Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Kristus Psalmides: Kristlased otsivad Jeesuse nimes Jumala au (Ps 92)
Autor: Antti Laato   
reede, 07 november 2014

LehtmajSample Imageadepühal tuli Jeesusel rääkida juudi õpetlastega sabati ajal tervendatud mehest (Jh 5:8–9). Sellest arenes vestlus, mis käsitles Jumala au (Jh 7:14–24): “Alles pühade kesk­paiku läks Jeesus üles püha­kotta ja õpetas. Juudid panid seda imeks ja ütlesid: “Kuidas see tunneb Kirja ilma õppimata?” Siis Jeesus vastas neile: “Minu õpetus ei ole minu, vaid tema oma, kes minu on saatnud. Kui keegi tahab teha tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või räägin ma iseenesest. Iseenese mõtete esitaja taotleb tunnustust iseendale, aga kes taotleb tunnustust sellele, kes ta on saatnud, see on tõene ning temas ei ole valet. Kas Mooses ei andnud teile Seadust? Aga keegi teist ei tee Seaduse järgi. Miks te otsite võimalust mind tappa?” Rahva­hulk vastas: “Sinus on kuri vaim. Kes otsib võimalust sind tappa?” Jeesus kostis: “Ma tegin ühe teo, ja te kõik panete imeks. Eks ole: Mooses on andnud teile ümber­lõikamise – kuigi see ei ole pärit Mooseselt, vaid esiisadelt – ja te lõikate inimese ümber ka hingamis­päeval. Kui inimese peab ümber lõikama hingamis­päeval, et Moosese Seadus ei jääks täitmata, miks te siis minu peale tigedad olete, et ma olen kogu inimese terveks teinud hingamis­päeval? Ärge tehke kohtu­otsust näo järgi, vaid tehke õiglane otsus!””

Psalmis räägitakse Jumala au otsimisest (Ps 92:15–16): “Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad kuulutama, et Issand on siiras, et minu kaljus ei ole ülekohut.” Psalmi kirjutaja kinnitab, et Issandas ei ole üle­kohut ning selle­pärast võib Temale olla kindel igas olu­korras. Kristlane näeb psalmis Jeesuse tegusid ning seda, kuidas Ta kirgastab oma läkitajat, Jumal Isa. Jumalat mitte­tundev ning Temasse vaenulikult suhtuv inimene ei mõista Jumala suuri pääste­tegusid (Ps 92:6–10): “Kui suured on sinu teod, Issand! Väga sügavad on su mõtted! Sõge inimene ei tunne seda ja alp ei saa sellest aru. Kui õelad lokkavad nagu rohi ja kõik ülekohtu­tegijad õitsevad, siis on see neile hävituseks igavesti. Aga sina, Issand, oled kõrge igavesti! Sest vaata, su vaenlased, Issand, sest vaata, su vaenlased saavad hukka, kõik ülekohtu­tegijad pillutakse laiali.”

Jeesust rünnati Piibli sõnaga. Jeesus oli tervendanud hingamis­päeval ning Teda peeti Moosese seaduse suhtes hoolimatuks. Jeesus kaitseb ennast. Jumala suured teod ei vaata päevale ega tunnile, vaid saavad avalikuks siis, kui on nende õige aeg. Ka kristlasel tuleb hoiduda Jumala pääste­tegude põlgamise eest, mis oma headusega võivad üllatada iga inimest. Kristlase põhi­hoiak Jumala suurtesse tegudesse peaks olema avatud ja rõõmus (Ps 92:2–5): “Hea on tänada Issandat ja mängida sinu nimele, Kõige­kõrgem, hommikul kuulutada sinu heldust ja öösel su ustavust, kümne­keelsel pillil ja naablil, kandlel mängides. Sest sina, Issand, oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega, ma hõiskan sinu käte­tööde pärast.”

Kristlane ei tohi kaotada tundlikkust Lunastaja armastuse vastu. Armastus ei saa kivistuda dogmaatilistesse õpetuslikesse väidetesse või vaimulikesse aedikutesse. Iga päev tahab Jumal jõuda oma armastusega kõigi inimesteni ning lasta oma päikest tõusta nii heade kui kurjade inimeste peale (Mt 5:38–48). Jeesuse räägitud võrdum halastajast samaarlasest on jahmatav (Lk 10:25–37). Võrdumi tuum on selles, et kuulajate poolt vihatud samaarlane armastab ja teeb head. Jeesus ei kiitnud samaarlaste õpetusi heaks. Kuid tema jüngrite armastus ei tohi kustuda vaenus teisiti­mõtlejate vastu. Armastav samaarlane äratab kuulajates viha ja paljastab nende südame hoiaku. Kirjatundja oskas dogmaatiliselt õigesti vastata Jeesuse küsimusele (Lk 10:25–29): “Ja vaata, üks seaduse­tundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis: “Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu?” Aga Jeesus ütles talle: “Mis Seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed?” Tema vastas: “Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!” Siis Jeesus ütles talle: “Sa oled õigesti vastanud, tee nii, ja sa elad!” Tema aga, tahtes ise­ennast õigustada, küsis Jeesuselt: “Ja kes siis on mu ligimene?””

Jeesus tahab endale võita kogu inimese. Ta vaatab inim­südamesse. Selle­pärast räägib Ta mehest, keda kuulaja vihkab, ning paljastab talle tema südame olukorra (1Jh 3:11–12): “Jah, see ongi sõnum, mida te olete kuulnud algusest peale, et me peame üksteist armastama. Mitte nii nagu Kain, kes oli kurjast ja lõi maha oma venna. Ja mispärast ta lõi tema maha? Sellepärast, et tema teod olid kurjad, aga ta venna omad õiged.”

Kristlane võib psalmi lugedes rõõmustada, et Jumal ei loovuta oma au teistele. Üksnes see, kes iial oma otsustes ei eksi, võib nõuda endale au. Püha Jumal, kes armastab inim­konda ja saatis oma Poja tema eest surma, on oma kohtu­otsustes eksimatu.

 

Antti Laato raamatust “Kristus Psalmeissa” (Perussanoma, 2011) tõlkinud Illimar Toomet.

Avaldatakse autori ja kirjastuse loal.

Perussanoma Oy, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen, Suomi – Finland

http://www.perussanoma.fi

 
< Eelmine   Järgmine >