Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

UUDIS: Inglismaa Kirik saatis mõistetavuse huvides saatana pensionile
Autor: uudistetoimetus   
laupäev, 14 veebruar 2015

Sample ImageInglismaa Kiriku üldsinod ehk kiriku­kogu kiitis heaks ristimis­talituse uue, alternatiivse korra, mis ei sisalda enam tava­pärast kuradist lahti­ütlemist. Ekspertide arvates on saatana kui isikustatud kurja mainimine tarbetu ja noorem põlv­kond ei pruugi sellest aru saada.

Meedias on muudatust nimetatud ka „saatana pensionile­saatmiseks“.

Eelnõu varasemas versioonis üritati veel vabaneda mõistest „patt“, kuid see sõna toodi teksti lõpuks ikkagi tagasi.

Inglismaa anglikaani kiriku ametlik käsi­­raamat „Common Worship“ näeb ette, et ristimisel tuleb vanemate ja risti­vanemate käest küsida: „Kas sa ütled lahti kuradist ja kõigest vastu­hakust Jumalale?“ (Do you reject the Devil and all rebellion against God?).

Kirikukogu heaks­kiidu saanud alternatiivses ristimis­korras, mille puhul seati prioriteediks selgus ja aru­saadavus, on kõne­alune küsimus asendatud sõnastusega, milles on juttu vaid patust  ära­pöördumisest ja kurjast lahti­ütlemisest (Do you turn away from sin?, Do you reject evil?, Do you turn to Christ as saviour? ja Do you trust in him as Lord?).

„Need, kes töötavad noortega, annavad järje­kindlalt nõu, et täna­päeva kultuuris mõistetakse viiteid kuradile tõe­näoliselt valesti,“ selgitas Truro piiskop Timothy Thornton.

Inglismaa Kiriku konservatiivse tiiva esindaja kanoonik dr Chris Sugden kinnitas, et kiriku õpetuses ja ametliku käsi­raamatu „Common Worship“ korras ja praktikas ei ole midagi muutunud.

Martin Lutheri ristimis­raamatukeses on traditsiooniline saatanast lahti­ütlemine säilinud: „Seejärel lasku preester lapsel oma vaderite suu kaudu kuradist lahti öelda ja öelgu: „N, kas sa ütled kuradist lahti?“ Vastus: „Jah!“ „Ja kõigist tema tegudest?“ Vastus: „Jah!“ „Ja kogu tema olemusest?“ Vastus: „Jah!““

Vene keisririigi luterliku agenda (e. k. 1902) kohaselt tuleb otse­sõnu lahti öelda „kõigest saadana ja pimeduse olust ja tööst“ vaid täis­kasvanu ristimise puhul. Lapse­ristimise korral mainitakse seda kristliku usu eeldusena.

EELK talitusteraamatus (2009) on ristitavale ja risti­vanematele esitatavas küsimuses „Kas te ütlete / sa ütled lahti kõigest kurjast [, saatanast ja tema tühjadest lubadustest]?“ pandud vastav koht nurk­sulgudesse, mis võimaldab selle soovi korral vahele jätta.

Loe lähemalt siit ja siit.

Pildil: Püha Theophilus ütleb saatanast lahti. 

 
< Eelmine   Järgmine >