Menu Content/Inhalt
Esileht arrow Martin Luther arrow Missa on püha Kiriku püha talitus patustele
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Missa on püha Kiriku püha talitus patustele
Autor: Riitta ja Seppo A. Teinonen   
pühapäev, 31 mai 2015

«Missa on püha Kiriku püha talitus ning Kirik on kõike­hõlmav, läbi ajaloo kulgev hulk patuseid, kellele antakse andeks, määrdunuid, kes tehakse puhtaks, eba­täiuslikke, kes pürgivad täiuse poole. Ühtaegu on see ohverdajate osadus­kond, kes järgib Kristust, tõelist Ohvrit ja Ohvri­toojat, ning on selle tõttu ka ise hiiglaslik holocaust ehk täielik põletus­ohver. Säärasena tähendab Kirik andeks­andmist ja puhastust ka tervele maailmale. Seda tervendavat tegevust arendab ta just püha Missa kaudu.»

Riitta ja Seppo A. Teinonen, «Kõnelusi müstikast.» Maarjamaa, 2004, lk 38.

 
Järgmine >