Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Kristus Psalmides: Kristlaste osadus Jeruusalemmas (Ps 122)
Autor: Antti Laato   
reede, 15 mai 2015

Sample ImagePalverändur tervitab rõõmsalt Jeruusalemma (Ps 122:6–7): “Paluge rahu Jeruusa­lemmale! Käigu hästi nende käsi, kes sind armastavad! Rahu olgu su müüride vahel, hea käe­käik su kuninglikes kodades!” Jeruusa­lemmas saab ta kogeda usu osadust ja Jumala ligi­olu (Ps 122:8–9): “Oma vendade ja oma sõprade pärast tahan ma nüüd öelda: Rahu sinule! Issanda, meie Jumala koja pärast tahan ma otsida sulle head.”

Jeesus rääkis Samaaria naisega sellest, mis on õige koht palvetamiseks (Jh 4:20–25): “Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel, ja teie ütlete, et Jeruusa­lemm olevat paik, kus peab kummardama.” Jeesus ütles talle: “Naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda Isa sellel mäel ega Jeruusa­lemmas! Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad Isa vaimus ja tões, sest Isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on Vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama.” Naine ütles temale: “Ma tean, et tuleb Messias, keda nimetatakse Kristuseks. Kui tema tuleb, siis ta kuulutab meile kõik.” Jeesus ärgitab naist mõtlema mitte palvetamise kohale, vaid palve kvaliteedile. Jumal tahab endale selliseid palvetajaid, kes palvetavad Pühas Vaimus.

Johannese evangeelium tuletab kristlasele algusest peale meelde, et ta ei peaks seostama oma mõtteid ja tundeid teatud kultuse­kohaga. Jeesuse vestlus Naatanaeliga õpetab kristlasele, kus on tõeline “Jumala koda” – heebrea keeles Betel (Jh 1:47–51): “Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta: “Ennäe, tõeline iisraeli mees, kelles ei ole valet.” Naatanael küsis temalt: “Kust sa mind tunned?” Jeesus vastas ja ütles talle: “Ma nägin sind viigi­puu all, enne kui Filippus sind hüüdis.” Naatanael ütles talle: „Rabi, sina oled Jumala Poeg, sina oled Iisraeli kuningas!” Jeesus vastas talle: “Kas sa usud vaid see­pärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigi­puu all? Sa saad näha suuremaid asju kui need.” Ja Jeesus ütles talle: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla Inimese Poja juurde.” Jeesus viitab Jaakobiga toimunule. Jaakob ööbis Luusi nimelises kohas lageda taeva all ning sai näha Jumala ilmutust (1Ms 28:12–15): “Ja ta nägi und, ja vaata, maa peal seisis redel, mille ots ulatus taevasse, ja ennäe, Jumala inglid astusid sedamööda üles ja alla. Ja vaata, Issand seisis tema ees ning ütles: “Mina olen Issand, su isa Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal. Maa, mille peal sa magad, ma annan sinule ja su soole. Ja sinu sugu saab maa­põrmu sarnaseks ja sa levid õhtu ja hommiku, põhja ja lõuna poole, ja sinu ja su soo nimel õnnistavad endid kõik maailma sugu­võsad. Ja vaata, mina olen sinuga ja hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed, ning toon sind taas sellele pinnale, sest ma ei jäta sind maha, kuni olen teinud, mis ma sulle olen öelnud!” Hiljem rajati sellesse kohta Peeteli pühamu.

Ajaloo jooksul sai Peeteli pühakojast ebajumala­teenistuse koht ning see jäeti maha (1Kn 12–13; Am 4–5; Ho 4). Nagu Jeesus ütles, ähvardas sama oht ka Jeruusalemma. Jeesus puhastas templi ning ütles, et see on palvekoda, samamoodi oli ta õpetanud Samaaria naisele palve tähtsust. Markuse järgi (Mk 11:17) tsiteeris Jeesus templit puhastades Jesaja raamatut (Js 56:7): “Mu koda nimetatakse palve­kojaks kõigile rahvastele.” Selle­pärast peab kristlane olema valmis Naatanaelile kirjeldatud tulevikuks. Jeesus pole tingimata leitav templi­ehitisest või sünagoogist, vaid kristlased saavad koguneda armu­laua lageda taeva alla. Seal saavad nad kogeda Jeesuse ligiolu ning inglite teenimist Tema juures. Johannese evangeeliumis räägitakse sellest, kuidas juudid otsustasid kõik Jeesusesse uskujad sünagoogist välja heita (Jh 16:1–4; vrd Jh 12:42; 14:22): “Seda ma olen rääkinud teile, et te ei komistaks. Nad heidavad teid kogudusest välja. Jah, tuleb tund, mil igaüks, kes teid tapab, arvab end Jumalale teenet osutavat. Ja seda nad teevad, sest nad ei ole ära tundnud ei Isa ega mind. Kuid seda olen ma teile rääkinud, et kui see tund tuleb, siis tuleks teile meelde, et mina olen seda teile öelnud. Seda ma ei ole öelnud teile kohe alguses, sest ma olin koos teiega.”

Kristlikus teoloogias kujunes juba alguses arusaam, mille järgi tõeline osadus Jeesusega ei piirne Jeruusa­lemma templiga. Tõeline Jeruusa­lemm on Jumala juures taevas (Gl 4:26; Hb 12:22–24) ning kogudusel on selle Jeruusa­lemmaga ühendus. Kirja heebrea­lastele järgi on kristlane tulnud taevase Siioni mäe juurde. Selle­pärast palvetab kristlane püha­päeval armu­laua­jumala­teenistusele tulles psalmi sõnadega. Ta saab tulla Jeesuse juurde, kes Taaveti soo järglasena istub taevases Jeruusa­lemmas Jumala paremal käel (Ps 122:1–5): “Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi: “Lähme Issanda kotta!” Meie jalad seisid su väravais, Jeruusa­lemm. Jeruusa­lemm, kes oled ehitatud nagu hästi kokku­liidetud linn, kuhu läksid üles sugu­harud, Issanda sugu­harud tunnistuseks Iisraelile tänama Issanda nime. Sest sinna on seatud aujärjed kohtu­mõistmiseks, aujärjed Taaveti kojale.”

 

Antti Laato raamatust “Kristus Psalmeissa” (Perussanoma, 2011) tõlkinud Illimar Toomet.

Avaldatakse autori ja kirjastuse loal.

Perussanoma Oy, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen, Suomi – Finland

http://www.perussanoma.fi

 
< Eelmine   Järgmine >