Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Kristus Psalmides: Jumala Sõna on kristlase rõõm (Ps 119)
Autor: Antti Laato   
reede, 01 mai 2015

JoSample Imagehannese evangeeliumis nimetatakse Jeesust Jumala Sõnaks, kelle läbi on maailm loodud (Jh 1:1–3) ja kes sai lihaks ehk sündis inimesena (Jh 1:14). Selle taustal on Õpetus­sõnade 8. pea­tükk ja selles nimetatud Jumala isikuline Tarkus, kellega koos Jumal lõi maailma (Õp 8:22–31). Siiraki raamatu 24. peatükis seostatakse isikuline Tarkus Toora ehk Moosese seadusega. Johannese evangeeliumi viis nimetada Jeesust Jumala isikuliseks Sõnaks lähtub neist tekstidest.

Psalm on pikk Jumala sõna ja seaduse ülistus. Selles on 176 salmi ning selles kasutatakse kõiki heebrea tähestiku 22 tähte. Psalm on alfa­beetiline ehk selle erinevad salmid algavad iga­üks tähestiku vastava tähega. See kordub iga tähe puhul kaheksa korda ehk saame 8 x 22 = 176 salmi. Psalmi ees­märk on osutada, et Jumala Sõna on täiuslik. Kõik mõtted ja sõnad võib rüütada sõnadeks ja Jumala Sõna tunneb neid kõiki. Ta oskab põimida heebrea tähed üha uude järjestusse ja valmistada kõnet ja lohutavaid sõnu, tarku mõtteid ja vajalikke manitsusi, armastuse kinnitamist ja armu kuulutust. Sõna on täiuslik.

Kristlased on lugenud psalmi kristoloogiliselt. See seostub Psalmiga 1, milles õige mees uurib Jumala Sõna ehk Seadust päevad ja ööd. Psalmid 1–119 moodustavad ühe terviku. Need algavad Toora-psalmiga: õige mees uurib Jumala Sõna (Ps 1). Järgnevas psalmis kinnitab Jumal, et Tema Võitu saab kogu meele­valla (Ps 2). Kui Hallel-psalme peetakse eraldi lisanduseks sellesse tervikusse, siis osa lõpus on Psalmid 110 ja 119, mis vastavad Psalmidele 1 ja 2. Kristlased näevad neis neljas psalmis suurt rõõmu­sõnumit. Jumal on pannud Kristuse taevasele au­järjele: Psalm 2 räägib Jeesuse üles­tõusmisest, Psalm 110 aga Tema taeva­minemisest. Ta kutsub Kristuse osadusse kõik rahvad. Kristlane saab ristimise kaudu Kristuse jüngriks ja uurib Tema sõna ja elab selle järgi (Ps 1). Ta leiab rõõmu Jumala Poja õpetustest, nagu Psalmis 119:92–94 öeldakse: “Kui sinu Seadus ei oleks olnud mu rõõm, siis ma oleksin hukkunud oma viletsuses. Ma ei unusta iialgi su korraldusi, sest nendega sa oled mind elustanud. Sinu oma olen mina, päästa mind, sest ma nõuan taga su korraldusi!” Psalmid 1–2 ning 110 ja 119 üheskoos annavad tunnistust Jeesuse ristimis- ja misjoni­käsust, mille järgi antakse Jeesusele kogu meele­vald (Mt 28:18–20): “Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: “Minule on antud kõik meele­vald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.””

Kristlane näeb psalmi sõnades Jumala Püha Vaimu väge. Rasketes kiusatustes võib ta panna oma lootuse sellele, et Jumal oma armus ja väes hoiab tema usku kindlana ja juhatab ta õigele teele (Ps 119:57–64): “Issand on mu osa; ma olen öelnud, et ma pean sinu sõnu. Ma püüan kõigest südamest leevendada su palet, ole mulle armuline oma ütlust mööda! Ma uurin oma teid ja pööran oma jalad jälle su tunnistuste poole. Ma tõttan aega viitmata pidama sinu käske. Õelate köidikud punusid end mu ümber; aga mina ei unusta su Seadust. Südaööl ma tõusen üles sind tänama su õiguse seaduste eest. Mina olen kõigi nende kaaslane, kes sind kardavad ja peavad sinu korraldusi. Ilmamaa on täis sinu heldust, Issand; õpeta mulle oma määrusi!”

Oma sõna abil juhatab Jumal kristlasi õigele teele ja vajadusel manitseb neid (Ps 119:65–72): “Sina, Issand, oled teinud head oma sulasele oma sõna järgi. Head arusaamist ja tundmist õpeta mulle, sest ma usun su käske! Enne kui mind vaevati, eksisin ma eemale; aga nüüd ma hoian sinu ütlusi. Sina oled hea ja teed head; õpeta mulle oma määrusi! Ülbed sepitsevad mu peale vale­jutte, aga mina pean kõigest südamest sinu korraldusi. Nende süda on tuim nagu rasv, aga mina tunnen rõõmu sinu Seadusest. Mulle on hea, et mind vaevati, et ma õpiksin su määrusi. Seadus su huultelt on mulle kallim kui tuhanded kulda ja hõbedat.”

Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis, et Ta on maailma Valgus (Jh 8:12): “Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.” Jeesus juhatab enda omi õigesse suunda oma sõna läbi, nagu Ta ka hiljem samas peatükis ütleb (Jh 8:31–32): “Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde, ja tõde vabastab teid.”

Psalm räägib Jumala sõnast just sellise valgusena, mis valgustab kristlase teed (Ps 119:105): “Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu tee­rajal.” Kristlane loeb seda salmi ka nõnda: “Sinu Sõna on lamp.” Jumala Poeg, Jeesus, kes enne aegade algust sündis Jumalast, valgus valgusest, on kristlase valgus tema tee­konnal taevasse. Ilmutus­raamatus tunnistatakse Jeesusest kui maailma valgusest nõnda (Ilm 21:22–25): “Templit ma ei näinud seal, sest Issand, Kõige­väeline Jumal, on selle tempel, ning Tall. Ja linnale ei ole vaja päikest ega kuud, et need talle paistaksid, sest Jumala kirkus valgustab teda, ning tema lamp on Tall. Rahvad hakkavad käima tema valguses ning ilma­maa kuningad toovad sinna oma hiilguse. Tema väravaid ei lukustata päeval, ent ööd seal ei olegi.”

 

Antti Laato raamatust “Kristus Psalmeissa” (Perussanoma, 2011) tõlkinud Illimar Toomet.

Avaldatakse autori ja kirjastuse loal.

Perussanoma Oy, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen, Suomi – Finland

http://www.perussanoma.fi

 
< Eelmine   Järgmine >