Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Kristus Psalmides: Kristlane laulab Moosese ja Talle laulu (Ps 86)
Autor: Antti Laato   
reede, 26 september 2014

IlmSample Imageutus­raamatus esitletakse Moosese ja Kristuse laulu, mida Jumala omad laulavad, tänades pääsemise eest (Ilm 15:3–4): “Suured ja imelised on sinu teod, Issand Jumal, Kõige­väeline! Õiged ja tõelised on sinu teed, sa paganate kuningas! Kes ei peaks kartma sind, Issand, ning ülistama sinu nime? Sina üksi oled püha, kõik paganad tulevad ning kummardavad sinu ette, sest su õiged seadmised on saanud avalikuks.” Laulus on kasutatud psalmi sõnu (Ps 86:9–10): “Kõik rahvad, keda sa oled teinud, tulevad kummardama su ette, Issand, ja annavad au sinu nimele. Sest sina oled suur ja teed imesid, sina oled Jumal, sina üksi.”

Psalm räägib Jumalale kuuluvast inimesest, kes vaenlastest ümbritsetuna on suures hädas. Vaenlastena ei pea mõistma mitte üksnes halbu inimesi, vaid nendeks võivad olla ka pimedus, surm ja haigus. Uues Testamendis paluvad kaks haigusest räsitud inimest psalmi sõnadega (Mt 9:27–31): “Kui Jeesus sealt edasi läks, järgnesid talle kaks pimedat, kisendades: “Taaveti Poeg, halasta meie peale!” Kui ta siis koju tuli, astusid pimedad ta juurde. Ja Jeesus küsis neilt: “Kas te usute, et mina võin seda teha?” Nemad ütlesid talle: “Jah, Issand!” Siis ta puudutas nende silmi ja ütles: “Teile sündigu teie usku mööda!” Ja nende silmad avanesid. Ja Jeesus hoiatas neid: “Vaadake, et keegi sellest teada ei saaks!” Aga nemad läksid välja ja levitasid juttu tema kohta kogu sellel maal.”

Pimedate palve lähtub psalmi sõnadest (Ps 86:3–7): “Ole mulle armuline, Issand, sest ma hüüan su poole kogu päeva! Rõõmusta oma sulase hinge, sest sinu poole, Issand, ma tõstan oma hinge! Sest sina, Issand, oled hea ja andeks­andja, ja rikas heldusest kõigile, kes sind appi hüüavad. Võta kuulda, Issand, mu palvet, ja pane tähele mu anumise häält! Oma ahastuse päeval hüüan ma sind appi, sest sa vastad mulle.” Jeesus küsib pimedatelt, kas nad usuvad, et Ta saab neid aidata. Nad vastavad, et usuvad. Pimedate usaldus rajaneb usul, et Jeesusel on väge nende aitamiseks ning et Ta on hea ja tahab aidata. Just sellest psalm räägibki (Ps 86:10): “Sest sina oled suur ja teed imesid, sina oled Jumal, sina üksi.”

Jeesus tervendas pimedate silmad, kuid Ta tahab avada nende silmad nägema ka uut vaimulikku reaalsust. Nad vajavad seda valgust, mille Jumal kutsus esile loomis­töö alguses (1Ms 1:3): “Ja Jumal ütles: “Saagu valgus!” Ja valgus sai.” See valgus ei olnud päikese­valgus, sest Päike loodi alles neljandal päeval (1Ms 1:14–19). Sellepärast ütleb Paulus, et Jumal kutsus Kristuse jumaliku valguse esile enne loomis­töö algust (2Kr 4:6): “Sest see, kes ütles: “Pimedusest paistku valgus!”, on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest.” Jumal tahab, et iga inimene vabaneks oma pimedusest ja näeks Kristus-valguse abil seda ainsat teed, mis viib Jumala juurde (Ps 86:11–13): “Õpeta mulle, Issand, oma teed; ma tahan käia su tões! Kinnita mu süda kartma sinu nime! Ma ülistan sind kõigest südamest, Issand, mu Jumal, ja austan su nime igavesti. Sest su heldus on suur minu vastu, ja sa oled mu hinge üles tõmmanud surma­valla sügavusest.”

Psalmi lõpus on eraldi sõnastatud palve (Ps 86:16): “Kaldu mu poole ja ole mulle armuline; anna oma sulasele oma ramm ja aita oma teenija[nna] poega!” Palvetaja ütleb, et ta on Jeesuse sulane ja loodab Tema headuse peale. Aga ta ütleb, et Ta on ka “teenijanna poeg.” Kristlane näeb selles viidet Maarjale, kes on Jeesuse ema, aga ühtlasi ka Tema ümmardaja. Maarja on kõigi kristlaste vaimulik ema. Ta on varasest ajast olnud kiriku eel­kuju. Kristlane võib palves meenutada Maarjat, kes võttis ustavalt vastu Gabrieli sõna (Lk 1:30–35) ning nõustus saama Issanda emaks. Ta palus Jeesusel teha Kaana pulmas ime (Jh 2:3–5): “Aga kui veinist tuli puudus, ütles Jeesuse ema talle: “Neil ei ole enam veini.” Jeesus ütles talle: “Mis on sul minuga asja, naine? Minu tund ei ole veel tulnud.” Ta ema ütles teenritele: “Mida iganes tema teile ütleb, seda tehke!” Kristlane võib olla kindel, et Maarja on jõudnud pärale Jeesuse juurde ning ta palub koos kõigi pühadega meie eest. Kristlane võib olla kindel, et Jeesus ei kuula üks­kõikselt seda, kui palvetaja palub Temalt abi “sinu sulase ja teenija pojana”.

 

Antti Laato raamatust “Kristus Psalmeissa” (Perussanoma, 2011) tõlkinud Illimar Toomet.

Avaldatakse autori ja kirjastuse loal.

Perussanoma Oy, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen, Suomi – Finland

http://www.perussanoma.fi

 
< Eelmine   Järgmine >