Menu Content/Inhalt
Esileht arrow Arvamuslood arrow Üldised teemad arrow ARVAMUS: Ukraina kriisi vahekokkuvõte 2015. aasta kevadel
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

ARVAMUS: Ukraina kriisi vahekokkuvõte 2015. aasta kevadel
Autor: Andres Laiapea   
esmaspäev, 18 mai 2015

"Opositsioonilise bloki" Sample Imagefraktsioon Ukraina Ülemraadas täienes eile [15.05, toim] kahe saadiku võrra, mõlemad endised Regioonide Partei tegelased Ida-Ukrainast, kes osutusid sügisel valituks ühe­mandaadilistest ring­kondadest.

Kui parlamendivalimistel sai "Opositsiooniline blokk" üle­riigiliselt 9,43% häältest, siis Kiievi Rahvusvahelise Sotsioloogiainstituudi viimase küsitluse kohaselt toetas seda 10,2% kindlat eelistust omanud vastajatest. Kui Kesk- ja Lääne-Ukrainas ei ületaks see erakond endiselt valimis­künnist, siis Lõuna-Ukrainas läheks juba paremini ning Ida-Ukrainas, eriti Donbassis ollakse jätkuvalt liider.

Samas märkisid Donbassis enam kui pooled küsitletud, et nad ei läheks parlamenti valima, ei oma kindlat eelistust või rikuksid valimis­sedeli. Võimalikest presidendi­kandidaatidest oli seal kõige populaarsem Sergei Tihipko, kuid seda reitinguga 6,5%. Seega ei näe suur osa Donbassi elanikest endale täna sobivaid esindajaid Ukraina poliitilises süsteemis – selles osas ei ole olukord aastatagusega võrreldes paranenud.

Mis puudutab inimeste rahulolu eluga ja vaateid riigi majanduslikule olu­korrale, siis oma eluga ei ole rahul suur enamus kõigis regioonides ja veelgi rohkem on neid, kelle arvates läheb majanduslik olukord Ukrainas lähema aasta jooksul veel halvemaks. Donbassis oli oma eluga rohkemal või vähemal määral rahul ainult 4% ja Ukraina majandusliku olukorra paranemist lähema aasta jooksul uskus seal vaid 0,8% vastajatest.

Geopoliitilise orientatsiooni osas toetas riigis tervikuna 47,2% astumist Euroopa Liitu, 12,3% Venemaa tolli­liitu, 27,3% mitte kumbagi. Euroopa Liidu pooldajad on selges üle­kaalus Lääne- ja Kesk-Ukrainas, aga Lõuna- ja Ida-Ukrainas jääksid nad rahva­hääletusel alla – seal on kõige rohkem neid, kes ei toeta kaldumist kumbagi suunda, vaid soovivad Ukraina jäämist neutraalseks riigiks, geo­poliitiliseks vahe­ruumiks.

Huvitav on kõrvutada neid tulemusi ühe teise uuringuga, mis tehti elanike religioossete eelistuste kohta. See näitab, et riigis tervikuna peab 73,7% ennast õige­usklikeks, 8,1% kreeka-katoliiklasteks, 0,8% rooma-katoliiklasteks, 0,9% protestantideks ja evangeelseteks kristlasteks, 8,5% lihtsalt kristlasteks, 0,7% muude religioonide esindajateks, 6,1% ei seosta end ühegi religiooniga ja üle­jäänud 1,1% ei osanud sellele küsimusele vastata.

Katoliiklased moodustavad enamuse kolmes Lääne-Ukraina oblastis, kus on ühtlasi kõige suurem toetus astumisele Euroopa Liitu.

Õigeusklikest 37,9% seostas ennast Kiievi patriarhaadiga, 19,6% Moskva patriarhaadiga, 1,3% Ukraina Autokefaalse Õigeusu Kirikuga, 39,1% nimetas ennast lihtsalt õige­usklikeks ning ülejäänud 2,1% jäi sellele küsimusele vastamisel hätta. Lääne- ja Kesk-Ukrainas oli kõige rohkem neid, kes seostasid ennast Kiievi patriarhaadiga, mujal lihtsalt õigeusklikke, kusjuures Donbassis, mille elanikest luges ennast õige­usklikeks 69%, oli vastav jaotus: 49% lihtsalt õige­usklikud, 38% Moskva patriarhaat, 12% Kiievi patriarhaat.

Donbassis oli ühtlasi kõige suurem nende osakaal, kes nimetasid ennast lihtsalt kristlasteks, 13%, ega seostanud ennast ühegi religiooniga, 12% – see on sisuliselt Ukraina kõige ilmalikum regioon, samas kui euro­maidani tugi­alaks olnud, praeguse valitsuse ja Ukraina vaba­tahtlike pataljonide tugevaim toetus­baas Lääne-Ukraina on kõige religioossem.

Vene õigeusu rollist Donbassis tegutsevate separatistide motiveerimisel on räägitud palju, aga kogu seda konflikti võib ju vaadata ka teistpidi: katoliiklaste ja Kiievi patriarhaadi alla kuuluvate õige­usklike usu­sõjana Euroopa Liiduga ühinemise nimel riigi ilmalikuma ning rohkem vene kultuuri­ruumi ja Venemaa majandusega seotud osa vastu, mille loomulik geo­poliitiline orientatsioon on teine.

"Donbassi konflikti rahumeelne ja kiire lahendamine jääb peamiseks prioriteediks Ukraina ja selle rahvus­vaheliste partnerite, eelkõige Ameerika Ühend­riikide jaoks," teatas eile õhtul "Opositsioonilise bloki" fraktsiooni ase­esimees Sergei Levotškin, pärast kohtumist USA ase­välis­ministri Victoria Nulandiga, kellega arutati võimalusi Donbassi kriisi lahendamiseks, aga ka vajadust viia kiiresti ellu reforme, sealhulgas põhi­seadus­reform, karm ja efektiivne võitlemine korruptsiooniga, demokraatia arendamine, opositsiooni õiguste austamine.

Riigi väljavaated ei paista olevat praegu aga kahjuks kuigi head. Research & Branding Group küsitlusele vastanutest vaid 8% leidis, et olukord Ukrainas areneb praegu üldiselt õiges suunas, poliitilise olukorra hindas üldiselt stabiilseks 5% ja era­kondasid usaldas 8%, massi­meediat ainult 32% vastajatest – ühiskonnas valitsev usaldus­kriis on muutunud varasemaga võrreldes veelgi sügavamaks.

 

Artikkel avaldati esmalt 16. mail 2015 veebilehel Infopartisan.

 
Järgmine >