Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Meie Kiriku esileht
JUTLUS: Ma seisan ukse taga ja koputan
neljapäev, 25 detsember 2014

 Too vana praost leidis sel hetkel parima lause Pühakirjast, et puudutada ühe noore üliõpilase, ühe otsija igatsevat südant ja hinge – ning too kunagine noor üliõpilane leidis sel jõuluõhtul mitte ainult ühe oma lemmikkoha Piiblis, vaid terve elu.

 
Eesti kirikujuhtide läkitusi jõulupühadeks AD 2014
kolmapäev, 24 detsember 2014

Küllap juhatSample Imageab jumalik õnnistus ja armastus ka neid, kes – nagu rõõmu­rikkal Kristuse sünni­päeval tihti näeme – kiriku­tee asemel, mida ehk kardetakse või koguni ei osatagi ette võtta, ainult kalmistul käivad.

 
Petri Hiltunen: Kas me peame jõule õigel päeval?
kolmapäev, 24 detsember 2014

KaSample Images Jeesus sündis ka tegelikult 25. detsembril? Sageli väidetakse, et me peame jõulu­püha valel päeval. On väidetud, et jõulude tähistamine praegusel kohal on märk paganlike mõjude tungimisest kirikusse.

 
Jõulud Tansaania misjonijaamas
kolmapäev, 24 detsember 2014

KSample Imageogesime, et sellest tõelisemaid ja ehtsamaid jõule ei ole me pidanud mitte kusagil ega kunagi varem. Hommiku kirgas päikese­valgus ja ärkav loodus, mida see valgustas, jutustasid jõulu­valgusest, mis võidab pimeduse ja toob esile midagi ääretult ilusat.

 
JUHTKIRI: Boikott Swedbankile!
esmaspäev, 22 detsember 2014

Sample ImageVõimalik, et Swedbanki ei huvita kohalike päris­maalaste väärtus­hinnangud. Aidakem siis panga­härradel raha lugemise kõrval ka meie rahva väärtustega tutvust teha.

 
UUDIS: Swedbank allus homotüranniale ja soovib Luukase fondilt annetust tagasi
pühapäev, 21 detsember 2014

ASample Imageadu Luukase fondile raha annetanud Swedbank soovib pärast homo­aktivistide paha­meele­avaldusi oma annetust tagasi. Asja­olu, et Luukase fond andis tänavu preemia Siht­asutusele Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, on panga esindaja sõnul „eba­meeldiv suuna­muutus“. Täiendatud! 

 
UUDIS: Peapiiskop electus Urmas Viilma: "Üksikisiku vabadusjumal hakkab valitsema."
pühapäev, 21 detsember 2014

Sample ImageEELK peapiiskop electus Urmas Viilma tõdeb, et Eestis kui liberaalses riigis on moraali­küsimused jäetud üksik­inimese otsustada ning vabadus on pea­aegu jumalikustatud: iga­ühel lastakse Jumala asemel troonil istuda.

 
MÕTISKLUS: Advendiaja IV pühapäev
laupäev, 20 detsember 2014

 Meile on sündinud Laps. Nagu kõik lapsed, vajas Temagi alguses oma ema hoolt ja isa kaitset. Aga tegelikult tähendas Tema sündimine midagi hoopis enamat. Selle Lapse sündimine on Jumala kummardumine meie, inimeste kohale.

 
Kristus Psalmides: Evangeelium Kristusest toob pääste (Ps 98)
neljapäev, 18 detsember 2014

PsalSample Imagem kuulutab Jumala kuninga­võimu, sest Temal on vägi, et päästa kogu maailm… Kristlasele on see tunnistus sellest, kuidas Jumal näitab oma pühadust kõigile inimestele, saates evangeeliumi kuulutajad maailma kõigi rahvaste juurde.

 
MEEDIAST: Pastor küsib: kas kirikus läheb karmi käe poliitika uuele ringile?
kolmapäev, 17 detsember 2014

PastSample Imageor Jari Rankinen kommenteerib oma blogis pea­piiskop Kari Mäkineni veendumust, et sama­sooliste paaride abi­ellumise õiguse toetamine on inim­väärikuse kaitsmise küsimus.

 
UUDIS: Osa Soome luteri vaimulikest pelgab kiriku lõhenemist
pühapäev, 14 detsember 2014

Active ImageSoomes korraldatud küsitluse kohaselt peab suur osa luteri vaimulikest tõe­näoliseks ohtu, et kirik lõheneb ning jaguneb erinevateks liikumisteks, kusjuures killunemise põhjustajaks peetakse kiriku liberali­seerumist.

 
MÕTISKLUS: Advendiaja III pühapäev
reede, 12 detsember 2014

 Ristija Johannes suunas temale esitatud küsimuse tegelikult küsijatele tagasi, või veelgi enam: laiendas seda meile kõikidele. Selle küsimuse – «Kes sa siis oled?» – peame esitame igaüks iseendale.

 
Kristus Psalmides: Inkarnatsioon kinnitab Jumala kuningavõimu (Ps 97)
reede, 12 detsember 2014

Sample ImageInkarnatsioon teeb eba­jumalad tühjaks. Paulus räägibki selles, kuidas evangeeliumi levik kogu maailmas teeb eba­jumalad tühisteks. Kõik pöörduvad teenima ainsat ja õiget Jumalat ning andma au Issandale Jeesusele Kristusele, kes tuleb maailma üle kohut mõistma.

 
Harald Põld: Maa sool
reede, 12 detsember 2014

SesSample Imaget kui sool tuimub, millega saab seda teha uuesti soolaseks? Ta muutub täitsa kõlbmatuks ning ei kõlba millekski muuks kui välja visata ja jalge alla sõtkuda. Kristuse kogudus, mis ei ole enam soolane, tallatakse maha, ta hävitatakse ära. Seda on juba sündinud.

 
UUDIS: Leheneegrid koolipinki! Meedia käitus homodebatis kallutatult ja ebaeetiliselt
kolmapäev, 10 detsember 2014

KSample Imageuku raadio saates Keskpäeva­tund möönsid Priit Hõbemägi, Mart Luik ja Hindrek Riikoja, et aja­kirjandus on Siht­asutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks tegevuse ja koos­elu­seaduse arutelude kajastamisel käitunud suunatult ja eba­eetiliselt.

 
REPLIIK: Putini preemia? Ei, Putini meedia!
pühapäev, 07 detsember 2014

Sample ImageTänavuse Aadu Luukase missiooni­preemia andmine Siht­asutusele Pere­konna ja Traditsiooni Kaitseks pani liberalistliku homo­meelse pressi raevust pröökama. „Putini preemia!“ põrutas Tartu üli­kooli usu­teadus­konna kasvandik ja Postimehe arvamus­toimetaja Sigrid Kõiv.

 
MÕTISKLUS: Advendiaja II pühapäev
laupäev, 06 detsember 2014

 Jeesus ütleb oma taastulekust kõneldes, et see ei saa jääda kellelegi märkamatuks – «otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast teise». Samamoodi ei tohiks jääda märkamatuks ka Tema esimene tulemine – ja eriti selles tulemises «lõpuni minemine» ristil.

 
Kristus Psalmides: Kristus valitseb ristipuult (Ps 96)
reede, 05 detsember 2014

KristSample Imageuse kuninglikkus on ühendatud Tema risti­surma ja sellele järgnenud üles­tõusmisega, nagu nägime juba Psalmi 2 puhul. Jeesus krooniti üles­tõusmise kaudu kuningaks ning Ta võttis istet Jumala paremal käel taevas.

 
MEEDIAST: Ajaloolane Jaak Valge "euroopalikest väärtustest" ja punastest poliitvooludest
neljapäev, 04 detsember 2014

Ajaloolane Jaak Sample ImageValge leiab, et täna­päeval ei kehtestata diktatuuri riigi­pöördega, vaid raha ja poliit­korrektsuse abil, mis eraldavad põhilised väärtus­otsused ühiskonna enamuse tahtest. Kooselu­seaduse läbi­surumisel kasutatud retoorikat nimetab Valge poliitilise religiooni kujunemise näiteks.

 
Piiskop Risto Soramies: Jumala sõna püsib igavesti ega muutu ajaga
kolmapäev, 03 detsember 2014

SooSample Imageme parlament on langetanud otsuse uue abielu­seaduse kohta. Osa rahvast hõiskab, ehkki ei tea veel, kuhu see inim­konna aja­loos ainu­laadne lahendus viimaks välja viib. Meie rahvas on teinud mõtlematu, jõhkra vea, unustades ajaloo õppe­tunnid, rääkimata Jumala sõna juhatusest.

 
Santeri Marjokorpi: Armulaud usuelu keskmes
kolmapäev, 03 detsember 2014

Sample ImageMa igatsen armulaua-ärkamist! Platonismi asemel tuleks virguda mõistma armu­laua tähendust üha rohkem ja üha sügavamalt. Võib-olla annab Kristus ise meile armu­laua leivas ja veinis ärkamise. Just Tema juurest tuleb seda otsida.

 
MÕTISKLUS: Advendiaja I pühapäev
laupäev, 29 november 2014

 Kui me Temast ei tunnista ja Teda kogu oma eluga ei austa ega kiida, siis oleksid isegi tummad kivid meiega võrreldes nagu täiest jõust käratsevad varesed oma kraaksumisega.

 
Kristus Psalmides: Jeesus on uus Joosua, kes viib kristlased igavesse rahusse (Ps 95)
reede, 28 november 2014

KirjasSample Image heebrealastele kirjeldatakse Moosese järglast Joosuat Jeesuse eel­kujuna. Nii nagu Joosua juhatas oma rahvast, nõnda juhatab Jeesus kristlased Tõotatud maale… Kristlased kuuluvad sellesse privi­legeeritute hulka, kellel on võimalus pääseda igavesse sabati­rahusse.

 
UUDIS: Soome peapiiskop rõõmustab abieluseaduse sooneutraalseks muutmise üle
reede, 28 november 2014

SoSample Imageome luterliku kiriku peapiiskop Kari Mäkinen on kogu südamest rõõmus, et parlament kiitis täna heaks abielu­seaduse muutmise, kuigi seadus pole veel vastu võetud. Peapiiskopi arvates tuleks ka kiriku arusaam abielust uuesti läbi vaadata. Täiendatud.

 
MEEDIAST: Kursihoidja või kursimuutja Urmas Viilma
neljapäev, 27 november 2014

26. Sample Imagenovembril valis EELK kiriku­kogu uueks pea­piiskopiks õp Urmas Viilma (41). Meedias on teda nimetatud konser­vatiiviks. Kas see on nii ja kas kirik liigub endiselt Moskva ja Uganda kursil? Esitame väikese valiku meedias ilmunud Urmas Viilma seisu­kohtadest.

 
ARVAMUS: Kristuse piiskop
kolmapäev, 26 november 2014

Active ImageVajame sellist piiskoppi, kes on valmis iga päeva alustades ütlema: «Üksnes Kristus! Ka täna – ei midagi minust endast, vaid ainult Kristus!»

 
MEEDIAST: Obskurantistlik EELK, moskvaliku maailmavaate ja ugandaliku poliitikaga kirik?
esmaspäev, 24 november 2014

MSample Imageõnedel meedias avaldatud hinnangutel peab EELK kiriku­kogu uut pea­piiskoppi valides valima tuleviku ja mineviku vahel. Kas tahetakse jääda moskvaliku maailma­vaate ja ugandaliku poliitikaga obskuran­tistlikuks kirikuks või muutuda liberaalsemaks, avatumaks ja sildu ehitavaks kirikuks?

 
Ethelbert Stauffer: Antikristuse täielik ilmumine
pühapäev, 23 november 2014

EActive Imagent ohtlikum brutaalsest vägi­vallast on vale­vaim, millega vastane ähvardab neid, kes jäävad truuks Kristusele. Anti­kristus on „maailma petis“, ta viib paha­aimamatud eksi­teele oma ilmumise petliku säraga. Ta ahvatleb neid sõnade ja ime­tegudega. Vale­messiased on tema eel­käijad, vale­prohvetid ja väär­teoloogid kuuluvad tema saatjas­konda.

 
MÕTISKLUS: Igavikupühapäev
laupäev, 22 november 2014

KriSample Imagestus on ennast meie eest ohverdades teinud seda asendavalt kogu inim­konna eest. Millal ja millega oleme valmis Talle vastama?

 
Kristus Psalmides: Inimlik tarkus hävitab kristlikku kogudust (Ps 94)
reede, 21 november 2014

PsalSample Imagemi lugedes palub kristlane kogudusele ühtsust. Ühtsus rajaneb sellele, et kogudus juurdub Jumala sõnas ja elab ristimise armust ja armu­laua­osaduses.

 
ARVAMUS: Andres Põder 65
neljapäev, 20 november 2014

TuSample Imagennistan, et mul on kahju, et meie kiriku­seadused lubavad pea­piiskopil nii varases nooruses emerituuri jääda. Loodetavasti et tähenda see aga muud kui seda, et Andres Põder pääseb nüüd kiriku­juhi administratiiv­ülesannetest.

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

Tulemusi 125 - 155 - 2751