Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

UUDIS: Vatikanis lõppes piiskoppide sinod, konservatiivne kardinal jäi kohast ilma
Autor: uudistetoimetus   
pühapäev, 19 oktoober 2014

Vatikanis lõSample Imageppenud piiskoppide sinodil ei leidnud vajalikku toetust ette­panekud leevendada kiriku suhtumist lahutatutesse ja homo­paaridesse. Samas teatas muutustele ägedalt vastu seisnud konservatiivne kardinal, et ta viiakse üle teisele ameti­kohale.

Perekonna teemalise erakorralise sinodi lõpp­dokument hääletati läbi paragrahv paragrahvi haaval, kusjuures sugugi mitte kõik osad ei saavutanud kahe kolmandiku hääletajate toetust, mis oleks olnud vajalik, et pälvida sinodi ametlik heaks­kiit.

Meedias pälvis palju tähele­panu küsimus, kas sinodil osalenud piiskopid on valmis muutma katoliku kiriku suhtumist oma abielu lahutanud ja uuesti abiellunud katoliiklastesse ning samuti homo­paaridesse.

Lõppdokumendis ei saanud sinodi isade ülekaaluka toetuse osaliseks ette­panek lubada oma abielu lahutanud katoliiklastel osa saada armulauast.

Homoseksuaalseid paare käsitlenud paragrahv 55 sai ainult 118 poolthäält (181-st hääletanust). Samas sai üleüldise toetuse osaliseks paragrahv 56, milles mõistetakse hukka rahvus­vahelise abi sõltuvusse seadmine sama­sooliste „abielu“ tunnustamisest.

Perekonnaga seotud küsimuste arutelu jätkatakse 2015. aastal toimuval sinodil. Oma lõpp­sõnas avaldas paavst Franciscus lootust, et aasta jooksul suudetakse välja käidud mõtted läbi mõelda ja probleemidele konkreetsed lahendused leida.

Sinodi vahearuannet teravalt kritiseerinud kardinal Raymond Burke, kes on seni juhtinud Vatikani kõrgeimat kohtu­organit, teatas aga, et ta viiakse üle teisele ameti­kohale. Konservatiivne kardinal vastustas jõuliselt kiriku positsiooni leevendamist nii homo­seksuaalsete kui oma abielu lahutanud katoliiklaste suhtes.

Väidetavalt toetas paavst Franciscus kiriku pastoraalse praktika leebemaks muutmist. Burke’i sõnul jättis paavst mulje, et toetab teatud problemaatilisi kohti piiskoppide sinodi vahe­aruandes (vahe­aruande kohta vt siit).

„Paavst, kes on rohkem kui keegi teine üleilmse kiriku karjane, peab seisma tõe teenistuses. Paavstil ei ole vabadust muuta kiriku õpetust, kui kõne all on homo­seksuaalsete suhete eba­moraalsus või abielu lahutamatus või mistahes muu usu­doktriin,“ selgitas kardinal Burke.

Seevastu Saksamaa piiskoppide konverentsi president kardinal Reinhard Marx väljendas seisu­kohta, et kiriku õpetus peab pastoraalse praktikaga dialoogi pidama. Tema sõnul on evangeelium küll muutumatu, „kuid me pole veel kõike mõistnud.“

Kardinal Marx rõhutas, et uuesti abiellunud usklikud ei ole teise sordi katoliiklased. Viidates aasta­kümneid koos elanud homo­paaridele, esitas ta küsimuse, kas kiriku silmis ei ole sellisel suhtel üldse mingit väärtust, kuna tegemist on homosuhtega.

 

Allikad:

Synod's final report shows nuance on homosexuality, remarriage (CNA)

Amid criticism, Cardinal Marx supports synod's interim report (CNA)

Pope Francis speech at the conclusion of the Synod (News.va)

Conservative Cardinal Who Clashed With Pope Francis Confirms He Has Been Ousted (BuzzFeed)

 

Vaata lisaks:

Meediast: Vatikani sinodi sõnum: revolutsiooniline või hoopis tõlkes kaduma läinud? (16.10.2014)

 
< Eelmine   Järgmine >