Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

UUDIS: Metropoliit Kornelius: poliitika ei tohi lõhkuda kristlikke väärtusi
Autor: uudistetoimetus   
teisipäev, 06 jaanuar 2015

MPSample ImageEÕK metropoliit Kornelius ütleb oma jõulu­läkituses, et poliitika ei tohiks lõhkuda sajandite­vanuseid kristlikke väärtusi ega jalge alla tallata Jumala näo järgi loodud inimese väärikust. Metropoliidi sõnul saab riigi­kogus vastu võetud koos­elu­seaduse ohvriks kogu ühiskond.

Perekonnale ja väärtustele pühendatud osa MPEÕK Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Korneliuse läkituses on järgmine:

„Meie rahutu 21. sajand kordab kajana Kroon­linna Johannese sõnu: „Kaas­aegne moraal ei tunnista traditsioonilist ette­kujutust abielust ja abielu truudusest, diskredi­teeritud on emaduse ja laste sünnitamise ideaalid.“ Kuid nagu sada aastat tagasi, nii ka nüüd kuulutab Õigeusu Kirik abielu truuduse voorusest ja naise-ema kõrgest kutsumusest, sest emadust on peetud ja peetakse õige­usus Jumala õnnistuseks.

Kõigis oma tegevus­valdkondades on inimene vastutav Jumala ees. Poliitika ei tohiks lõhkuda sajandite­vanuseid kristlikke väärtusi ega tallata jalge alla Jumala näo järgi loodud inimese väärikust. Õigeusu Kirik kuulutab Kristuse käsu­sõna kohaselt Jumala ilmutust kogu maailmale ega hakka takka kiitma ilmaliku võimu anti­kristlikke seadusi, mis eemalduvad Jumala õiglusest ja eitavad Jumala seadust.

Kaasaja maailma paljude riikide seadused juhivad inimesi üha kaugemale Jumalast. Juriidilise kaitse on saanud asendus­emadus, homo­abielud, eutanaasia ning ateistlik surrogaat „õige­usu kultuuri aluste“ näol, mida lastele koolides õpetatakse.

Ilmalikud võimu­kandjad võtavad endale Looja rolli, on hakanud kujundama inim­saatusi. Mõtlemata selle peale, et tarvitavad vaimulikku vägi­valda miljonite enda­suguste kallal, surutakse seadustesse ülekohut!

Õigeusu Kiriku missioon on kõrge – ka läbi maiste huvide tuua inimest Jumala juurde.

Eriline koht inimese väärtu­süsteemis on pere­konnal – abielu­suhetel ja laste kasvatamisel. Tugevat peret austati kõigil aegadel, aga kristlik rahvas vaatas abielule kui suurimale saladusele: „…Ja need kaks saavad üheks…See saladus on suur.“ (Ef. 5,31-32.) Pere­kond on Armastuse saladus, mille pärandas meile Issand. See on sügava vaimuliku ühtsuse saladus, mis väliselt avaldub abielu ühendusena.

Aga mida pakub meile Eesti Riigi­kogu? Kuidas suhtusid sajandite vanustesse vaimulikesse väärtustesse mõned võimu­kandjad? Riigi­kogu pakub meile vaba­abielude ja homo­abielude seadustamist. Programm on käiku lastud: täide­saatjaks riigi­võim, aga seaduse ohvriteks saab kogu ühiskond.

Kogu maailma õigussüsteem on inimeste kätetöö. Miks siis Jumala poolt loodud inimene kehtestab maailmas üle­kohtused seadused, mis inimest Jumalast eemaldavad?

Kristus sündis ja tõi meie maailma hävitamatud vaimulikud väärtused. Kui Issand on meiega, siis on ka Tema väärtused meiega!“

 

Metropoliit Korneliuse jõululäkitus 

 
< Eelmine   Järgmine >