Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

UUDIS: Homokooselu seaduse läbisurumine Riigikogus jätkub erakordse jõhkrusega
Autor: uudistetoimetus   
esmaspäev, 09 juuni 2014

RActive Imageiigikogu õiguskomisjon otsustas viie poolt- ja nelja vastu­häälega saata kooselu­seaduse eel­nõu esimesele lugemisele. Homo­aktivistid on saatnud komisjoni liikmele Igor Gräzinile hulgaliselt ähvardusi, lubades teda koguni vägistada, kui ta seaduse poolt ei hääleta.

6. juunil kirjutas ajakirjanik Priit Pullerits oma blogis võimalikest vangerdustest õigus­komisjonis, eesmärgiga tagada eelnõule komisjoni toetus. Pulleritsu info kohaselt pidi Igor Gräzinit, kes ei toeta eelnõud, asendama komisjoni koosolekul üks homode kooselu riikliku tunnustamise eest­kõnelejaid Imre Sooäär, keda on peetud homo­seksuaaliks.

9. juunil teatas Facebooki lehekülg „Kaitskem üheskoos perekonda“, et Gräzin polnud nõus oma kohta loovutama, kuid Imre Sooäär ilmus siiski komisjoni istungile, asendades Kalle Laanetit. Komisjon otsustas saata eelnõu parlamendi ette esimesele lugemisele, mis toimub 17. juunil.

Ajalehe Õhtuleht teatel on rahva­saadik Igor Gräzin saanud homo­aktivistidelt ähvardava sisuga kirju ja kõnesid. „See on jube, mis viimastel päevadel toimub… Nad ähvardavad, mis minuga kõik saama hakkab ja mis minuga tehakse, kui ma selle seaduse vastu hääletan,“ vahendas ajaleht Gräzini sõnu.

Kõige otsekohesema ähvarduse kohaselt lubati Gräzin ära vägistada, et tutvustada talle homoseksi eeliseid, juhul kui ta eelnõu vastu hääletab.

„Kui jätta seksiteema kõrvale, siis see seadus on juriidiliselt täiesti eba­kompetentne ja vastu­olus euroopalike väärtustega ja mina kui jurist hääletan selle vastu,“ ütles Gräzin.

Ka Notaride Koda on andnud kooselu­seaduse eel­nõule juriidilises mõttes hävitava hinnangu, võtmata seisu­kohta sama­sooliste paaride õigusliku tunnustamise küsimuses. Notarite Koja kirjast Riigikogule võib lugeda:

„Arvame seetõttu, et eelnõu ei täida oma peamist väidetavat eesmärki, kuivõrd faktilises kooselus elavate (kuid registreerimata) paaride varasuhetes ei muutu midagi ning seletus­kirjas ning õigus­kantsleri poolt välja toodud probleemid jäävad samaks. Küll aga täidab regulatsioon oma teist ees­märki: anda sama­soolistele paaridele nende kooselu registreerimiseks võimalus selliselt, et see on nähtav ka kolmandatele isikutele.“

„Leiame, et eelnõu jätab mulje, nagu sama­soolistele paaridele koos­elu registreerimiseks võimaluse andmine oleks seaduse peamine eesmärk, mida püütakse peita (erisooliste) paaride faktilisest koos­elust tulenevate õiguslike probleemide taha ning see ei ole koos­kõlas hea õigus­loome tavaga. Ühtlasi ei sobi eel­nõu meie hinnangul kehtiva era­õiguse struktuuriga ning tekitab veelgi suurema õigus­selgusetuse olukorra, kuivõrd abielu kõrvale tekib instituut, mis õiguslike taga­järgede osas vastab suuremas ulatuses abielu instituudile.“

Tehnilises mõttes on kooselu­seaduse eelnõule andnud kriitilise hinnangu ka sise- ja justiits­ministeerium.

Seaduse vastu on protestinud kümned tuhanded inimesed, kes on kirjutanud alla selle­kohasele petitsioonile või teatanud oma vastu­seisust muul viisil. Niisamuti on ühe­mõttelist vastu­seisu väljendanud kõik suuremad Eesti kirikud ja kristlikud ühendused, mille liikmes­kond ulatub ühte­kokku sadadesse tuhandetesse.

Sellele vaatamata kavatseb Riigikogu seadus­eelnõu menetlemisega edasi minna. Õigus­komisjoni sotsiaal­demokraadist esimehe Neeme Suure sõnul peab Riigikogu „võtma lõpuks vastu põhi­mõttelise otsuse, mis suunas Eesti ühiskonnana edasi liigub“ (vt siit).

9. juuni pärastlõunal selgus ootamatult, et õigus­komisjoni otsused kooselu­seaduse osas tühistati, kuna Imre Sooäärel polnud õigust Kalle Laanetit asendada. Eelnõu arutamine komisjonis siiski jätkub.

 

Vaata lisaks:

Markus Järvi: Eestis on demokraatia asendunud nomenklatuuriga (07.06.2014)

Priit Pullerits: Eesti demokraatia ei erine enam Venemaast (06.06.2014)

Riigikogu pressiesindaja tunnistas rahva massiliste protestikirjade blokeerimist (30.05.2014)

Riigikogulased ja liberaalne meedia peavad kodanike "ebasobivat" protesti spämmiks (29.05.2014)

Eesti demokraatia: Riigikogu esimees hooples, et saadab "lihtsameelsete" kirjad joonelt prügikasti (24.05.2014)

Juhtkiri: Demokraatia mask on langenud (24.04.2014)


 

 
< Eelmine   Järgmine >