Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

MEEDIAST: Pastor küsib: kas kirikus läheb karmi käe poliitika uuele ringile?
Autor: toimetus   
kolmapäev, 17 detsember 2014

SooSample Imageme luterlik pastor Jari Rankinen kommenteerib oma blogis pea­piiskop Kari Mäkineni veendumust, et sama­sooliste paaride abi­ellumise õiguse toetamine on inim­väärikuse kaitsmise küsimus.

„Karmilt öeldud. Kas peapiiskop peab silmas, et need, kes ei toeta sama­sooliste abielu, on vastu inim­väärikusele ja inim­õigustele?“ küsib Jari Rankinen.

„Tülis naisvaimulike küsimuses kasutati sama­suguseid väljendeid. Eitavat suhtumist nais­vaimulikesse hakati pidama naiste inim­väärikuse ja -õiguste rikkumiseks. Alguses öeldi seda varjatult, siis aga üsna otse, ja kui see leidis piisavalt toetust, hakati nais­vaimulike eitajate suhtes kasutama karmi kätt,“ kirjutab Rankinen, keda on varem karistatud nais­vaimulikega koos­tööst keeldumise eest.

„Muidugi mõista ei saa taluda neid, kes inim­õigusi jalge alla tallavad, isegi mitte kirikus. Ka Kari Mäkinen oli karmide võtete kasutaja ja kindlasti see­tõttu, et ta arvas seda tehes end seisvat või võitlevat inim­õiguste eest.“

„Kas kõnealuses küsimuses läheb samal kombel? Neid, kelle meelest võivad vaid mees ja naine sõlmida abielu, hakatakse pidama ja kohtlema kui inim­õiguste rikkujaid? Ei imesta, kui nii juhtub. Kui nii läheb, tähendab see kindlasti, et hakatakse rõhutama ja peale suruma aru­saamu, mida praegu esitatakse küsimuse vormis ja arutlemisi. Karistuse ähvardusel nõutakse nende aru­saamade järgi käitumist. Neid, kes arvavad teisiti, sildistatakse ja lükatakse kõrvale.“

Novembri lõpus avaldas peapiiskop Kari Mäkinen Facebookis toetust nn soo­neutraalse abielu­seaduse menetlusse võtmisele. Ilmselt just pea­piiskopi toetus­avalduse tulemusena astus Soome luteri kirikust välja 20 000 inimest.

Loe lähemalt siit.

 

Soome kohus peab naisvaimuliku mittetunnustamist kriminaalkuriteoks (30.11.2007)

Soome kirikus karistati taas pühakirjale ustavat vaimulikku (21.11.2007)

 
< Eelmine   Järgmine >