Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

REPLIIK: Laps kui pahaloomuline kasvaja?
Autor: Enn Auksmann   
laupäev, 17 jaanuar 2009

Eesti Vabariigi õiguskantselri nõunik Mari Amos kirjutab 13.01.2009 Postimehes:

"Võib näida valusa võrdlusena, kuid kui lähtuda teesist, et inimtekkelist ja arenevat organismi tappa on vale, siis võiks kahtluse alla seada ka vähiravi – vähirakudki on inimtekkelised ja arenevad."

Mida arvata õiguskantsleri nõunikust, kes võrdleb emaihus kasvavat last vähiga?

Vähk on pahaloomuline kasvaja, mille arenemisel organism kahjustub taastumatult ning mis põhjustab viimaks surma.

Kas selles kirjelduses on võimalik asendada sõna "vähk" sõnaga "laps" või "loode" või "embrüo"?

Jah, ka rasedusega võib kaasneda mitmesuguseid terviseprobleeme, ent Mari Amos, kelle otseste töökohustuste hulka kuulub meditsiiniõigus, ei kõnele sellest, vaid vastandab loote õiguse elule naiste enesemääramisõigusega. Tuleb välja, et naiste enesemääramisõigus hõlmab ka meelevalda samastada veel sündimata, emaihus olev laps pahaloomulise kasvajaga - ning see kasvaja halastamatult kõrvaldada.

Mida arvata riigist, mille kõrgeim õiguskaitseorgan argumenteerib taolisel tasemel?

 
< Eelmine   Järgmine >