Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

UUDIS: Mida eestlased usuvad ja praktiseerivad: tulnukaid, maausku, joogat või kristlust?
Autor: uudistetoimetus   
teisipäev, 22 aprill 2014

Active Imagerske uuringu kohaselt usuvad ligi pooled Eesti elanikest tulnukatesse ja ligi 70 protsenti vaimsesse enese­arengusse. Tervelt 61 protsenti eestlastest peab õigeks väidet, et eesti rahva õige usk on maausk.

ERR-i uudisteportaali andmeil nähtus uuringust, et maa­väliste tsivilisatsioonide, mille esindajad külastavad aeg-ajalt meie planeeti, olemasolusse uskus 43 protsenti vastanutest. Sellesse, et inim­tsivilisatsiooni tõid maale olendid teistelt planeetidelt, uskus 22 protsenti ja sellesse, et suur­riikide valitsused teevad koos­tööd tulnukatega, kuid varjavad seda oma rahva eest – 16 protsenti.

Umbes 20 protsenti vastanutest on viimase viie aasta jooksul tegelenud uue vaimsuse praktikaga nagu jooga, meditatsioon ja vabastav hingamine.

Aga kuidas on lood ristiusuga?

Küsitluse koostanud Tartu ülikooli religiooni­uuringute vanem­teadur Lea Altnurme ütles, et 1100 küsitletuga läbiviidud uuringu põhjal määratles end kristlastena viiendik eestlastest ning pooled muust rahvusest inimestest.

55 protsenti eestlastest ja 77 protsenti muust rahvusest inimestest arvasid, et „kristlik õpetus on moraalseks inimeseks kasvamise alus“ ning umbes sama paljud nõustusid väitega, et neile meeldivad kristlikud põhimõtted, vahendab Postimees.

„Eesti rahva õiget usku“ ehk maausku järgis vaid neli protsenti vastanutest.

28 protsenti küsitletutest leidis, et religioon takistab inimese vaba arengut, 35 protsenti nõustus väitega, et „kirik on mõeldud massidega manipuleerimiseks ja nende kontrolli all hoidmiseks“.

Kümnendik vastanutest pidas end ateistiks ehk Jumala ja muu üleloomuliku eitajaks.

 

Kajastusi peavoolumeedias:

Uuring: eestlased peavad eesti rahva õigeks usuks maausku (ERR-i uudiste­portaal)

Uuring: eestlased usuvad tulnukatesse ja meditatsiooni (Postimees) 

New age tõrjub kristlust Eestist (Eesti Päevaleht)

 
< Eelmine   Järgmine >