Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Kristus Psalmides: Armulaualaul (Ps 70)
Autor: Antti Laato   
kolmapäev, 16 aprill 2014

Active ImagePsalmi sissejuhatuse järgi tuleb seda laulda “meenutus­ohvri” juures. Kristlasele on meenutus­ohvriks Issanda seatud püha armu­laud, nagu nägime Psalmi 38 kommentaaris. Kuidas kirjeldab Psalm 70 armulauda? Palvetaja on kitsikuses, kartes teda pilkavaid vaenlasi (Ps 70:2–3): “Jumal, tõtta mind tõmbama välja hädast, Issand, rutta mulle appi! Häbenegu ja kohmetugu nad kõik, kes püüavad mu hinge; taganegu ja jäägu häbisse need, kellele meeldib mu õnnetus!”

Oleme mitmel korral rääkinud Ilmutus­raamatu taevasest liturgiast. Ka suure ahistuse ajal valitsevad Jumal ja Tall taevas ning kaitsevad maapealset kristlikku kogudust. Armu­laual saab ahistatud kristlane osa taevasest liturgiast. Inglid laulavad seal Jumala Pojale hümni “Püha, püha, püha” samamoodi nagu on sajandeid lauldud kristlikus armulaua­liturgias (Ilm 4:8): “Püha, püha, püha on Issand Jumal, Kõigeväeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb!” Jumala Poja kohta öeldakse, et Ta oli, Ta on ja Ta tuleb. Sellega viidatakse kolmele asjale: loomisele, valitsemisele ja tagasi­tulekule.

Jumala Poeg oli ligi loomises, nagu tunnistatakse ka taevases liturgias (Ilm 4:11): “Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik, kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi!” Johannese evangeeliumi alguses loovad Jumal ja Sõna kõik asjad (Jh 1:1–3): “Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud.”

Jumala Poeg juhib maailma sündmusi. Johannes näeb, kuidas üksnes tapetud Tall on väärt avama lõpuaegade rullraamatut (Ilm 5:9–10): “Ning nad laulsid uut laulu: “Sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserid, sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja pagana­hõimudest ning oled nad teinud kuning­riigiks ja preestreiks meie Jumalale ning nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilmamaa.” Matteuse evangeeliumi lõpus annab Jeesus ristimis- ja misjoni­käsu ning ütleb, et Jumal on andnud Talle kogu meelevalla taevas ja maa peal (Mt 28:18–20). Jumala Poeg valitseb koos oma kogudusega maailmas ka siis, kui nad on tagakiusatud.

Ükskord tuleb Jumala Poeg tagasi maa peale. Ilmutus­raamat kirjeldab seda nõnda (Ilm 19:11–13): “Ma nägin taeva olevat avatud, ning ennäe: valge hobune! Selle nimi, kes tema seljas istus, on Ustav ja Tõeline ning tema mõistab kohut ja sõdib õiguses. Tema silmad olid nagu tuleleek ning ta peas oli palju peaehteid. Neile oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu kui tema ise. Ja tal oli üll verre kastetud kuub ning oli nimetatud tema nimi – Jumala Sõna.” Pauluse järgi oodati kristlaste armulaua­liturgias Tema tagasi­tulekut (1Kr 11:26): “Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie Issanda surma, kuni tema tuleb.”

Psalm 70 tuletab kristlastele meelde, et kitsikuse ajal saavad nad tulla Issanda lauale, et hingata. Jumala Tall toidab ja kinnitab neid (Ps 70:5–6): “Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik, kes otsivad sind; ja kes armastavad sinu päästet, need öelgu alati: Suur on Jumal!” Aga mina olen vilets ja vaene: oh Jumal, tõtta mu juurde! Sina oled mu abi ja mu päästja; Issand, ära viivita!”

 

Antti Laato raamatust “Kristus Psalmeissa” (Perussanoma, 2011) tõlkinud Illimar Toomet.

Avaldatakse autori ja kirjastuse loal.

Perussanoma Oy, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen, Suomi – Finland

http://www.perussanoma.fi

 
< Eelmine   Järgmine >