Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Meie Kiriku esileht
TEADE: Veebiajakiri Meie Kirik jätkab uuel aadressil: www.meiekirik.net
esmaspäev, 01 juuni 2015

Veebiajakiri Meie Kirik jätkab tegevust uue netiaadressil: www.meiekirik.net. Praegune lehe­külg koos kõigi varem ilmunud artiklitega jääb vabalt ligi­pääsetavaks, kuid uusi materjale siin enam ei avaldata.

 
MÕTISKLUS: Kolmainupüha
laupäev, 30 mai 2015

 Oma Pojas, meie Õnnistegijas Jeesuses Kristuses, on Jumal valmistanud lunastuse absoluutselt kõigile inimestele. Kristus on surnud kõikide, nii päästetute kui ka hukkaminevate eest. Teisiti Jumal lihtsalt – nii paradoksaalselt kui see ka kõlab – ei saaks.

 
Antti Laato: Kristus Psalmides (Ps 1-150)
reede, 29 mai 2015

Sample ImageAvaldame käesolevaga Åbo Akadeemia Vana Testamendi ja judaistika professori Antti Laato raamatu „Kristus Psalmides“ eesti­keelse tõlke tervik­teksti ning täname autorit ja kirjastust Perussanoma lahke loa eest psalmide seletused eesti lugeja ette tuua.

 
Harald Põld: Armulaud - koguduse sakrament
kolmapäev, 27 mai 2015

Sample ImageKui Jeesus käskis sõna kuulutada kogu maailmale, siis ar­mu­laua seadis ta ainult jüngritele. Jüngriteks ei tule aga pidada ainult koguduse sõna­kuulutajaid ja tõsiselt usklikke koguduse­liikmeid, vaid kõiki koguduse­liikmeid, kes Jumala sõna tahavad kuulda, tema armust osa saada ning tema sõna ja käskude järgi elada.

 
MÕTISKLUS: Nelipüha
reede, 22 mai 2015

 Läänekiriku vanas traditsioonis on Nelipüha eelõhtu jumalateenistus mõneti sarnane Ülestõusmispüha omale: mõlemad algavad terve rea pühakirjalugemistega Vanast Testamendist, mida nimetatakse ka prohvetikuulutusteks.

 
Kristus Psalmides: Püha Vaimu antud palve (Ps 123)
reede, 22 mai 2015

Sample ImageKristlane võib kindlalt pöörduda Jumala poole. Tal on evangeeliumi tõotus selle kohta, et Jumal on Kristuses lepitanud kõik tema patud. Selle­pärast võib kristlane olla kindel, et Jumal halastab tema peale ja päästab. Kui maailm pilkab ja irvitab, siis Jumal lohutab.

 
REPLIIK: Moodsa aja indulgentsid
teisipäev, 19 mai 2015

Active ImageTaolised, esmapilgul õilsanagi mõjuvad loosungid näitavad tegelikult seda, kui vähe hoolitakse teistest ja kui enesekeskne on moodsa aja inimene, too «parem inimene», kellena ennast nii väga tahetakse tunda ja esitleda.

 
ARVAMUS: Ukraina kriisi vahekokkuvõte 2015. aasta kevadel
esmaspäev, 18 mai 2015

Sample ImageVene õigeusu rollist Donbassis tegutsevate separatistide motiveerimisel on räägitud palju, aga kogu seda konflikti võib ju vaadata ka teistpidi: katoliiklaste ja Kiievi patriarhaadi alla kuuluvate õige­usklike usu­sõjana Euroopa Liiduga ühinemise nimel riigi ilmalikuma ning rohkem vene kultuuri­ruumi ja Vene­maa majandusega seotud osa vastu.

 
JUHTKIRI: Pagulastest ilma emotsioonideta
pühapäev, 17 mai 2015

Sample ImageOn igati põhjendatud ja vastutus­tundlik küsida, mida tähendaks suurema hulga teisest kultuurist pärit inimeste riiki saabumine meie sotsiaal­süsteemile, ühiskonna sidususele, meie riigi olemas­olu mõttele. Kuidas mõjutab see meie hakkama­saamist ja olu­korda mitte ainult täna, vaid ka homme ja üle­homme?

 
MÕTISKLUS: Taevaminemisnädal
laupäev, 16 mai 2015

 «Ta hakkas kiirel sammul edasi astuma, igatsedes sellelt olematult maalt kähku lahkuda. Ta keeras paremale, aga varsti ilmnes, et ta oli pöördunud hoopis vasakule. Kui ta otsustas vasakule minna, selgus, et ta oli keeranud paremale. Ta eksles tänavatel, mis ei olnud ei paralleelsed ega ka ristuvad.»

 
Kristus Psalmides: Kristlaste osadus Jeruusalemmas (Ps 122)
reede, 15 mai 2015

KSample Imageristlikus teoloogias kujunes juba alguses arusaam, mille järgi tõeline osadus Jeesusega ei piirne Jeruusa­lemma templiga. Tõeline Jeruusa­lemm on Jumala juures taevas ning kogudusel on selle Jeruusa­lemmaga ühendus.

 
MEEDIAST: Varakristlased ujusid antiikaegses paganlikus ühiskonnas vastuvoolu
esmaspäev, 11 mai 2015

Sample ImageLääneriikides on üldsuse arusaamad pere­konnast ja seksuaal­susest viimastel aasta­kümnetel tunduvalt muutunud, seades kiriku küsimuse ette, kuidas sellele reageerida. Vara­se kristluse uurija meenutab, et esimeste sajandite kristlaste käsitus seksuaal­suhetest erines kardinaalselt tolle­aegse ühiskonna normidest.

 
ARVAMUS: Kristlus, nõiad ja volbripäev
pühapäev, 10 mai 2015

Sample ImageNõidade, lõkke ja jookidega on volbripidu kristlikus maailmas peetud juba sajandeid: esmalt tulevad kohale mõned nõiaks kostümeeritud peolised, siis süüdatakse lõke ning nõiad põgenevad kisendades minema. Alles sellele järgneb pidu, mis on kantud lootusest, et algav kevad toob inimestele õnne ning et kuri ei saa enam rünnata.

 
MÕTISKLUS: Ülestõusmisaja VI pühapäev. Emadepäev
laupäev, 09 mai 2015

 Sealsamas, just seal, kus saab avalikuks ühtede hingeline madalus ja isekas rikutus, tõuseb väga sageli eriti kirkalt esile teiste omakasupüüdmatus, hoolivus ja isegi kangelaslikkus.

 
Kristus Psalmides: Kristlase kaitse rännakul (Ps 121)
reede, 08 mai 2015

PSample Imagesalm kirjeldab palve­ränduri turvalist tee­konda Jeruusa­lemma. Jumal, kelle tempel on Jeruusa­lemmas, annab palve­rändurile abi: “Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi? Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa.”

 
Kristus Psalmides: Kristlase igatsus taeva järele (Ps 120)
reede, 08 mai 2015

PsSample Imagealm 120 alustab teekonna­laulude sarja. Need kirjeldavad palvetaja igatsust jõuda Jeruusa­lemma, et kogeda Jumala ligi­olu. Kristlaste jaoks on loomulik näha neis psalmides igatsust taeva järele. Taevane Jeruusa­lemm on juba nüüd valmis Issanda juures taevas.

 
UUDIS: EELK peapiiskop: Eesti kristlaskond kõneleb ühel häälel ja ühest suust
kolmapäev, 06 mai 2015

ESample ImageELK peapiiskop Urmas Viilma nentis oma tervitus­kõnes Soome luterliku kiriku kiriku­kogul, et kui täna­päeva maailm asetab muutuste keskmesse inimese ning tema ootused ja vajadused, siis kiriku tegevuse ja kuulutuse keskmes peab olema Kristus või pole tegemist Kristuse kirikuga.

 
ARVAMUS: Homoideoloogia mõju Vatikani sinodi vahearuandele
teisipäev, 05 mai 2015

„MSample Imagea sain alati aru, et homo­seksuaalsus ei ole õige asi, kuid tundsin end masendatuna ja üksikuna, sest maailm minu ümber laulis iga päev homo­seksuaalsele eluviisile ülistust. Ainult Katoliku Kirik oli mulle lootuse­kiireks, kuid nüüd... tundub, et võin ainult Putinile toetuda!“

 
MÕTISKLUS: Ülestõusmisaja V pühapäev
reede, 01 mai 2015

 Väljapääs, tee – ainus tee selle sõna tõelises mõttes – on olemas, ja selleks on meie Päästja Jeesus Kristus, kes on eeskätt Jumala tee meie juurde ning just seeläbi ka meie tee Jumalasse, tõesse ja igavesse ellu.

 
Kristus Psalmides: Jumala Sõna on kristlase rõõm (Ps 119)
reede, 01 mai 2015

PSample Imagesalm räägib Jumala Sõnast just sellise valgusena, mis valgustab kristlase teed: “Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu tee­rajal.” Kristlane loeb seda salmi ka nõnda: “Sinu Sõna on lamp.” Jumala Poeg, Jeesus, kes enne aegade algust sündis Jumalast, valgus valgusest, on kristlase valgus tema tee­konnal taevasse.

 
ARVAMUS: Uus tase: riiklik propagandateenistus (ERR) võrdleb Vene Õigeusu Kirikut al-Qaidaga
neljapäev, 30 aprill 2015

Sample ImageAjastul, mil nn poliitiline korrektsus on võimust võtmas ja lämmatamas kodanike vaba mõtlemist ja enese­väljendust, on kõigi südame­tunnistuse ja enese­väärikusega inimeste esmaseks kohustuseks mitte loobuda tõe välja­ütlemisest ja hoiduda enese­tsensuuri sisse­seadmisest.

 
Harald Põld: Kirik ja kogudus
kolmapäev, 29 aprill 2015

MSample Imageeie evangeelne-luterlik kirik elab praegu üle teatavat mur­rangut või kriisi. Tema endine vorm ehk kest – rahva­kirik – on purustatud ja ta peab vaatama, kuidas ennast uuesti korraldada, et jääda püsima. Ta on nimetanud ennast vabaks rahva­kirikuks. See nimetus peab sisaldama programmi, mida ta tahab teostada.

 
UUDIS: Suurbritannia Iseseisvuspartei soovib kaitsta kristlasi homodiktatuuri eest
kolmapäev, 29 aprill 2015

SSample Imageuurbritannia Iseseisvus­partei (UKIP) tõotab oma valimis­lubadustes kaitsta nende inimeste õigusi, kelle veendumusi pole nn homo­abielude kehtestamisel arvesse võetud ja keda seadus sunnib nüüd oma südame­tunnistusega vastu­ollu minema.

 
UUDIS: Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik saab kõrgelt haritud abipiiskopi
teisipäev, 28 aprill 2015

EsmSample Imageaspäeval, 27. aprillil, valis Konstanti­noopolis (Istanbulis) kogunenud oiku­meenilise patriar­haadi Püha Sinod Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule uue piiskopi, vahendab portaal ortodoksi.net. EAÕK täpsustab, et uus piiskop on Konstani­noopoli piiskop­konna abi­piiskop. 

 
UUDIS: Mart Helme: Eesti on sügavas kriisis ja kollapsi äärel
laupäev, 25 aprill 2015

Sample ImageEesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe Mart Helme sõnul on Eesti sügavas kriisis ja Eestit seni juhtinud jõududel puudub iga­sugune visioon ning tahe, et riiki sellest välja juhtida.

 
MÕTISKLUS: Ülestõusmisaja IV pühapäev
reede, 24 aprill 2015

 Kas see on tõeline valikuvabadus? Kas tõelise täiskasvanuks saamise juurde peab ilmtingimata kuuluma ka kurja tundmine. Kas ilma kurjata ei ole võimalik olla täiskasvanu?

 
Kristus Psalmides: Hoosianna Kristusele, kes tuleb Issanda nimel! (Ps 118)
reede, 24 aprill 2015

Active ImageRahvahulk vaimustub, kui Jeesus ratsutab eesli seljas Jeruusalemma. Jeesus täidab teadlikult Sakarja raamatu Messia-ennustuse (Sk 9:9–10). Rahvas hõiskab ja tervitab Teda Psalmi 118 sõnadega, mida nad olid õppinud paasa­liturgiast.

 
ARVAMUS: President Obama ja kristlus ehk sellest, kuidas kristlastel suu kinni panna
teisipäev, 21 aprill 2015

See Sample Imageon liberaalne kristlus, mida Obama ja teised kuulutavad, sest nende peamine ees­märk on sulgeda kristlaste suu, et nood ei mõistaks hukka ega hakkaks vastu sellele, mis on ilm­selgelt kuri.

 
UUDIS: Rabi pidas ÜRO-s kristlaste kaitseks jõulise kõne: hoidke ära uus holokaust!
teisipäev, 21 aprill 2015

Sample ImageNew Jersey rabi Jonathan Cahn võrdles ÜRO konverentsil „Kristlaste üle­ilmne taga­kiusamine: oht rahvus­vahelisele rahule ja julge­olekule“ kristlaste kannatusi 20. sajandi kesk­paiga holo­kaustiga ja kutsus maailma üldsust ära hoidma uut holo­kausti.

 
MÕTISKLUS: Ülestõusmisaja III pühapäev
reede, 17 aprill 2015

 Jeesuse eksklusiivsus on samasugune nagu näiteks hapniku või päikeseenergia või joogivee eksklusiivsus: neid vajavad kõik, ja ilma mingi diskrimineerimiseta ei ole neile mitte mingisuguseid alternatiive.

 
Kristus Psalmides: Evangeelium Kristusest levib rahvaste seas (Ps 117)
reede, 17 aprill 2015

Sample ImageSee lühike psalm tunnistab sellest, et ülestõusmis­sündmustes kavandas Jumal evangeeliumi levimist kõigi rahvaste seas. Sellest räägitakse ka Jesaja raamatu 53. peatükis, milles kirjeldatakse Issanda kannatavat sulast. 

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

Tulemusi 1 - 31 - 2751