Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Kristus Psalmides: Kristlane hüüab Issandat appi (Ps 99)
Autor: Antti Laato   
reede, 26 detsember 2014

Psalm annab Sample Imagekristlase kohta hea definitsiooni (Ps 99:6): “Mooses ja Aaron on tema preestrite seas ja Saamuel nende hulgas, kes hüüavad appi tema nime. Nad hüüavad Issanda poole ja tema vastab neile.” Kristlane hüüab appi Issanda nime. Paulus alustab oma esimest kirja korintlastele, kõnetades kristlasi nõnda (1Kr 1:1–3): “Paulus, Kristuse Jeesuse apostliks kutsutud Jumala tahtmisel, ja vend Soostenes – Korintoses olevale Jumala kogudusele, Kristuses Jeesuses pühitsetuile, kutsutud pühadele ning kõigile neile, kes kõigis paigus appi hüüavad meie Issanda Jeesuse Kristuse nime, kes on nende ja meie Issand: Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!”

Kristlase definitsioon “ta hüüab appi Issanda nime“ lähtub Joeli tekstist, mis ennustab nelipüha sündmusi (Jl 3:1–5): “Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad une­nägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale. Ma annan tunnus­tähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsu­sambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb Issanda päev, suur ja kardetav. Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb. Sest Siioni mäel ja Jeruusalemmas on pääste, nii nagu Issand on öelnud; ja pääsenute hulgas on need, keda Issand kutsub.”

Uues Testamendis peetakse Joeli prohveteeringut täitunuks mitte ainult neli­püha sündmustes. Prohveteeringus viidatakse eskatoloogilisele Issanda päevale, kui päike pimeneb, ja pääste­päevale, kui Issanda nime appi­hüüdja pääseb (Jl 3:4–5). Issanda päev ja päikese pimenemine viitavad Jeesuse surma­hetkele (Mk 15:33). Ilmutus­raamatu järgi algasid lõpu­ajad Jeesuse surma ja üles­tõusmisega. Tapetud Talle peetakse vääriliseks avama lõpuaja rull­raamatut (Ilm 5). Pärast Jeesuse taeva­minemist heidetakse saatan maa peale ja algavad lõpu­ajad (Ilm 12).

Paulus ootas Jeesuse naasmist lähitulevikus. Joeli ennustus oli talle lõpu­aja tekst ning ta pingutas misjoni­töös, et kutsuda igaüht Jumala pääste osaliseks: “Igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb.” Ta võttis oma evangeeliumi Jeesuse risti­surmast kokku Joeli sõnadega (Rm 10:9–13): “Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Sest Pühakiri ütleb: “Ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse.” Ei ole ju erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest see­sama Issand on kõikide Issand, rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.”

Kristlane saab psalmi lugedes ülistada Jumalat, sest tal on öelda sõnum kogu maailmale. Evangeelium Jeesusest levib kõigi rahvaste juurde ning kutsub inimesi ülistama Issandat (Ps 99:1–3): “Issand on kuningas! Värisegu rahvad! Ta istub keerubite peal. Vabisegu maa! Issand on suur Siionis ja ta on kõrge üle kõigi rahvaste. Andku nad au sinu suurele ja kardetavale nimele: see on püha!”

 

Antti Laato raamatust “Kristus Psalmeissa” (Perussanoma, 2011) tõlkinud Illimar Toomet.

Avaldatakse autori ja kirjastuse loal.

Perussanoma Oy, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen, Suomi – Finland

http://www.perussanoma.fi

 
< Eelmine   Järgmine >