Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

UUDIS: Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik saab kõrgelt haritud abipiiskopi
Autor: uudistetoimetus   
teisipäev, 28 aprill 2015

EsSample Imagemaspäeval, 27. aprillil, valis Konstanti­noopolis (Istanbulis) kogunenud oiku­meenilise patriar­haadi Püha Sinod Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule uue piiskopi, vahendab portaal ortodoksi.net.

EAÕK Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus esitas abi­piiskopiks Kreetalt pärit arhi­mandriit Makariose (kodaniku­nimega Konstantinos Griniezakis), kes hakkab kandma tiitlit Hristopolise piiskop (Χριστούπολις – tõlkes „Kristuse linn“, asus Põhja-Kreekas ja hävitati prantsuse risti­sõdijate poolt).

Uus abipiiskop on ettevalmistuselt arst. Lisaks arsti­teadusele on ta õppinud teoloogiat. Ta mungastati ja pühitseti diakoniks aastal 1993, munk­preestriks 1997.

Arhimandriit Makarios on erinevates ülesannetes esindanud oikumeenilist patriarhaati, teeninud vaimulikuna Kreetal, Ühend­riikides ja mujal ning õpetanud teoloogiat Kreekas, Kreetal, USA-s ja Eestis. Ta on oikumeenilise patriarhaadi bioeetika nõukogu pea­sekretär.

EAÕK-l on praegu kolm piiskopkonda ja piiskoppi: Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus, Tartu piiskop Eelija ning Pärnu ja Saare piiskop Aleksander.

Täiendatud 1. mail 2015:

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku pressiteade

EAÕK metropoliit Stefanus teatab rõõmuga, et 27. aprillil valis Konstanti­noopoli Püha Sinod piiskopiks arhimandriit (munk-ülem­preester) Makarios Griniezakise. Pühitsemise järel saab ta Kristopolise (Põhja-Kreekas asunud linna) piiskopi tiitli.

Arhimandriit Makarios on Eestis juba tuttav, sest ta on õpetanud EAÕK püha Platoni seminaris ning osalenud EAÕK-EELK teoloogilises dialoogis.

Vastavalt patriarhaadi ametlikule teadaandele saab vast­valitud ülem­karjasest Konstanti­noopoli pea­piiskopkonna abi­piiskop. Samal ajal jätkab ta õpetamist Kreeta vaimulikus akadeemias ja jätkab ka bio­­eetika loenguid püha Platoni seminaris ja EELK usu­teaduse instituudis õige­usu õppe­toolil.

Igasugused muud tõlgendused uue piiskopi rolli suhtes on spekulatsioonid.

Ortodoksi.net algset uudist võib lugeda siit.

 
< Eelmine   Järgmine >