Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

UUDIS: Osa Soome luteri vaimulikest pelgab kiriku lõhenemist
Autor: uudistetoimetus   
pühapäev, 14 detsember 2014

Active ImageSoomes korraldatud küsitluse kohaselt peab suur osa luteri vaimulikest tõe­näoliseks ohtu, et kirik lõheneb ning jaguneb erinevateks liikumisteks, kusjuures killunemise põhjustajaks peetakse kiriku liberali­seerumist.

Meediagrupi Lännen Media korraldatud küsitluses osales 382 Soome luterliku kiriku teenistuses olevat vaimulikku, nende hulgas 58 koguduse­õpetajat (kirkkoherra). Vastanutest kokku 59 protsenti (mees­vaimulikest 65 protsenti ja nais­vaimulikest 49 protsenti) usub, et kirik lõheneb.

Lõhenemist tõenäoliseks pidavad vaimulikud kardavad, et kiriku liberali­seerudes aetakse konservatiivid kirikust ära.

Osa vaimulikest leiab, et kirikus on „külm sõda“ juba käimas ja killunemine ammu alanud. Sellele viitab näiteks nais­vaimulikke vastustanud Luther-säätiö (Lutheri Ühing) eraldumine kiriku osadusest ja selle kujunemine oma­ette tegutsevaks Misjoni­piiskop­konnaks.

Novembri lõpus tervitas liberaalne peapiiskop Kari Mäkinen oma Facebooki lehel avaldatud postituses Soome parlamendi otsust võtta menetlusse rahva­algatuse korras esitatud soo­neutraalne abielu­seadus. Lisaks avaldas pea­piiskop arvamust, et ka kiriku aru­saam abielust tuleks uuesti üle vaadata ning et selle ümber­hindamiseks „on ruumi“.

Peapiiskopi arvamus­avalduse tulemusena otsustas kirikust välja astuda umbes 20 000 inimest. Arvatakse, et tegemist on just nimelt konserva­tiivsemate liikmetega, kes ei ole nõus, et kirik hakkab laulatama sama­soolisi paare.

Soome luteri piiskopid on nn sooneutraalse abielu küsimuses erineval seisu­kohal. Osa toetab senise abielu­käsituse muutmist ning osa on selle vastu.

Detsembris tegid 47 äratus­liikumiste ja misjoni­seltsidega seotud luteri vaimulikku avalduse, milles avaldasid toetust traditsioonilisele aru­saamale abielust ja taunisid neid piiskoppe, kes toetavad soo­neutraalset abielu­seadust.

Loe lähemalt siit ja siit.

 
< Eelmine   Järgmine >