Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

ARVAMUS: Minu kokkupuude natsionaalsotsialismiga
Autor: Veiko Vihuri   
teisipäev, 03 märts 2015

Sample ImageMul polnud kavas sel teemal sõna võtta, aga kuna praegu on alanud järje­kordne kirglik natsi­jaht, siis las ma parem räägin oma hiljutisest kokku­puutumisest natsionaal­sotsialismiga vaba­tahtlikult ja enne, kui minule kuuluvate esemete seast kompromiteerivat materjali leitakse.

Mõni aeg tagasi jõudis minu lugemis­lauale trendikalt roheliste kaantega brošüürikene „Natsionaal­sotsialism. Bioloogiline maailma­vaade“. (Vahe­märkuse korras: mis värk on, et täna­päeval kõik öko­teemaga flirdivad, ka natsionaal­sotsialistid? Isegi ühe Eesti Piibli­seltsi uuema piibli­välja­ande kaane­kujunduses on kasutatud kaunist metsa­fotot, nagu oleks Piibel loodus­lähedasi õpetusi pakkuv eneseabi­raamat, mitte pühade meeste poolt kirja pandud ja Jumala püha sõna sisaldav trükis, mille au­väärsust ja autoriteeti rõhutati vanasti kuldsete lehe­servade ja musta värvi kaantega.)

Olgu sellega kuidas on, maa­keelde ümber pandud Povl Riis-Knudseni kirja­tükk algab tõdemusega, et natsionaal­sotsialismist on loodud propaganda­pilt kui inimliku õeluse kulminatsioonist. Tegelikult on natsionaal­sotsialism „maailma­vaade, terviklik elu­filosoofia, mis katab kõiki inim­eksistentsi aspekte.“ Natsionaal­sotsialismi ei leiutanud Adolf Hitler, vaid see on „meie elu juhtivate Loodus­seaduste teadlik väljendus. [---] Natsionaal­sotsialism pole tegelikult mitte midagi muud kui füüsikaliste ja bio­loogiliste seaduste rakendamine inim­elu poliitilises, majanduslikus, sotsiaalses ja religioosses sfääris samal viisil, kui neid rakendatakse tehno­loogias.“

Ma ei kavatse selle brošüüri sisu ümber jutustama hakata – iga huviline võib selle hästi varustatud raamatu­kauplusest kerge vaevaga hankida. Aga ma osundaksin paari lõiku, mis kõnelevad natsionaal­sotsialismi suhtumisest kristlusesse ja mis on kristlase jaoks ülimalt kõnekad. Olgu all­järgnevad lõigud, nagu ülal toodud tsitaadidki, rohelisele mõtte­viisile vastavas värvi­toonis:

„Kristlust iseloomustab niisiis teatav halvaks­panu elu ja looduse vastu. See on religioon luuseritele ning unistajatele, kes ei suuda elu välja­kutsetega toime tulla, ning lihtsalt kiratsevad… [---] Üks­kõik millise nurga alt seda vaadata, esindab kristlus perversset ja inim­vihkajalikku ellu­suhtumist, mida terves ühiskonnas ei saa sallida. Otse­sõnu öeldes – kristlus on vaimne AIDS, mis on hävitanud meie loomuliku immuunsuse eba­bioloogilise mõtlemise vastu. See on meie mõistust nakatav tõbi, mille vastu tuleb kõigi vahenditega võidelda.

Erinevalt kristlasest on natsionaal­sotsialist mõeldud elama. Ta peab arendama oma võimeid ja iseloomu nii palju kui ta seda oma bio­loogilise loomuse raames suudab, ning seda nii füüsiliselt kui vaimselt. Ta ei pea elu­aeg mingi Lähis-Ida jumaluse ees põlvitama, paludes halastust ning andestust „patu“ eest, et ta on sündinud Loodusesse. Me tahame näha uhkeid ja harmoonilisi inimesi, kes on endas ja oma missioonis siin elus kindlad, mitte hirmunud ja masendunud produkte, mille taga on inim­vihkajalikud kontseptsioonid nagu „päris­patt“, mis jätab inimesele elus vaid ühe rõõmu – et „Jumal“ andestab, kui ta vaid usub ja kahetseb.“

Kas natsionaal­sotsialist eitab Jumalat kui niisugust või keeldub kummardamast ainult Piibli (s.t juutide) Jumalat? Kristlase-teoloogi jaoks on selge, et ainsat ja tõelist Jumalat (näiliselt) troonilt tõugates saab asemele panna vaid eba­jumala, nimetatagu seda Looduseks, Inimeseks või milleks iganes:

„Me ei ole ateistid. Me ei usu ka mingit jumalust, vaid meie jumalus on absoluutne vastand judeo-kristlikule Jahvele. Natsionaal­sotsialismi jaoks on vaid üks tõeline jumal – sala­pärane loov jõud, mis esineb kõikjal looduses. See on see jumal, keda meie kummardame näidates üles austust Loodus­seaduste tarkuse vastu. Natsionaal­sotsialistidena ei järgi me ühtegi teist häält, kui vaid Looduse häält, ja ei lähtu ühestki muust eetikast, kui Looduse eetikast – ja me teame vaid üht surma­pattu: selle eetika vastu mässamine.“

Arvan, et nendest lõikudest saab selgeks, milline võiks olla tõsi­meelsete natsionaal­sotsialistide ja kristlaste (iseäranis traditsionalistlike kristlaste) kokku­puute­punkt. Maailma­vaatelises plaanis seda nimelt polegi. Sest natsionaal­sotsialism, nagu ka marksism oma erinevate harudega, on lihtsalt üks järje­kordne inim­keskne, s.t iroonilisel kombel humanistlik, revolutsiooniline ideoloogia, mis kujutab endast hybris’est pakatavat mässu Jumala Sõna ja Kiriku vastu. Ja selles mõttes on natsionaal­sotsialism õigusega kõrvuti liberalismi, humanismi, marksismi ja muude voolude ja ideo­loogiatega, mis seisavad Kurja teenistuses, lammutades jumalikku maailma­korda (ja ajades oma hispaania saapaid puhastava inkvisiitori – kui mõni selle­taoline peaks täna­päeval veel kusagil eksisteerima – igavusest haigutama. Ei midagi originaalset, sest teadu­pärast kuradil puudub loov mõtlemine ja huumori­meel!).

Mis puutub aga fašismi- ja natsismi­malakasse, millega poliitikas ja meedias oponente meelsasti nuiatakse, siis on see lihtsalt lapsik. Enamasti on rumalus otsida fašismi­ilminguid mõnest poliit­korrektsuse ja jaburuste vastu – lapsikult või lapselikult, kuidas soovite – protesteerivast blogi­kirjutisest või tõrviku­marsist. Ja kas pole eriti silma­kirjalik, kui putinist, sotsiaal­demokraat ja liberaal konservatiivset kristlast või rahvuslikult mõtlevat inimest nähes erutuvad ja üksteise võidu karjuvad: „Fašist! Fašist!“, otsides samal ajal seadusest viha­kõne kohta käivat paragrahvi, millega saaks suu­pruukijale loovutamatu sõna­vabaduse piire meelde tuletada? Kruvisid ei pinguta ju mitte ainult Putini režiim, see süngeks maalitud Mordori kurjuse­riik. Kuuldavasti on ka demokraatilises ja täielikult läänelikele väärtustele andunud Eesti Vabariigis viha­kõne kohta senisest karmimad paragrahvid tulekul ja võib-olla isegi mõned näidis­protsessid kavandamisel. Jääge kuuldele.

 
< Eelmine   Järgmine >