Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Meie Kiriku esileht
Emil Anton: Luterlased ja katoliiklus (I)
kolmapäev, 15 oktoober 2014

Active ImageMida peaksid luterlased arvama oma kirikust ja iseendist kristlastena? Võib-olla tundub kummalisena, et “kõrvalseisja” ehk katoliiklane kirjutab sellest, mida peaksid luterlased endast arvama. Lähtun siiski vaid sellest, mida luterlaste parimad teoloogid juba praeguseks on esitanud.

 
UUDIS: Kirikujuhtide hinnangul jäi sisuline arutelu seoses kooseluseadusega pidamata
teisipäev, 14 oktoober 2014

Eesti aSample Imagepostellik administraator piiskop Philippe Jourdan tõdeb, et kooselu­seaduse vastu­võtmisele ei eelnenud sisulist arutelu pere­konna ja abi­elu üle ning et paljude inimeste, sh kirikute häält ei võetud üldse kuulda. Piiskop hoiatab, et kooselu­seadus võib olla alles esimene samm.

 
MÕTISKLUS: Lõikustänupüha
reede, 10 oktoober 2014

 Kuigi vahel tundub, et prohveteid on vaja peamiselt selleks, et rääkida, kui hullud asjad parajasti on ning kui hulluks need veel minna võivad, on nii Joeli kui kogu Pühakirja peamine kuulutus ja eesmärk siiski hoopis muus: «Ära karda, maa! Hõiska ja rõõmusta, sest Issand teeb suuri asju!»

 
Kristus Psalmides: Peetruse palve teisel päeval (Ps 88)
reede, 10 oktoober 2014

PsaSample Imagelm lõpeb selle sünge meele­oluga. Peetrus kogeb, et ta on salanud oma Meistri ning kõik tema sõbrad on temas pettunud. Tal on saatjaks vaid pimedus ja läheneva surma õud.

 
ARVAMUS: Roosipärja ristisõjad ja neis saavutatud võidud
neljapäev, 09 oktoober 2014

Aeg on hSample Imageakata pihta tõelise, kõige funda­mentaalsema ja efektiivsema tegevusega Eestimaa religioosse ja moraalse taas­sünni välja­palumiseks, tagamiseks ja kindlus­tamiseks, enne kui pole hilja. Maarja­maa 800. aasta­päeva tähistamine võibki olla viimaseks Eesti rahvale Jumalikust Ette­hooldusest seatud reaalseks taas­sünni ja päästmise šansiks.

 
JUHTKIRI: Tere tulemast juhitud demokraatiasse!
neljapäev, 09 oktoober 2014

Eesti riigSample Imageivõim on kaotamas legitiimsust. Juhitud demokraatia ei ole koos­kõlas praegu kehtiva põhi­seadusega ja selle aluseks olevate ideaalidega… Siin tuleb tervel ühis­konnal sekkuda ja lahendus­teid otsida. Ühinema peavad kõik, kellele selle maa saatus korda läheb.

 
UUDIS: Riigikogu vähemus suruski skandaalse kooseluseaduse läbi
neljapäev, 09 oktoober 2014

RiigikoSample Imagegu kiitis 9. oktoobril rahva enamuse ja samuti Eesti Kirikute Nõukogu liikmes­kirikute aktiivsest vastu­seisust hoolimata heaks skandaalse kooselu­seaduse. Seaduse poolt hääletas 40, vastu oli 38 saadikut.

 
UUDIS: Peapiiskopi kandidaadid tutvustasid Põltsamaal oma nägemust kirikust
teisipäev, 07 oktoober 2014

Active ImageEsmaspäeval, 6. oktoobril, toimus Põltsamaa koguduse majas avalik kohtumine EELK peapiiskopiks kandideerivate vaimulikega, kes esitasid oma nägemuse kiriku ja peapiiskopi ees seisvatest ülesannetest ja vastasid kohalolijate küsimustele. 

 
KÕNE: Meie sõnum riigikogule (Toompeal, 5. oktoobril 2014)
esmaspäev, 06 oktoober 2014

SeetSample Imageõttu on meie sõnum riigi­kogule ja igale selle liikmele, kuulugu nad mistahes erakonda: kuulake rahva häält, austage inimeste kõige sügavamaid veendumusi, ärge lõhestage ühiskonda ega suurendage pingeid, vaid käituge tõeliste demokraatlike ideaalide kohaselt.

 
MEEDIAST: Üheksa nippi, kuidas õigesti kajastada viimaste aegade suurimat meeleavaldust
esmaspäev, 06 oktoober 2014

Meie KiSample Imagerik tuleb appi algajale ideoloogia­töötajale, kes tahab Eesti meedias hiilgavat karjääri teha, ning avaldab konspektiivse õppe­materjali selle kohta, kuidas õigesti kajastada viimaste aegade üht suurimat meele­avaldust.

 
FOTOGALERII: Toompeal avaldasid meelt tuhanded inimesed. Ülivõimas!
pühapäev, 05 oktoober 2014

Active ImagePühapäeval, 5. oktoobril, tulid Toom­peale tuhanded inimesed, et protestida kooselu­seaduse läbi­surumise ning riigi­juhtide ülbuse vastu. 

 
MÕTISKLUS: XVII pühapäev pärast Nelipüha
laupäev, 04 oktoober 2014

 Mitte ainult andumuses Jeesuse jalge ees istuvalt ja Teda kuulavalt Maarjalt, vaid ka Jeesusele vastu tulnud ning Tema ees seisvalt ja oma usku tunnistavalt Martalt võime õppida, mis on see tõeliselt hea osa, mille peaksime valima ja mida meilt keegi ära ei võta.

 
Kristus Psalmides: Kristus-kuningast voolavad elava vee jõed (Ps 87)
laupäev, 04 oktoober 2014

KriSample Imagestlane võib Psalmi 87 lugedes meenutada Jeesuse õpetust Püha Vaimu elava vee jõgedest, mis voolavad taevast Jeesuse juurest ning elavdavad kristlase vaimulikku elu. Elava vee jõgi rajaneb kristlikule ristimisele, milles kristlane puhastatakse patust ning talle kingitakse Püha Vaim.

 
UUDIS: Kaks kolmandikku Eesti elanikest ei toeta homosuhete riiklikku tunnustamist
reede, 03 oktoober 2014

Eesti elanike enaSample Imagemik ei pea homo­seksuaalseid suhteid moraalseteks, ei poolda sama­sooliste paaride riiklikku tunnustamist pere­konnana ega neile lapsendamis­õiguse andmist, selgub värskest uuringust.

 
UUDIS: Riigikogu liige kutsub rahvast Toompeale: olukord on halb
kolmapäev, 01 oktoober 2014

Riigikogu liigSample Imagee Priit Sibul (IRL) kutsub inimesi 5. oktoobril Toom­peale meelt avaldama, sest koos­elu­seadust üritatakse läbi suruda vahendeid valimata ja olukord on halb. Saadiku sõnul peab rahvas oma seisu­koha häälekalt välja ütlema.

 
RAAMAT: Põgus sissejuhatus teoloogiasse
esmaspäev, 29 september 2014

MinSample Imageu arvates on Fordi õpik tõesti „põgus sisse­juhatus” teoloogiasse ja nimelt üli­koolides viljeldavasse akadeemilisse teoloogiasse. Usu­teadus­kondade kõrval eksisteerivad aga ka kirikud ja teised usu­osadus­konnad, kus on ülimaks omad ees­märgid, eelkõige misjon.

 
UUDIS: MPEÕK kutsub Toompeale: kirik ei jää kõrvale, kui hakatakse pattu seadustama
esmaspäev, 29 september 2014

Moskva PaSample Imagetriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik kutsub kõiki palvusele, mis eelneb vahetult SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks korraldatavale meele­avaldusele „Pere­konna ja demokraatia kaitseks“ Toom­pea lossi ees.

 
MÕTISKLUS: XVI pühapäev pärast Nelipüha
laupäev, 27 september 2014

See tähenActive Imagedab, et peame Maarja õigete valikute kiitmisele lisama iseenda õiged valikud, võtma aega Issanda jaoks, Tema jalge ees istumiseks, Tema ees põlvitamiseks ja kummardamiseks… Pidagem meeles: see on ainus tõeliselt hea osa, mida ei saa meilt kunagi ära võtta, kui me seda ise ära ei anna.

 
Kristus Psalmides: Kristlane laulab Moosese ja Talle laulu (Ps 86)
reede, 26 september 2014

Maarja Sample Imageon kõigi kristlaste vaimulik ema. Ta on varasest ajast olnud kiriku eel­kuju. Kristlane võib palves meenutada Maarjat, kes võttis ustavalt vastu Gabrieli sõna ning nõustus saama Issanda emaks.

 
ARVAMUS: Mõned hajusad mõtted koosellumise teemal
kolmapäev, 24 september 2014

MActive Imageeil on praegu kõne all abielu­laadse koos­elu seaduse vägi­valdne läbi­surumine poliitikute ja aktivistide poolt, suunaga soo­neutraalsele abi­elule, sõbrad. Soo­neutraalsele ühis­konnale. See on kardinaalne elu­muutus meile kõigile.

 
Arne Hiob: Piiblitõlgendusest, homoseksualismist ja Jumala armastusest
teisipäev, 23 september 2014

Kui Active Imagejärgida eksegeetika põhi­mõtteid ja lugeda teksti koos kontekstiga, s.t Pühakirja koos traditsiooniga, siis ei ole võimalik Piiblist välja lugeda homo­seksualismi tunnustamist.

 
PRESSITEADE: Riigikogu ees tuleb suur meeleavaldus perekonna ja demokraatia kaitseks
esmaspäev, 22 september 2014

Active Imagehapäeval, 5. oktoobril kell 12.00 toimub Toom­peal Riigi­kogu ees “Meele­avaldus pere­konna ja demokraatia kaitseks”, et protesteerida kooselu­seaduse läbi­surumise püüdluste vastu. Meele­avalduse korraldajaks on SA Pere­konna ja Traditsiooni Kaitseks.

 
UUDIS: IRL-i kuuluvate vaimulike pöördumine kooseluseaduse küsimuses
pühapäev, 21 september 2014

IsSample Imageamaa ja Res Publica Liitu kuuluvad vaimulikud taunivad kooselu­seaduse läbi­surumist eba­demokraatlike võtetega ja väljendavad arvamust, et eel­nõu tuleks panna rahva­hääletusele ning põhi­seaduses tuleks perekond defineerida mehe ja naise püsiva suhtena.

 
MÕTISKLUS: XV pühapäev pärast Nelipüha
laupäev, 20 september 2014

 Surm võib olla meile palju lähemal, kui oskame arvata, juba praegu. Me võime olla vähemalt sama surnud, kui oli see kolmkümmend kaheksa aastat haige olnud mees, kelle Jeesus tervendas.

 
Kristus Psalmides: Jeesus, armu ja tõe tooja, annab rahu (Ps 85)
reede, 19 september 2014

Psalm 85 tuSample Imageletab kristlastele meelde Jumala pääste­plaani, millesse kuulus maailma patu lepitamine. Psalmi võib näha viitena Ristija Johannesele ja Jeesuse toodud päästele.

 
Olli-Pekka Vainio: Jahmatav tõde inkvisitsioonist
kolmapäev, 17 september 2014

InkvisitsioSample Imageoni julm kuvand rajaneb peamiselt propagandal… Prantsuse revolutsioon heitis oma kõige hullemal aastal (terrori­valitsuse ajal 1793–1794) vanglasse 300 000 ja tappis 50 000 inimest. Miks aga ei pane sõnad “vabadus, võrdsus, vendlus” meie verd tarretama?

 
Veiko Vihuri: Päev, mil vabariigi valitsus luteri kiriku juhtkonna tegevuse seisma pani
pühapäev, 14 september 2014

Active ImageSiseminister kujutas asja väga süngetes toonides: luteri kirikus puudub autoriteedi ja alluvus­vahe­kordade tunnustamine, juhtide hulgas sallitakse kõlvatu elu­viisiga isikuid, on tekkinud rasked lahk­helid, riiud ja tülid. Need lahk­helid ja rahutused laiades rahva­hulkades ohustavad avalikku korda.

 
MÕTISKLUS: Ristiülendamispüha
reede, 12 september 2014

 Kristuse püha risti läbi on tulnud õnnistus ja pääste meile ja kogu maailmale. See on midagi, millele võime olla kindlad igasuguse ilmaga.

 
Kristus Psalmides: Jeesuse järgija leiab rahupaiga (Ps 84)
neljapäev, 11 september 2014

“KuActive Imagei armsad on sinu hooned, Issand Sebaot! Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing; mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole.” Palvetaja sihiks on Jeruusalemma tempel… Kristlased on teel taevasesse Siionisse.

 
MEEDIAST: Kas Soomes on tulekul oikumeeniline talv?
neljapäev, 11 september 2014

PortActive Imageaalis Seurakuntalainen.fi kirjutab Miikka Niiranen, et Soome luterliku kiriku suhetes ortodokside ja katoliiklastega ning samuti lõuna­poolsete kirikutega on algamas jää­aeg, põhjuseks homo­suhete aktsepteerimine luterlaste seas.

 
REPLIIK: Piinlik küll, härra Ilves, kuid Eesti valis äsja oma presidendiks Vladimir Putini
teisipäev, 09 september 2014

OnActive Image tõesti kurvastav ja piinlik, härra Ilves, et rahvas, kes teile palka maksab ja keda te peaksite oma ametis teenima ja esindama, valis teie asemel presidendiks Vladimir Putini. Teie enda sõnade põhjal.

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

Tulemusi 187 - 217 - 2751