Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

UUDIS: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku täiskogu pöördumine Riigikogu poole
Autor: uudistetoimetus   
esmaspäev, 26 mai 2014

MoActive Imageskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku täis­kogu pöördus 13. mail Riigi­kogu poole, väljendades hämmingut ja kahetsust Eesti riigi kavatsuse suhtes anda sama­soolistele paaridele õiguslik tunnustus.

MPEÕK täiskogu pöördumise tekst on järgmine:

Kuremäe kloostris 13.05.2014 kogunenud Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Täiskogu väljendab sügavat muret seoses arutluses oleva seadus­eelnõuga.

MPEÕK Täiskogu leiab, et riikliku seadus­andluse prioriteediks peaks olema praegu niigi nõrgeneva abielu­institutsiooni ja traditsioonilise pere­mudeli kaitsmine. Oleme veendunud, et vaid terve pere­kond, mis koosneb mehest, naisest ja selles pere­konnas sündivatest lastest, on terve ühiskonna ja seega ka tugeva riigi garantiiks.

Kirikuna ei saa me nõustuda ja heaks kiita seadus­andlust, mis seab võimalikuks ka sama­sooliste paaride koos­elu seadustamise, mis faktiliselt on võrdsustatud abieluga.

MPEÕK Täiskogu arvates on äärmiselt kahetsus­äärne, kui meie riigi seadused lähevad otseselt vastuollu Jumala seadusega, mille alused on inim­konnale ilmutatud kümnes käsus.

Tõesti, meie Kirik ei näe põhjust, miks peaks Eesti riik tegema sellise sammu, mis ähvardab nõrgestada meie riiki ja võib kaotada austuse riigi vastu üli­suure hulga kodanike silmis.

Teile Jumala õnnistust ja südametunnistuse hääle kuulamist soovides,

lugupidamisega,

+ Kornelius, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit, MPEÕK Sinodi esimees

ülempreester Toomas Hirvoja, MPEÕK Sinodi sekretär

 

Vaata siit.

 
< Eelmine   Järgmine >