Menu Content/Inhalt
Esileht arrow Lugemisvara arrow Kristus psalmides arrow Kristus Psalmides: Püha Vaimu antud palve (Ps 123)
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Kristus Psalmides: Püha Vaimu antud palve (Ps 123)
Autor: Antti Laato   
reede, 22 mai 2015

Sample ImagePsalm algab sõnadega: “Ma tõstan oma silmad sinu poole, kes istud taevas.” See on üks viis palvetamiseks, milles väljendub lootus Jumala kindlale abile. Teada­olevalt toimis ükskord sama­moodi ka Jeesus (Mt 14:15–21): “Õhtu jõudes aga astusid Jeesuse jüngrid ta juurde ja ütlesid: “Paik on üksildane ja aeg juba hiline, lase nüüd rahva­hulgad ära minna, et nad läheksid küladesse endale süüa otsima!” Aga Jeesus ütles neile: “Neil ei ole tarvis ära minna. Andke teie neile süüa!” Nemad aga ütlesid talle: “Meil ei ole siin rohkem kui vaid viis leiba ja kaks kala.” Aga tema ütles: “Tooge need mulle siia!” Ja Jeesus käskis rahva­hulkadel istuda rohule, võttis need viis leiba ja kaks kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis ning andis leivad jüngrite kätte, jüngrid aga andsid need rahvale. Ja kõik sõid ja said kõhud täis. Ja üle­jäänud palakesi korjati kaks­teist korvi­täit. Aga sööjaid oli ligi viis tuhat meest, peale selle veel naised ja lapsed.” Jeesus teadis, mida Ta tegi. Ta oli kindel, et Jumal kuuleb Teda ja teeb ime: viiest leivast ja kahest kalast saab 5000 inimest söönuks. Selle­pärast sai Jeesus tõsta oma silmad taeva poole ja Jumalaga otsekui vestelda.

Uues Testamendis räägitakse palju kristlase palvest, mida võetakse kindlasti kuulda. Jeesus õpetas palvetama kindlas usus (Mt 7:7–11): “Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse! Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi? Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad!” Jeesus kutsub üles lootma Jumala headusele. Ka Tema ise toimib nõnda. Ta tõstab oma pilgu taeva poole teades, et Jumal on hea ja aitab kindlasti.

Jeesus õpetas palvetama ühiselt (Mt 18:19–20): “Tõesti, taas ma ütlen teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas. Sest kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.” Jumalalt abi paludes ei pea kristlane jääma üksi. Ta võib leppida teise kristlasega kokku, et nad palvetavad ühiselt. Jumal vastab sellisele palvele, sest kummagi usk kinnitab mõlema lootust sellele, et Jumal kuuleb kindlasti ja tegutseb armastuses.

Jeesus õpetas palvetama usus ilma kahtlemata (Mt 21:21–22): “Aga Jeesus vastas neile: “Tõesti, ma ütlen teile, kui teil oleks usku ja te ei mõtleks kaksi­pidi, siis te ei teeks üksnes seda, mis juhtus viigi­puule, vaid kui te sellele mäele ütleksite: “Kerki ja kukuta end merre!”, siis see sünniks. Ja kõike, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate.” Kuidas saab kristlane siis palvetada ilma kahtlemata? Jumal tahab kristlased siduda oma sõnaga. Kui kristlane saab kinnitust usus, et Jumal ise on tõotanud midagi anda, siis saab ta palvetada ilma kahtlusteta.

Psalmi 122 tõlgenduses mainisime Jeesuse õpetust, et kristlane peab palvetama Vaimus ja tões. Ka Pauluse teoloogias on Pühal Vaimul palve­elus oluline roll. Ta õpetab, et Püha Vaim aitab meid palvetada (Rm 8:26–27): “Samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele: me ju ei tea, kuidas palvetada, nõnda nagu peab, kuid Vaim ise palub meie eest sõnatute ägamistega. Aga südamete­uurija teab, mida Vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest.”

Karismaatilised vaimu­annid äratavad kristlases spontaanse soovi pöörduda Jumala poole. Selle kindlaks märgiks on Vaimu sõnatud palved. Samas on keeltes rääkimine ja prohveteerimine Vaimu töö nähtavad märgid (1Kr 14:1–4): “Taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimu­ande, eriti prohvetlikult kõnelemist! Sest kes räägib keeli, ei räägi inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei mõista teda, ta räägib vaimu ajel ju saladusi. Aga kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks. Kes keeli räägib, ehitab iseennast, prohvetlikult kõneleja ehitab aga kogudust.”

Püha Vaimu antud palvest räägitakse Jaakobuse kirjas (Jk 5:13–18): “Kui keegi teie seast kannatab kurja, siis ta palvetagu! Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänu­laule! Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu koguduse­vanemad enese juurde ja need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel. Ja usu­palve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üks­teise eest, et te saaksite terveks! Õige inimese mõju­võimas (energoumene) eest­palve saadab palju korda. Eelija oli meie­sugune inimene, ent ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma, ning kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale. Siis ta palvetas taas ja taevas andis vihma ning maa laskis tärgata oma viljal.” Jaakobuse järgi on palve mõju­võimas siis, kui see on täidetud energiaga, s.t kui Jumal toimib selles oma Vaimu läbi. Kristlased võivad sageli kogeda, et nad peavad kellegi pärast palvetama. Sel puhul on palve Püha Vaimu sisendatud.

Kristlane võib kindlalt pöörduda Jumala poole. Tal on evangeeliumi tõotus selle kohta, et Jumal on Kristuses lepitanud kõik tema patud. Selle­pärast võib kristlane olla kindel, et Jumal halastab tema peale ja päästab. Kui maailm pilkab ja irvitab, siis Jumal lohutab (Ps 123:2–4): “Vaata, otsekui sulaste silmad vaatavad oma isandate käte peale, otsekui teenija silmad vaatavad oma emanda käte peale, nõnda vaatavad meie silmad Issanda, meie Jumala peale, kuni tema meile armu annab. Anna meile armu, Issand! Anna meile armu, sest meil on enam kui küllalt põlgusest! Meie hing on küllalt saanud tunda jultunute irvitust ja uhkete põlgust.” Isand ja emand toovad kristlasele meelde Jeesuse ja Tema ema Kaana pulmas. Maarja usaldab oma poega, sest usus ta näeb, et tema laps on Jumala Poeg. Kristlane saab järgida Maarja eeskuju (Jh 2:5): “Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke!”

 

Antti Laato raamatust “Kristus Psalmeissa” (Perussanoma, 2011) tõlkinud Illimar Toomet.

Avaldatakse autori ja kirjastuse loal.

Perussanoma Oy, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen, Suomi – Finland

http://www.perussanoma.fi

 
< Eelmine   Järgmine >