Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Kristus Psalmides: Evangeelium Kristusest levib rahvaste seas (Ps 117)
Autor: Antti Laato   
reede, 17 aprill 2015

Sample ImagePsalm 117 on Piibli kõige lühem peatükk. Ometigi on kahte salmi mahutatud palju teoloogiat: “Kiitke Issandat, kõik paganad, ülistage teda, kõik rahva­hõimud! Sest võimsaks on saanud tema heldus meie üle ja Issanda ustavus kestab igavesti. Halleluuja!”

Kirjas roomlastele tsiteerib Paulus nelja Vana Testamendi teksti, milles ennustatakse, et paganad ülistavad Jumalat Jeesuse Kristuse evangeeliumi pärast. Üks neist tekstidest on Hallel-psalm 117 (Rm 15:8–13): “Jeesus Kristus on saanud ümber­lõigatute teenriks Jumala tõe pärast – esi­isadele antud tõotuse kindlustamiseks –, et paganad hakkaksid Jumalat ülistama halastuse eest, nagu on kirjutatud: “See­pärast ma tunnistan sind paganate ees ja laulan kiitust sinu nimele.” (2Sm 22:50; Ps 18:50). Ja taas ta ütleb: “Rõõmustage, paganad, koos tema rahvaga!” (5Ms 32:43) Ja taas: “Kiitke Issandat, kõik paganad, ja kiitke teda, kõik rahvad!” (Ps 117:1) Ja Jesaja ütleb taas: “Iisai juur tuleb ja see, kes hakkab valitsema paganate üle; tema peale panevad paganad lootuse!” (Js 11:10) Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!”

See lühike psalm tunnistab sellest, et ülestõusmis­sündmustes kavandas Jumal evangeeliumi levimist kõigi rahvaste seas. Sellest räägitakse ka Jesaja raamatu 53. peatükis, milles kirjeldatakse Issanda kannatavat sulast. Selle sisse­juhatuses selgub, et sõnum haavatud sulasest levib kõikide rahvaste seas (Js 52:13–15): “Vaata, mu sulane talitab targasti, teda ülistatakse ning ülendatakse ja ta saab väga kõrgeks. Nagu paljud kohkusid tema pärast – nõnda rikutud, eba­inimlik oli ta välimus ja ta kuju ei olnud inimlaste taoline –, nõnda ehmatab ta paljusid rahvaid, kuningad sulevad tema pärast suud. Kuid mida neile ei ole jutustatud, seda saavad nad näha, ja mida nad ei ole kuulnud, seda saavad nad teada.” Keset kannatusi palvetab sulane paljude eest – “paljud” tähendabki siin rahvaid (Js 53:11–12): “Pärast oma hinge­vaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda; oma tarkusega teeb mu õiglane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patu­süüd. Selle­pärast ma annan temale osa paljude hulgas ja ta jagab vägevatega saaki, sest ta tühjendas oma hinge surmani ja ta arvati üle­astujate hulka; tema aga kandis paljude pattu ja seisis üle­astujate eest.”

Psalm 117 paneb oma lühidusega kristlased peatuma. Selles öeldakse vähe ja samas väga palju. Väikese juudi rahva keskel toimuvad Jumala suured teod, millest räägitakse kogu maailmas. Kristlased võisid seda kogeda üles­tõusmis­pühal, kui Jeesus äratati surnuist.

 

Antti Laato raamatust “Kristus Psalmeissa” (Perussanoma, 2011) tõlkinud Illimar Toomet.

Avaldatakse autori ja kirjastuse loal.

Perussanoma Oy, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen, Suomi – Finland

http://www.perussanoma.fi

 
< Eelmine   Järgmine >