Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

UUDIS: VÕK: anglikaani hierarhia tunnustamise võimalus on nüüd täielikult välistatud
Autor: uudistetoimetus   
kolmapäev, 16 juuli 2014

Moskva patriarhaaActive Imagedi välis­suhete osa­konna avalduses nenditakse, et Inglismaa Kiriku otsus nais­piiskoppide kohta välistab teoreetilisegi võimaluse tunnustada anglikaani hierarhia apostlikku järje­pidevust.

Inglismaa Kiriku üldsinod ehk kirikukogu langetas 14. juulil kaua oodatud otsuse lubada naisi piiskopiks pühitseda. Mitmes teises anglikaani kirikus (nt Kanadas, USA-s ja Austraalias) tehti taoline otsus juba möödunud kümnenditel.

Vene Õigeusu Kiriku avalduses viidatakse pika­aegsetele suhetele Inglismaa Kirikuga ning minevikus väljendatud lootusele, et õigeusu kirik võiks tunnustada apostlikku järjepidevust anglikaanide seas.

VÕK hinnangul andis Inglismaa Kiriku otsus 1992. aastast nais­preestrite ametisse lubamise kohta löögi kahe kiriku suhetele ning äsjane otsus lubada ametisse naispiiskoppe välistab teoreetilisegi võimaluse tunnustada anglikaani hierarhia apostlikku järje­pidevust.

„Taoline praktika [nais­piiskoppide ametisse lubamine] on vastuolus sajandite­pikkuse kirikliku traditsiooniga, mis pärineb alg­risti­koguduselt. Kristlikus traditsioonis on piiskoppe alati peetud apostlite otsesteks vaimulikeks järglasteks, kellelt nad said erilise õnnistuse Jumala rahva juhtimiseks ja erilise vastutuse – säilitada usu puhtust, olla Kiriku ühtsuse sümboliks ja tagajaks. Naiste lubamine piiskopi­­ametisse on vastu­olus Päästja enda ja apostlite tegevuse ees­kujuga ja vana Kiriku praktikaga,“ öeldakse VÕK avalduses.

„Meie arvates ei ole Inglismaa Kiriku üldsinodi otsus dikteeritud ei teoloogilistest ega kiriku praktilistest vajadustest, vaid püüdest järgida ilmalikku soolise võrdsuse ideed kõigis elu­sfäärides ja parandada naiste rolli Briti ühiskonnas,“ leiab VÕK.

„Vene Õigeusu Kirik nendib kahetsusega, et otsus lubada piiskopi­ametisse naisi raskendab õigeusklike kristlaste jaoks aasta­kümneid kestnud dialoogi pidamist anglikaanidega ja aitab kaasa lõhe süvenemisele kogu kristlikus maailmas.“

Ka Inglismaa ja Walesi rooma­katoliku kirik on avaldanud Inglismaa Kiriku otsuse üle kahetsust ja märkinud, et naispiiskoppide ametisse lubamine on täiendavaks takistuseks Kiriku ühtsuse taastamisele.

„Niisugune täielik kiriklik osadus hõlmab ka täielikku osadust piiskopi­ametis. Seetõttu seab Inglismaa Kiriku otsus lubada naisi piiskopi­ametisse meie teele kahjuks täiendava takistuse selle ühtsuse saavutamisel,“ teatas katoliku kiriku esindaja peapiiskop Bernard Longley.

Loe VÕK välissuhete osakonna pressitalituse avaldust siit.

 

Vaata lisaks:

Katoliku kirik: anglikaanide otsus on uus takistus teel kirikliku ühtsuse poole (15.07.2014)

Progressi võidukäiku ei peata: Inglismaa Kirik avas naistele tee piiskopiametisse (14.07.2014)

 
< Eelmine   Järgmine >