Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Meie Kiriku esileht
MÕTISKLUS: XIII pühapäev pärast Nelipüha
laupäev, 06 september 2014

 On olukordi, kus meie ees seisvatele dilemmadele on vaid üksainus vastus: asjad ei oleks kunagi tohtinud niikaugele jõuda. Ning ainus võimalus nii enne kui ka siis, kui näib olevat juba liiga hilja, on otsida varju Issanda juures.

 
Kristus Psalmides: Juudi rahvas ja kristluse eksimus (Ps 83)
reede, 05 september 2014

PsActive Imagealm meenutab kristlastele, et üksnes Jumalal on meelevald sünnitada Püha Vaimu väega usku Jeesusesse Kristusesse. Tema teeb seda ka juutide juures (Ps 83:19): “Ning tundku, et sina, Issand, üksi oma nimega oled Kõige­kõrgem üle kogu ilmamaa!”

 
REPLIIK: Küsimus ERR-i eetikanõunikule Tarmu Tammerkile
reede, 05 september 2014

PaluActive Imagen teilt vastust küsimusele: Kas Varro Vooglaiu ja tema ala­ealiste laste kujutamine kuri­tegevusele (kehalisele väär­kohtlemisele) kalduvatena on kooskõlas ajakirjandus­eetika koodeksi ja ERR-i väärtustega?

 
ARVAMUS: Vastukultuur nimega kristlus
kolmapäev, 03 september 2014

Seega on krSample Imageistlus tõeline vastu­kultuur. Kui ta kaas­aja nõudmistega kohanedes lakkab seda olemast, siis ei ole see enam kristlus… Vastu­voolu liikumine on valus. Mitte üksnes selle­pärast, et maailm vihkab neid, kes ei kohane tema alaliselt muutuvate väärtustega.

 
PILTUUDIS: Ameerika kunstiteos: Giant Dog Marking Its Territory
kolmapäev, 03 september 2014

USAActive Image asepresident Joe Biden teatas nn homo­õigustest rääkides maailma rahvastele: „Mind ei huvita teie kultuur.“ Suure ja võimsa Ameerika kultuuris leidub aga palju põnevat, näiteks skulptuur, mis kujutab hiiglaslikku koera oma territooriumi märgistamas.

 
UUDIS: Algab teema-aasta "Kaheksa sajandit Maarjamaad"
teisipäev, 02 september 2014

Active ImageNeitsi Maarja sündimise püha eelõhtul, 7. septembril, avatakse Pirita kloostri vanas kirikus oikumeenilise vespriga teema-aasta „Kaheksa sajandit Maarjamaad“. Teema-aasta juhtmõte on neitsi Maarja lause Jeesuse kohta: „Tehke, mis Tema ütleb“.“

 
MÕTISKLUS: XII pühapäev pärast Nelipüha
laupäev, 30 august 2014

 See, et oleme Kristuses uueks saanud, et tee meid immuunseks patu suhtes. Küll aga annab see meile võimaluse neid vahendeid tarvitades, mis Jumal on meile Kristuses kinkinud, seista võitjana vastu meie langenud liha himudele ja nendest tulenevale patule – juhul, kui meie tahe selleks on kindel ja selge.

 
Kristus Psalmides: Jeesus on Jumala Poeg (Ps 82)
reede, 29 august 2014

KrActive Imageistlane võib seda psalmi lugedes endamisi imetleda inkarnat­siooni saladust. Jumala Poeg sünnib inimesena Neitsi Maarjast ilma mehe või ingli sekkumiseta. Jumala Poeg sünnib inimesena, et päästa inim­kond patu, surma ja pimeduse meele­valla käest.

 
UUDIS: Soome luteri piiskopid avaldasid vastuseks kirikusisestele erimeelsustele teesid ühtsusest
neljapäev, 28 august 2014

Soome luSample Imageterliku kiriku piiskopid avaldasid sel nädalal teesid kiriku ühtsuse kohta. Teesides välditakse kõnelemist kindlatest õpetuslikest tõdedest ning rõhutatakse vajadust pidada dialoogi, sallida erinevusi ja taluda erimeelsusi.

 
Läti kirikujuhtide pöördumine: Kõlbluse säilitamisest tänapäeva ühiskonnas
kolmapäev, 27 august 2014

Active ImageMeie, kristlike konfessioonide juhid, hoiatame kristlasi ja kogu ühiskonda taoliste tendentside eest, mis on vastu­olus Jumala poolt antud loomu­seaduse ja moraali­põhimõtetega. Pühakiri õpetab, et Jumal õnnistas abielu üksnes mehe ja naise liiduna.

 
UUDIS: Peapiiskop Carey: aumõrvad ja šariaat meie linnades on multikulti tagajärg
pühapäev, 24 august 2014

EActive Imagendise Canterbury peapiiskopi lord George Carey hinnangul on britid saanud tänu multi­kultuurilisusele kaela au­mõrvad ja islami­seadused. Ja üha enam noori briti moslemeid reisib Lähis-Itta või mujale brutaalset „püha sõda“ pidama.

 
Kristus Psalmides: Iisraeli paadumus ja pääsemine (Ps 81)
reede, 22 august 2014

PraeguActive Imagesel hetkel on omand­rahvas suletud uskmatusse; üksnes väike jääk usub. Aegade lõpul pöörduvad juudid Jeesuse poole. Nad olid esimesed, aga Jumal teeb nad viimasteks. Kuid kuna nad nüüd on viimased, võivad nad jälle saada esimesteks.

 
MÕTISKLUS: XI pühapäev pärast Nelipüha
reede, 22 august 2014

 Kas tõepoolest on nii, et noorel, rohkem koolis käinud ja tehiskeskkonnas elaval inimesel on alati õigus – vastupidiselt vanale, vähem talvi koolipinki nühkinud ja keset loodust elavale inimesele. Kas esimesena nimetatu on a priori targem kui teisena nimetatu?

 
UUDIS: Riigikogus korraldatakse kooseluseaduse teemal "esinduslik" propagandaüritus
kolmapäev, 20 august 2014

RActive Imageiigikogus korraldatakse 27. augustil kooselu­seaduse teemal „arvamus­seminar“, kus abielust, perekonnast ja normaalsuse defineerimisest kõnelevad homoseksuaalid, kirikute suhtumisest aga teoloog, kes leiab, et Eesti kirikud peaksid oma seisu­kohti revideerima.

 
UUDIS: Paavst seadis eeskujuks Korea märtrite ohvrimeelsuse ja tunnistuse
pühapäev, 17 august 2014

Active ImageUmbes 800 000 inimest tuli laupäeval, 16. augustil, Soulis vabaõhu­missale, et tervitada Lõuna-Koreasse saabunud paavst Franciscust. Missal kuulutas paavst õndsaks 124 märtrit, tuues ees­kujuks nende ohvri­meelsuse.

 
MÕTISKLUS: X pühapäev pärast Nelipüha
laupäev, 16 august 2014

 Mida on meil anda? Rohkem, kui suudame iial ette kujutada! Kristus ise, Tema, kes on Tee ja Tõde ja Elu, usaldab ennast meie kätte, et me annaksime Tema ja Temas kehastunud jumaliku armu täiuse edasi neile, kes on meie ümber.

 
Neitsi Maarja uinumise pühaks
neljapäev, 14 august 2014

Ent oma maActive Imageise elu ajal vältis Neitsi Maarja talle kui Issanda Emale kuuluvaid au­avaldusi. Ta eelistas veeta oma elu vaikuses ja valmistuda igavesse ellu minekuks. Oma maise elu viimse hetkeni hoolitses ta selle eest, et saada oma Poja Kuning­riigi vääriliseks.

 
UUDIS: Kiievis kõlasid kirikukellad: Ukraina Õigeusu Kirik sai uue juhi
kolmapäev, 13 august 2014

Ukraina Õigeusu KirikuActive Image piiskoppide kogu valis täna senise Kiievi metropoliidi kohuse­täitja Onufri uueks kiriku­peaks. Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill kinnitas Ukraina piiskoppide valiku ja andis talle oma õnnistuse.

 
ARVAMUS: Repliik ´Kirikuelu´ saatele kooseluseaduse teemal
teisipäev, 12 august 2014

Active ImageMa ei tea, kas üheski teises keeles läheb abielu mõiste ja tähendus ka keeleliselt ajas tagasi Piibli loomislugudesse. Igatahes on see märkimisväärne detail: Eestis ei saa abielu muuta “sooneutraalseks”, sest see ei ole siis enam abielu.

 
UUDIS: Iraagis võtab maad kristlaste tragöödia
reede, 08 august 2014

IrActive Imageaagis on sunniitlikud islami­võitlejad vallutanud viimastel nädalatel ühe kristlastest elanikega linna teise järel. Kristlasi sunnitakse surma ähvardusel oma kodusid maha jätma ja islamistid on hõivanud nende kirikud. Kirkuki peapiiskop nimetas olukorda katastroofiks.

 
UUDIS: Pastor: Soome luteri kirikut puhastatakse Jumala sõnast
neljapäev, 07 august 2014

SooSample Imageme luterliku kiriku preestri­ametist tagandatud Misjoni­piiskop­konna dekaan Juhana Pohjola tõdeb, et käimas on kiriku puhastamine, ent mitte Jumala sõnaga, vaid Jumala sõnast. Kiriku usu­tunnistusele ustavad pastorid lastakse lahti, homo­meelsed pastorid aga saavad kiitust.

 
REPLIIK: Kas võrdõigusvolinikule tuleks kasuks kirjaoskus?
laupäev, 02 august 2014

Kas isiActive Imagekule, kellele on usaldatud hoolitsemine selle eest, et meid kõiki koheldaks võrdselt ja diskrimineerimata, on kohane taolisel, eel­arvamuslikul ja eba­viisakal kombel ignoreerida talle esitatud küsimusi?

 
JUHTKIRI: Eesti meedia peab tunnistama oma rolli homoseaduse läbisurumisel
reede, 01 august 2014

Active ImageOn aeg tõstatada küsimus Eesti meedia rollist kooselu­seaduse läbi­surumisel. Et avalik arutelu saaks edas­pidi toimuda lahtiste kaartidega, nagu soovib Eesti Päevaleht, peab Eesti meedia esmalt rääkima oma suhetest kooselu­seadust pooldavate isikute ja jõududega.

 
UUDIS: Kooseluseaduse läbisurumist aitab rahastada tuntud homoseksuaalne ärimees
neljapäev, 31 juuli 2014

TradActive Imageitsioonilise peremudeli kaitsjaid maruliselt materdanud Eesti Päevaleht teatab, et kooselu­seaduse läbi­surumise toetuseks palkas tuntud homo­seksuaalne meele­lahutus­ärimees Peeter Rebane suhte­korraldus­firma KPMS, mis on tegelenud „positiivse kommunikatsiooniga“.

 
UUDIS: Anglikaanide juht loodab, et suhted oikumeeniliste partneritega ei halvene
kolmapäev, 30 juuli 2014

Active ImageCanterbury peapiiskop Justin Welby saatis Inglismaa Kiriku oikumeenilistele partneritele kirja, väljendades lootust, et üld­sinodi otsus lubada naisi piiskopiks ordineerida ei halvenda suhteid oikumeeniliste partneritega.

 
ARVAMUS: Täna toetad perekonda, homme reedad kodumaa
laupäev, 26 juuli 2014

VõitActive Imagelus kooselu­seaduse vastu on muutumas üha enam võitluseks Eesti tõelise vabaduse ja väärikuse eest. Me võitlesime nõukogude ikke vastu, et säilitada oma kultuur ja keel ning võita tagasi meilt röövitud riiklik ise­olemine. Ühendagem jõud ja seiskem oma riigi väärikuse, traditsioonide ja alus­veendumuste eest. Kasvõi veel viimast korda.

 
UUDIS: Eesti propagandakanalid süüdistavad SAPTK-d seotuses Putini lähikondlasega
neljapäev, 24 juuli 2014

EActive Imageesti Päevaleht ja teised Eestis valitseva autoritaarse liberalismi propaganda­kanalid süüdistavad Varro Vooglaidi juhitud Siht­asutust Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks seotuses Venemaa presidendi Vladimir Putini lähi­kondlasega.

 
ARVAMUS: Traditsionalismist, Jumala armastusest ja kristluse tuumast
neljapäev, 24 juuli 2014

KActive Imageas eestlased suudavad olla kristlased või valivad mõne muu usundi ehk uskmatuse, see pole üldiselt meie teha. Meie ülesandeks on kristlikku usku edastada, selgitada ja kristlusel põhinevaid osadus­kondi hoida ning luua.

 
UUDIS: Saksa protestantide uus dokument reformatsioonist valmistas katoliiklastele pettumuse
laupäev, 19 juuli 2014

ReformatActive Imagesiooni 500. aasta­päeva ühist tähistamist varjutavad katoliiklaste ja luterlaste vahel tekkinud pinged. Katoliku kiriku esindajad on häiritud, et Saksamaa Evangeelse Kiriku uus dokument reformatsioonist ei maini 1999. aastal saavutatud olulist läbimurret kahe konfessiooni suhetes.

 
UUDIS: VÕK: anglikaani hierarhia tunnustamise võimalus on nüüd täielikult välistatud
kolmapäev, 16 juuli 2014

Moskva pActive Imageatriarhaadi välis­suhete osa­konna avalduses nenditakse, et Inglismaa Kiriku otsus nais­piiskoppide kohta välistab teoreetilisegi võimaluse tunnustada anglikaani hierarhia apostlikku järje­pidevust.

 
UUDIS: Progressi võidukäiku ei peata: Inglismaa Kirik avas naistele tee piiskopiametisse
esmaspäev, 14 juuli 2014

IActive Imagenglismaa Kiriku üld­sinod hääletas 14. juulil üle­kaalukalt nais­piiskoppide ametisse lubamise poolt. Esimene nais­­piiskop määratakse ametisse juba enne jõule. Täiendatud!

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

Tulemusi 218 - 248 - 2751