Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

MEEDIAST: Vatikani sinodi sõnum: revolutsiooniline või hoopis tõlkes kaduma läinud?
Autor: toimetus   
neljapäev, 16 oktoober 2014

Paljud kSample Imageatoliiklased ja teised kristlased on segaduses ja häiritud Vatikanist tulevate sõnumite pärast, samas kui liberaalne meedia hõiskab: katoliku piiskopid on muutmas kiriku suhtumist homodesse ja lahutatutesse. Kas see on nii?

Möödunud nädalal alustas Vatikanis tööd piiskoppide sinod, mis käsitleb abielu ja pere­konnaga seotud pastoraalseid küsimusi. 13. oktoobril avaldati sinodi vahe­aruanne (interim report) ehk esialgne dokument, millest leiti viiteid, et katoliku kirik üritab ümber vaadata oma senist suhtumist homo­seksuaalsetesse inimestesse, muutmata samas kehtivat õpetust. Sellele lisaks on kirikus juba mõnda aega peetud debatti, kuidas suhtuda oma abielu lahutanud katoliiklastesse (keda praegu ei lubata armulauale).

BBC on juba jõudnud teatada, et paavst Franciscus on saavutanud homo­küsimuses sinodil „esimese vaikse võidu“, olles suutnud veenda paljusid piiskoppe muutma oma suhtumist homo­liitudesse leebemaks (vt siit).

Ingliskeelse meedia eeskujul kirjutas propaganda­portaal Delfi: „Piiskoppide sõnul on homodel „andeid ja omadusi“, mida kirikule pakkuda, ning nad küsisid retooriliselt, kas kirik on valmis neid vastu võtma, leppima ja hindama nende seksuaalset orientatsiooni ilma katoliiklikku doktriini perekonna ja abielu kohta ohtu seadmata. [---] Piiskopid kordasid, et homo­abielud ei tule kõne alla, kuid tunnistasid, et homo­partnerlustel on oma väärtus“ (vt siit, rõhutus tekstis Meie Kiriku toimetuselt).

Mõistetavalt on taolised uudised paljud alalhoidlikud katoliiklased ja katoliiklikud organisatsioonid ärevaks teinud. Teiste seas on häiritud katoliiklikud traditsionalistid, kelle veebilehel avaldati mitmes keeles artikkel „Sinod perekonna teemal: revolutsioon õpetuses pastoraalse maski varjus“ (eesti k vt siit). Artiklis osundatakse Püha Pius X Preestrite Vennaskonna kindral­ülemat piiskop Bernard Fellay’d, kelle hinnangul peab Kiriku pastoraalne praktika lähtuma õpetusest. „Paljude pastoraalsete möönduste kaudu on Kirikusse toodud olulisi muudatusi ning tema õpetust on mõjutatud,“ leiab Fellay.

Sama artikli eestikeelses tõlkes on esitatud furoori tekitanud tsitaat vahe­aruandest: „Tänase pastoraal­teoloogia uus mõõde seisneb tsiviil­abielu ning samuti koos­elu positiivse reaalsuse mõistmises, võttes arvesse vastavaid erisusi… Peale selle on niisugustes vaba­abieludes võimalik märgata autentseid pere­väärtusi – või vähemalt soovi nende järele. Pastoraalne hoolitsus peab alati lähtuma nendest positiivsetest aspektidest…. Homoseksuaalidel on andeid ja väärtuslikke omadusi, mida kristlikule kogu­konnale pakkuda: kas oleme võimelised neid inimesi vastu võtma, andes neile oma kogu­kondades vennaliku koha? Sageli soovivad nad leida kirikut, mis pakuks neile külalis­lahket kodu. Kas meie kogu­konnad on võimelised seda neile andma, aktsepteerides ja väärtustades [rõhutus Meie Kiriku toimetuselt] nende seksuaalset orientatsiooni, tegemata seejuures järele­andmisi katoliku õpetuses pere­konna ja abielu kohta?“

Portaal Catholic News Agency juhib tähelepanu asja­olule (vt siit), et sinodi vahe­aruande itaalia­keelne tekst ei ole päris täpselt inglise keelde tõlgitud. (Paavst Franciscuse soovil ei ole sinodi ametlikuks keeleks ladina, vaid itaalia keel.) Originaalis kõlab vastav koht järgmiselt: „le nostre comunità sono in grado di esserlo accettando e valutando il loro orientamento sessuale, senza compromettere la dottrina cattolica su famiglia e matrimonio?

Vatikani pakutud ingliskeelne tõlge on järgmine: „Are our communities capable of providing that, accepting and valuing their sexual orientation, without compromising Catholic doctrine on the family and matrimony?“

Oluliseks sõnaks on siin valutando, mis tulnuks CNA vaatleja hinnangul konteksti arvestades tõlkida kui weighing või considering, mitte kui valuing, mis võib anda alust väär­tõlgendusele, otsekui tahetakse toetada homo­seksuaalse orientatsiooni väärtustamist kirikust. Väidetavalt on alg­keelne sõnastus neutraalsema varjundiga.

Kuid öeldavasti on sinodil tekkinud osade piiskoppide vastuseis vahe­aruande sõnastusele, milles nähakse pigem Euroopa piiskoppide katset oma nägemust kogu Kirikule peale suruda. Kardinal Raymond Burke’i sõnul ei väljenda 13. oktoobril avaldatud dokument päris adekvaatselt sinodil peetud arutelusid ja „tegelikult toob esile seisu­kohti, mida paljud Sinodi Isad ei aktsepteeri ja, ma ütleksin, kui oma karja ustavad karjased ei saagi aktsepteerida“ (vt siit).

Viimaks tuleb meeles pidada, et sinod ei ole veel lõppenud ning lõplike tulemuste kokku­võtmine ja hindamine jääb praegu veel tulevikku.

 

Tekstis esitatud viited meediale:

Vatican synod: Victory for Pope Francis on gay issues

Vatikan: homodel on andeid, mida kirikule pakkuda   

Sinod perekonna teemal: revolutsioon õpetuses pastoraalse maski varjus 

How an incorrect translation of the synod report created chaos 

Pushback on Synod document (News Analysis)

 
< Eelmine   Järgmine >