Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

EELK peapiiskopi karjasekiri ülestõusmispühadeks AD 2015
Autor: Urmas Viilma   
laupäev, 04 aprill 2015

KARJASEKIRI

Kristuse ülestõusmise pühal, 5. aprillil 2015

 

Ja ennäe, Jeesus ise tuli neile vastu ja ütles: „Olge rõõmsad!“

Matteuse 28:9

 

Sample Image

 

Jeesuse surnukeha võidma tulnud naisi tervitab üles­tõusmis­hommikul tühi haud. See ei ole enam pime ja rõske koobas, kuhu reede­õhtuses hämarikus asetati vaevatud Jeesuse surnu­keha. Avatud hauast, kuhu naised sisenevad, on külma rõskuse igavesti peletanud vara­hommikune üles­tõusmis­valgus. „Teie ärge kartke! Ma tean, et te otsite risti­löödud Jeesust. Teda ei ole siin, ta on üles äratatud,“ (Mt 28:5j) lausub särav­valges rõivais ingel kohkunud naistele. Matteuse sõnul jooksid naised sealt kartuse ja rõõmuga kuulutama ülestõusmissõnumit ka jüngritele. Enne, kui kohale jõuavad, seisavad nad aga silmitsi Ülestõusnu enesega. Milline kohtumine!

Meil kellelgi pole seda eesõigust, mis oli neil hirmunud naistel – näha Ülestõusnut palgest palgesse. Ometi on meilgi võimalus kuulutada üles­tõusnud Kristust täna maailmas, kus meie elame ja tegutseme. Hoolimata sellest, et paljudes paikades meie ümber on valu ja kannatusi, üle­kohut ja vägi­valda, sõja­koledusi ning taga­kiusamisi, on üles­äratatud Jeesuse sõnum ka seekordse üles­tõusmis­püha hommikul sama, mis hauale tõtanud naistele esimesel surmalt võidetud hommikul: „Olge rõõmsad!“ (Mt 28:9)

Ülestõusmise sündmus on tõestus maailma kõigi kannatuste väe ning võimu piiratusest ja lõplikkusest. Jeesus, kes ise koges valu ja piinamist, ülekohut ja pilget ning asetati pärast alandavat surma rõskesse hauda, julgustab meid nägema seda kõike vaid ajaliku ja mööduva hetkena tulevase igavese rõõmu ja elu teel. See, kuidas surmas näha elu, on Jumala saladus, mis eeldab lapse­meelset usku. Paljude unistuseks ajaloos on olnud Jumala saladuste paljastamine. Mida kaugemale ja sügavamale inimene Jumala saladustesse tungib, seda seletamatumaks muutub Jumala müsteerium, kuhu kuulub ka Kristuse üles­tõusmine surnuist.

Ülestõusmist eitades, salates või naeru­vääristades ei ole võimalik usku ega Jumalat surmata. Suurel Reedel sooritati ebaõnnestunud katse. Kannatavast ja surevast Jeesusest sai üles­tõusmis­hommikul rõõmustav ja võidutsev Kristus, kes võib ka meile kinkida surma ära võitva elu. Selleks on vaja rõõmsat üles­tõusmis­usku!

„Olge rõõmsad!“ (Mt 28:9) julgustab Jeesus. Kuulutagem ja jagagem seda rõõmu üles­tõusmis­hommikul üksteist tervitades: „Kristus on üles tõusnud! Ta on tõesti üles tõusnud! Halleluuja!“

 

Urmas Viilma

Peapiiskop

 
Järgmine >