Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Kristus Psalmides: Jeesuse järgija leiab rahupaiga (Ps 84)
Autor: Antti Laato   
neljapäev, 11 september 2014

PsalmActive Image algab rõõmsa ülistusega. Palvetaja tuleb Jumala palge ette Teda teenima (Ps 84:2–3): “Kui armsad on sinu hooned, Issand Sebaot! Issanda õuesid igatseb ja ihaldab mu hing; mu süda ja mu ihu hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole.” Palvetaja sihiks on Jeruusalemma tempel.

Vana Testamendi järgi ei piirdu Jumala teenimine üksnes kätega tehtud templiga. Nõnda lükatakse alguses tagasi Taaveti kava rajada Jeruusalemma tempel (2Sm 7:1–7): “Kord kui kuningas istus oma kojas ja Issand oli andnud temale rahu kõigist ta vaenlasist ümberkaudu, ütles kuningas prohvet Naatanile: “Vaata ometi, mina elan seedri­puust kojas, aga Jumala laegas asub telgi­riide all!” Ja Naatan ütles kuningale: “Mine tee kõik, mis sul südame peal on, sest Issand on sinuga!” Aga selsamal ööl sündis, et Naatanile tuli Issanda sõna, kes ütles: “Mine ja ütle mu sulasele Taavetile: Nõnda ütleb Issand: Kas sina tahad ehitada mulle elamiseks koja? Sest ma pole kojas elanud alates päevast, mil ma tõin Iisraeli lapsed Egiptusest välja, kuni täna­päevani, vaid ma olen rännanud telk­elamus. Kus ma ka iganes kõigi Iisraeli lastega olen käinud, kas olen ma sõnagi lausunud mõnele Iisraeli sugu­harudest, keda ma olen käskinud oma Iisraeli rahvast karjasena hoida, ja öelnud: Mispärast te ei ehita mulle seedripuust koda?””

Kui Saalomon viimaks templi rajab (2Sm 7:13), siis meenutab ta palves kõigile, et pühamu on pühitsetud Jumala nimele. See ei ole Tema asupaik (1Kn 8:27–30): “Aga kas Jumal tõesti peaks elama maa peal? Vaata, taevas ja taevaste taevas ei mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen ehitanud. Aga pöördu oma sulase palve ja ta anumise poole, Issand, mu Jumal, et sa kuuleksid kaebe­hüüdu ja palvet, mida su sulane täna palvetab sinu ees, et su silmad oleksid lahti ööd ja päevad selle koja kohal, selle paiga kohal, mille kohta sa oled öelnud: Seal peab olema minu nimi!, et sa kuuleksid palvet, mida su sulane palvetab selle paiga poole! Kuule siis oma sulase ja oma Iisraeli rahva anumist, kuidas nad palvetavad selle paiga poole! Jah, kuule paigast, kus sa elad – taevast! Ja kui sa kuuled, siis anna andeks!”

Psalm meenutab kristlastele, et Jeruusalemma tempel ei ole eesmärk iseenesest. Templi juures leiab lind endale pesa­koha (Ps 84:4–5): “Lind on ju enesele aseme leidnud ja pääsuke enesele pesa, kuhu ta paneb oma pojad: sinu altarid, Issand Sebaot, mu kuningas ja mu Jumal! Õndsad on need, kes elavad sinu kojas; nad kiidavad sind alati.” See tuletab meelde Jeesuse sõnu (Mt 8:18–22): “Aga kui Jeesus nägi rahva­hulka enese ümber, käskis ta minna vastaskaldale. Ja üks kirja­tundja ütles tema juurde astudes: “Õpetaja, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa ka iganes läheksid!” Ja Jeesus vastas talle: “Rebastel on urud ja taeva lindudel pesad, aga Inimese Pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna.” Üks teine tema jüngritest ütles talle: “Issand, luba mul enne minna matma oma isa!” Aga Jeesus vastas talle: “Järgne mulle ja lase surnuil oma surnud matta!””

Jeesus tuletab oma järgijatele meelde, et nad ei saa otsida varju templitest ja sünagoogidest. Koos Inimese Pojaga leiavad nad ometigi Jumala kuning­riigi. Sama kinnitab Jeesus Naatanaelile (Jh 1:47–51): “Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta: „Ennäe, tõeline iisraeli mees, kelles ei ole valet.” Naatanael küsis temalt: „Kust sa mind tunned?” Jeesus vastas ja ütles talle: “Ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis.” Naatanael ütles talle: “Rabi, sina oled Jumala Poeg, sina oled Iisraeli kuningas!” Jeesus vastas talle: “Kas sa usud vaid seepärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigi­puu all? Sa saad näha suuremaid asju kui need.” Ja Jeesus ütles talle: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla Inimese Poja juurde.””

Jeesus tuletab Naatanaelile meelde Jaakobi unenägu. Jaakob ööbis lageda taeva all ning sai kogeda Jumala ja inglite ligiolu. Alles hiljem rajati sellele kohale Peeteli pühamu (1Ms 28). Jeesuse järgijad võivad rõõmustada ühenduse pärast Inimese Pojaga. Nad ei vaja püha­kodasid, pigem võib juhtuda, et neil tuleb jääda lageda taeva alla (Ps 84:11–13): “Sest üks päev sinu õuedes on parem kui muid tuhat; ma seisan pigemini läve juures oma Jumala kojas, kui viibin õelate majades. Sest Issand Jumal on päike ja kilp; armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad. Issand Sebaot, õnnis on inimene, kes sinu peale loodab.”

Kristlased on teel taevasesse Siionisse. Sellel teekonnal ei tarvitse nad pääseda suurtesse püha­kodadesse, kuid nende sihiks on Jumal (Ps 84:6–8): “Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus, kelle mõttes on pühad teekonnad. Nutu­orust läbi käies teevad nad selle allikate maaks; ka varajane vihm katab neid õnnistusega. Nad saavad rammule rammu lisaks ja ilmuvad Jumala ette Siionis.”

 

Antti Laato raamatust “Kristus Psalmeissa” (Perussanoma, 2011) tõlkinud Illimar Toomet.

Avaldatakse autori ja kirjastuse loal.

Perussanoma Oy, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen, Suomi – Finland

http://www.perussanoma.fi

 
< Eelmine   Järgmine >