Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Kristus Psalmides: Kristlane saab koguduse keskel puhata (Ps 76)
Autor: Antti Laato   
reede, 23 mai 2014

Psalmid 4Active Image6, 48 ja 76 on Siioni-psalmid. Neis ülistatakse Jumalat, kes kaitseb oma linna ega jäta seda vaenlaste kätte. Oleme juba vaadelnud psalme 46 ja 48 ning märkinud, et kristliku tõlgenduse kohaselt kirjeldavad need kogudust. Psalmi 76 rõhu­asetus on hingamisel, mille kristlane leiab koguduse keskelt.

Kristuse sõdurina on kristlane sageli kiusatustes. Tema pihta lendavad kurja tulised nooled, mille ta tõrjub usu kilbiga, kuid saab ka haavata (Ef 6:16). Kurjuse kiusamise ajal saab kristlane põgeneda koguduse osadusse, kus Kristus teenib teda ja teisi kristlasi. Kurja tulised nooled lüüakse tagasi ning murtakse ka kõik teised kiusatuste relvad (Ps 76:2–4): “Jumal on Juuda seas tuttav, Iisraelis on tema nimi suur. Saalemis on tema elamu ja tema eluase on Siionis. Seal ta murdis katki välkuvad ammud, kilbi ja mõõga ja sõja.”

Kristlane saab koguduse keskel puhata ka kõigest muust, mis teda rõhub ja vaevab. Näiliselt teised inimesed tänapäeva kristlast ei orjasta. Siiski võib küsida, kas töö­puudus pole mitte inimeste ahnuse tagajärg. Kui paberi­tehas suletakse suurema kasumi saamiseks, kas see pole töö­tegijate rõhumine inimeste ahnuse pärast? Demokraatlikus ühiskonnas on taolisi orjastavaid inimlikke struktuure raske ära tunda. Siiski võib igast inimesest saada süsteemi ori. Kurnatus on inimeste ahnuse tagajärg.

Psalmi sõnum kurjade kavatsustega vaenlastest on tõlgendatav mitmeti. Kristlasi on alati julgustatud koguduse keskel palvetama ülemate ja õiglase ühis­konna eest (Ps 76:5–10): “Sina oled hiilgav, ülevam igavestest mägedest. Südidelt kangelastelt riisuti relvad; nad suikusid unne, ja ühegi vahva mehe kätel ei leidunud jõudu. Sinu sõitlemise pärast, Jaakobi Jumal, olid uimaselt maas nii hobused kui ratsanikud. Sina, sina oled kardetav; ja kes suudab seista sinu palge ees, kui sa vihastad? Sina andsid taevast kuulda kohtu­otsuse; ilmamaa lõi kartma ning jäi vait, sest Jumal tõusis kohut mõistma, et päästa kõik hädalised maa peal.”

Koguduse osadus saab erilisel viisil teoks armulaual. Psalmi lõpus tuletatakse kristlastele meelde, et Jumal on valmistanud tänu­söömaaja, millele neid kutsutakse. Salmi 11 on raske tõlgendada ning kiriku­piibel annab sellele vaid ühe tõlgenduse. Kristlikus koguduses loeti Septuagintat ning selle järgi tuleks salmi – kohmakalt küll – tõlkida järgnevalt: “Kuna inimene südamesse võttes annab tunnistust Sinust ja pärast selginemist pühitseb Sind.” Septuaginta on teksti tõlgendanud nõnda, et kui Jumal aitab rõhutud inimest, hakkab see kogu südamega Teda ülistama ja peab koguduse keskel tänu­püha. Koguduses peetakse meeles ka abi­vajajaid. Kristlikus koguduses on algusest peale kogutud annetusi abivajajate toetamiseks.

Psalmi lõpus olev üleskutse tuua ohvriande Issandale teostub kristlaste abiandmises hädalistele (Ps 76:12): “Tehke tõotusi ja tasuge need Issandale, oma Jumalale; kõik, kes on tema ümber, toogu ande kardetavale!” Uues Testamendis räägitakse, kuidas algkogudus hoidis ühte pühitsedes armu­lauda ja kuulates apostlite õpetusi. Paljud müüsid oma vara ja jagasid saadu vaestele (Ap 2:42–47): “Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leiva­murdmises ja palvetes. Ent igale inimesele tuli kartus, sest palju ime­tegusid ja tunnustähti sündis apostlite läbi. Kõik usklikud olid üheskoos ja kõik oli neil ühine. Omandi ja vara nad müüsid ära ning jagasid raha igaühele seda­mööda, kuidas keegi vajas. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel püha­kojas, murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega, kiites Jumalat ja leides armu kogu rahva silmis. Issand aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka.” Paulus räägib oma kirjades kavatsusest koguda raha Jeruusalemma kristlastele (2Kr 8–9).

Psalm tuletab kristlastele meelde, et Kristusel on kogu meele­vald. Sellepärast võivad kristlased palvetada kõikide asjade pärast. Oma palvetega aitavad nad hoida korda ja rahu maailmas. Oma palvetega alistavad kristlased kuningaid ja vürste Kristuse meelevalla alla (Ps 76:13): “Tema kärbib vürstide vaimu, tema on kardetav ilmamaa kuningaile.”

 

Antti Laato raamatust “Kristus Psalmeissa” (Perussanoma, 2011) tõlkinud Illimar Toomet.

Avaldatakse autori ja kirjastuse loal.

Perussanoma Oy, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen, Suomi – Finland

http://www.perussanoma.fi

 
< Eelmine   Järgmine >