Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

UUDIS: Peapiiskopi kandidaadid tutvustasid Põltsamaal oma nägemust kirikust
Autor: uudistetoimetus   
teisipäev, 07 oktoober 2014

Esmaspäeval, 6. oktoobril, toimus Põltsamaa koguduse majas avalik kohtumine EELK peapiiskopiks kandideerivate vaimulikega, kes esitasid oma nägemuse kiriku ja peapiiskopi ees seisvatest ülesannetest ja vastasid kohalolijate küsimustele.

Active Image

Peapiiskopi kandidaadiks on praostkondade sinodite poolt esitatud Lääne praost Tiit Salumäe, Tartu praost Joel Luhamets, Viljandi praost Marko Tiitus, Usuteaduse Instituudi rektor ja Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sander ning EELK konsistooriumi kantsler ja Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma.

Assessor praost Tiit Salumäe kinnitas kuulajatele, et kirikul on tulevikku, kuigi kergeid aegu pole kunagi olnud, ja kutsus probleemide asemel nägema pigem väljakutseid.

Assessor praost Joel Luhamets võrdles kirikut perekonnaga, mille liikmetel on oma ülesanded ja kus üksteist toetatakse, kuid rõhutas, et ennekõike on kirik koht, kus kuulutatakse Jumala päästvat armu ja võideldakse hingeõndsuse eest.

Rektor Ove Sander tõstis esile hariduse ja hingehoiu teema. Praost Marko Tiitus rõhutas peapiiskopi kui palvetaja ja kuulaja rolli. Kantsler Urmas Viilma pidas oluliseks süsteemsust ja korda.

Edasi tuli kandidaatidel avaldada oma mõtteid peapiiskopi ameti, vaimulike hariduse, oikumeeniliste suhete ning väliseesti koguduste ja väikeste maakoguduste teenimise teemal.

Joel Luhametsa sõnul on peapiiskopi ülesanne seista õige usu ja õpetuse eest ning sellest lähtuvalt kujundada ka ordinatsioonipoliitikat. Ove Sander rõhutas, et kiriku juhtimine on meeskonnatöö, peapiiskop peaks olema inspireerija ja eesmineja. Vaimulike ettevalmistamisest kõneldes tõid Joel Luhamets ja Urmas Viilma probleemina välja vaimulikeks pürgijate usulise alghariduse nappuse.

Oikumeenilisi suhteid nii rahvusvahelisel kui kohalikul tasandil pidasid oluliseks kõik kandidaadid. Viilma märkis, et Luterlikus Maailmaliidus ei ole EELK oma konservatiivsete vaadetega sugugi üksi, niisamuti Kirikute Maailmanõukogus, kus saab teha koostööd ortodoksidega.

Koguduste teenimisel peatudes pidasid kandidaadid vajalikuks toetada mõtet, et lisaks peapiiskopile on ametisse vaja ka üht või mitut (regionaalset) piiskoppi. Piiskopkondade loomisesse suhtuti siiski ettevaatlikult. Sander nägi selles ohtu ühtsusele ja Luhamets tõdes, et piiskopkondade jaoks on EELK liiga väike.

Uus EELK peapiiskop valitakse tänavu novembris toimuval kirikukogul ja seatakse ametisse järgmise aasta 2. veebruaril.

 
< Eelmine   Järgmine >