anname rahule võimaluse?
kolmapäev, 04 juuni 2014

PolActive Imageitsei- ja piirivalve­ameti tellitud uuringu järgi on iga kolmas Eesti gümnaasiumi lõpu­klassi õpilane tarvitanud narkootikume, seal­juures enamik neist kanepi­tooteid. Liberaalse arvamuse kohaselt peaks riik moraliseerimise ja hirmutamise asemel kanepi legaliseerima.

 
UUDIS: Kas ka EELK tulevik? Helsingi piiskop soovitab kirikul homode taotlused oma agendasse võtta
teisipäev, 03 juuni 2014

Helsingi lActive Imageuterlik naispiiskop Irja Askola on veendunud, et kirik peab seksuaal­vähemuste lood, kogemused ja ootused oma „agendasse“ võtma, et muutuda õiglasemaks ja kaasavamaks.

 
UUDIS: 1700 aastat hiljem: aastal 2025 meenutatakse Nikaias esimest kirikukogu
pühapäev, 01 juuni 2014

Konstantinoopoli patActive Imageriarh Bartholomeos ütles pärast kohtumist Rooma paavst Franciscusega Jeruusalemmas, et mõlemad kiriku­pead kutsuvad aastal 2025 korraldama oikumeenilist kohtumist Nikaias, esimese üld­kirikliku kiriku­kogu toimumis­paigas.

 
MÕTISKLUS: Ülestõusmisaja VII pühapäev
laupäev, 31 mai 2014

 Tõelise inimesena tõeliselt elamiseks on möödapääsmatult oluline võtta selge suund «Jumala mäe» poole ja hoida oma pilk alati Jumalal – iseäranis nii, nagu Ta on end meile ilmutanud Kristuses – ning Tema ees vaikseks jääda ja ennast Temale avada, et Tema Vaim voolaks meisse ja meist elava vee võimsate voogudena.

 
REPLIIK: Otsustage ära, kes ma olen!
laupäev, 31 mai 2014

OtActive Imagesustage ükskord ära, kes ma olen. Kas ma olen „homo­foob“ või „viha­õhutaja“? Mida ma rohkem vajan, haiglat või vanglat? Või vangla­haiglat? Olen ma siis nats või putinlane?

 
Kristus Psalmides: Jumala salajane päästeplaan Iisraelile (Ps 77)
reede, 30 mai 2014

Apostel Paulus kActive Imageäsitles kirjas roomlastele küsimust, miks enamik tema juutidest rahvus­kaaslastest ei võtnud vastu Jeesust kui Messiat, Kristust. Talle avanes Iisraeli rahvast puudutav Jumala saladus.

 
MEEDIAST: Riigikogulased ja liberaalne meedia peavad kodanike "ebasobivat" protesti spämmiks
neljapäev, 29 mai 2014

SihActive Imagetasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks algatatud protesti­kirjade kampaania kooselu­seaduse vastu on meedias liigitatud spämmimiseks ehk rämps­kirjade saatmiseks. SAPTK kahtlustab, et keegi on andnud ka korralduse, et „rämps­arvamus“ rahva­saadikuteni ei jõuaks.

 
UUDIS: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku täiskogu pöördumine Riigikogu poole
esmaspäev, 26 mai 2014

MosActive Imagekva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku täis­kogu pöördus 13. mail Riigi­kogu poole, väljendades hämmingut ja kahetsust Eesti riigi kavatsuse suhtes anda sama­soolistele paaridele õiguslik tunnustus.

 
UUDIS: 50 aastat hiljem: paavst ja patriarh kohtusid taas Jeruusalemmas
esmaspäev, 26 mai 2014

PühaActive Imagepäeval, 25. mail, kohtusid Jeruusalemmas Rooma paavst Franciscus ja Konstantinoopoli oikumeeniline patriarh Bartholomeos. Kiriku­peade ühis­avalduses rõhutatakse ehtsa, tõde taotleva dialoogi tähtsust nii kristlaste vahel kui suhetes teiste religioonidega.

 
MÕTISKLUS: Ülestõusmisaja VI pühapäev
laupäev, 24 mai 2014

 Tõelise tarkuse ning tõelise suuruse ja tugevuse juurde kuulub ka oma piiride tajumine, oma tegelikkuse, võimete ja võimaluste realistlik hindamine. Ning siit on juba vaid üksainuke samm siira ja alandliku palveni.

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

Tulemusi 249 - 279 - 2751