Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

UUDIS: Asjatundja: Jeesuse naist mainiv papüürusefragment on võltsing
Autor: uudistetoimetus   
teisipäev, 06 mai 2014

20Active Image12. aasta septembris tutvustas Harvardi teadlane professor Karen King maailmale papüüruse­fragmenti, kus mainitakse Jeesuse naist. Papüürusele on nimelt kirjutatud kopti dialektis: „Jeesus ütles neile: Minu naine…“ Mitmed õpetlased on siiski veendunud, et tegemist on võltsinguga.

Uudist kristlikku ettekujutust Jeesusest „põrmustava“ avastuse kohta kajastas mõnuga ilmalik meedia, nii ka Eestis (nt portaalis Delfi: Harvardi teadlase avastus viitab sellele, et Jeesusel võis olla naine, 19.09.2012). „Jeesuse naise“ teema vastu tundis huvi ka Postimehe veebi­portaali selts­konna­elu lehe­külg Elu24, mis tavaliselt ei huvitu teoloogiast ja vanadest tekstidest.

Kopti käsikirjade ekspert, Indiana Wesley Ülikooli teadlane Christian Askeland aga on veendunud, et kõne­aluse „Jeesuse naise evangeeliumi“ näol on tegemist võltsinguga. Sellele viitab tekstis esinev kopti dialekt ja kokku­langevused ühe varasema papüürusega, mis on samuti võltsing.

Samal seisukohal on Duke’i Ülikooli Uue Testamendi professor ja kopti käsi­kirjade asja­tundja Mark Goodacre. Leidu peab võltsinguks ka Ida-Soome Ülikooli professor Lauri Thurén.

„Ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et Jeesusel võis olla naine. Kui Jeesus oleks olnud abielus, siis kindlasti oleks mõni varane tekst midagi maininud,“ märkis Lauri Thurén.

Samas ei välista mõned Eesti teoloogid võimalust, et Jeesus võis olla abielus. Näiteks kirjutab kiriku­loolane Riho Saard õpikus „Euroopa üldine kiriku ajalugu“, et juudid ei heitnud Jeesusele kunagi ette abielu­­kohustuse täitmata jätmist. Saard peab võimalikuks, et Jeesus oli oma avaliku tegevuse ajaks lesestunud ning tema hüpoteetiline abielu pidi olema lastetu.

Usuteaduslikus Ajakirjas ilmunud artiklis „Homoseksuaalsus Piiblis“ kirjutavad Urmas Nõmmik ja Jaan Lahe, et spekulatsioonid Jeesuse ja ühe tema õpilase erootilistest suhetest „on Jeesuse elu uurimise praeguse seisu valguses sama alusetud ja eba­ajaloolised nagu vana­kiriklik pärimus Jeesuse tsölibaadist“ (UA 1/2011, lk 4, allmärkus 7).

Loe lähemalt siit ja siit.

 

Vaata lisaks:

Jeesuse või "Jeesuse naise" evangeelium (22.09.2012)

Vatikan ei pea põhjendatuks väidet, et Jeesus oli abielus (22.09.2012)

Teadlane: Jeesuse naisest kõnelev tekst on ilmselt võltsing (19.09.2012)

 

 
< Eelmine   Järgmine >