Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Kristus Psalmides: Jumala kuningriigi alus on Kristuses (Ps 93)
Autor: Antti Laato   
reede, 14 november 2014

Psalm Sample Image93 on üks paljudest “Jumal on kuningas” -psalmidest. Heebrea vokaliseerimata tekst võimaldab ka tõlgendust: “Jumal on saanud kuningaks”. Nõnda tõlgituna väljendaks psalm rõõmu, sest küüditatud rahvas saab kogeda Jumala naasmist Siionisse kuninga ja võitjana (Js 52:7): “Kui armsad on mägede peal sõnumi­tooja sammud. Ta kuulutab rahu, toob häid sõnumeid, kuulutab päästet ja ütleb Siionile: “Sinu Jumal on kuningas!””

Tegemist ei ole mitte jõuetu Jumala saamisega jõuliseks, vaid Jumala halastavate pääste­sündmuste teostumisega inimeste seas. Siis võivad nad rõõmust hüüda, et Jumal on kuningas.

Samamoodi rõõmustas Toomas, kui ta kohtas Jeesust, ning tunnustas Teda Issanda ja Jumalana (Jh 20:26–29): “Ja kaheksa päeva pärast olid ta jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles: “Rahu teile!See­järel ta ütles Toomale: “Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik!” Toomas vastas talle: “Minu Issand ja minu Jumal!” Jeesus ütles talle: “Kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad.””

Psalm räägib kristlasele Jeesuse kuninglikkusest. Jeesus oli Jumala Poeg kirkuses, aga Ta võttis orja kuju ja sai meie vennaks. Ta rändas maailmas, kuid Tema võim oli varjul. Surma ja üles­tõusmise kaudu sai Tema võim nähtavaks. Ta ülendati Jumala paremale käele ja nüüd valitseb Ta taevast ja maad. Temal on kõik meelvald.

Ilmutusraamatus tähistatakse hetke, mil Jeesus tagasi tulles võtab kuninga­võimu maailmas nähtavalt enda kätte (Ilm 19:6–8): “Ma kuulsin otsekui suure rahva­hulga hääle­kõma ning otsekui suur­vee kohinat ning otsekui võimast pikse­mürinat hüüdmas: “Halleluuja! Sest Issand, meie Jumal, Kõige­väeline, on hakanud valitsema kuningana! Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest Talle pulmad on tulnud ning tema naine on ennast seadnud valmis, ja talle on antud, et ta riietuks säravasse puhtasse peen­linasesse.””

Psalmis kirjeldatakse kaosejõudusid, kes ähvardavad Jumala loodud maailmas korda (Ps 93:3–4): “Jõed tõstsid, Issand, jõed tõstsid oma häält, jõed tõstsid kohinat. Ülevam kui paljude vete kohin, ülevam kui mere lained on Issand ülal kõrgel.” Kaose vete­massid märgistavad segadust, mida pimeduse­jõud püüavad kristlase ja koguduse elus tekitada. Ometigi on Jeesusel vägi piirata kurja ja kaitsta enda omi. Lastes tulla kiusatustel või katsumustel, valmistab Jeesus ka väljapääsu (1Kr 10:13): “Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus. Aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.”

Iiobi raamat kirjeldab suure­päraselt Jumala meele­valda kaose­jõudude piiramisel. Saatan võib rünnata Iiobi varandust, aga ei saa kahjustada teda ennast. Järgmiseks saab Saatan rünnata Iiobit, aga mitte teda tappa (Ii 1–2). Jumal kontrollib kogu aeg kurja võimu, nõnda nagu Ta üks­kord ka loomises pani kaose­vetele piiri (Ii 38:8–11): “Ja kes sulges ustega mere, kui see esile murdes ema­üsast välja tuli, kui ma panin pilved selle katteks ja pilkase pimeduse mähkmeks, kui ma sellele lõin korra, panin riivid ja uksed ning ütlesin: “Siiani sa võid tulla, mitte edasi, siin vaibugu su uhked lained!”?”

Kristlane ei pea kartma kurja võimu maailmas, sest Jeesus on võitnud kõik pimeduse jõud ja kaitseb kristlase hinge ja vaimu maailma tormides ja surma­lainetes.

 

Antti Laato raamatust “Kristus Psalmeissa” (Perussanoma, 2011) tõlkinud Illimar Toomet.

Avaldatakse autori ja kirjastuse loal.

Perussanoma Oy, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen, Suomi – Finland

http://www.perussanoma.fi

 
< Eelmine   Järgmine >