Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

Ristitee palvus püha Alfonsus Liguori järgi
Autor: Alfonsus Maria de Liguori   
kolmapäev, 04 aprill 2012

RISTITEE

püha Alfonsus Liguori meetodi järgi

 

Igaüks sooritagu kõrgaltari ees põlvitades meeleparandusakt ning kujundagu endas intentsioon selle devotsiooni kaudu saavutada pattude andeksandmist kas endale või puhastustules olevatele hingedele. Seejärel öelgu:

 

ETTEVALMISTUSPALVE

Mu Issand Jeesus Kristus, Sa oled sõnulseletamatu armastusega käinud seda teed, et surra minu eest, mina aga olen Sind nii palju kordi vääritult hüljanud; nüüd aga armastan ma Sind kogu oma südamest ja kuna ma Sind armastan, kahetsen ma siiralt, et olen Sind alati haavanud. Anna mulle andeks, mu Jumal, ja luba mul Sind saata sel teekonnal. Sina lähed armastusest minu vastu surma; minagi soovin, mu armastatud Lunastaja, surra armastuse pärast Sinu vastu. Mu Jeesus, ma elan ja suren alati osaduses Sinuga.

 

I PEATUS

JEESUS MÕISTETAKSE SURMA

Sample Image

Mõtisklus: Mõtle sellele, kui Jeesust oli pekstud ning okaskrooniga kroonitud, mõisteti ta Pilaatuse poolt ebaõiglaselt ristil surema.

Palve: Mu armas Jeesus, see polnud Pilaatus; ei, vaid minu patud on mõistnud Su surema. Ma palun Sind selle kannatusrikka teekonna teenete pärast, aita mu hinge teel igavikku. Ma armastan Sind, mu kallis Jeesus; armastan Sind rohkem kui iseennast; ma kahetsen kogu südamest, et olen Sinu vastu eksinud. Ära lase mul enam iial end Sinust lahutada. Anna, et võiksin Sind alati armastada, ja tee siis minuga, mida tahad.

Meie Isa  *  Ole tervitatud  * Au olgu

V. Ristilöödud Jeesus!  R. Halasta meie peale.

 

II PEATUS

JEESUS PANNAKSE KANDMA OMA RISTI

Active Image

Mõtisklus: Mõtle sellele, et Jeesus, käies seda teed oma õlul risti kandes, mõtles meile ja ohverdas meie heaks oma Isale surma, mida ta pidi surema.

Palve: Mu armas Jeesus, ma võtan vastu kõik kannatused, mida Sa mulle kuni surmani oled määranud. Ma palun Sind selle kannatuse teenete pärast, mida Sina oma risti kandes kannatasid, aita mul enda omi kannatada täiusliku kannatlikkuse ja alistumisega. Ma armastan Sind, mu kallis Jeesus; armastan Sind rohkem kui iseennast; ma kahetsen kogu südamest, et olen Sinu vastu eksinud. Ära lase mul enam iial end Sinust lahutada. Anna, et võiksin Sind alati armastada, ja tee siis minuga, mida tahad.

Meie Isa  *  Ole tervitatud  * Au olgu

V. Ristilöödud Jeesus!  R. Halasta meie peale.

 

III PEATUS

JEESUS KUKUB ESIMEST KORDA

Active Image

Mõtisklus: Mõtle Jeesuse esimesele kukkumisele oma risti all. Tema ihu oli piitsaga purustatud, ta pea okaskrooniga kroonitud ning ta oli kaotanud palju verd. Ta oli nii nõrgestatud, et suutis vaevu kõndida, ja siiski pidi ta kandma seda suurt raskust oma õlul. Sõdurid lõid teda hoolimatult ja nii kukkus ta oma teel mitu korda.

Palve: Mu armas Jeesus, see ei ole risti raskus, vaid minu patud, mis Sulle nii palju valu on teinud. Selle esimese kukkumise teene varal päästa mind surmapattu langemise õnnetusest. Ma armastan Sind, oo mu Jeesus, kogu oma südamest; ma kahetsen kogu südamest, et olen Sinu vastu eksinud. Ära lase mul enam kunagi Su vastu eksida. Anna, et võiksin Sind alati armastada, ja tee siis minuga, mida tahad.

Meie Isa  *  Ole tervitatud  * Au olgu

V. Ristilöödud Jeesus!  R. Halasta meie peale.

 

IV PEATUS

JEESUS KOHTAB OMA KURBA EMA

Active Image

Mõtisklus: Mõtle Poja ja Ema kohtumisele, mis sel teekonnal aset leidis. Jeesus ja Maarja vaatasid teineteisele ning need pilgud olid otsekui suur hulk nooli, mis üksteist nii hellalt armastavaid südameid haavasid.

Palve: Mu armas Jeesus, kurbuse läbi, mida Sa sel kohtumisel kogesid, kingi mulle Sinu pühale Emale tõeliselt pühendunud armastust. Ja sina, mu Kuninganna, kes olid täis kurbust, saavuta oma eestkostega mulle oma Poja kannatuste püsiv ja hell meelespidamine. Ma armastan Sind, Jeesus, mu arm; ma kahetsen kogu südamest, et olen alati Sinu vastu eksinud. Ära lase mul enam kunagi Su vastu eksida. Anna, et võiksin Sind alati armastada, ja tee siis minuga, mida tahad.

Meie Isa  *  Ole tervitatud  * Au olgu

V. Ristilöödud Jeesus!  R. Halasta meie peale.

 

V PEATUS

SIIMON KÜREENEST AITAB JEESUSEL RISTI KANDA

Active Image

Mõtisklus: Mõtle sellele, et juudid, nähes, et Jeesus iga sammuga aina enam nõrkeb, ja kartes, et ta võib teel surra – nemad aga soovisid, et ta sureks häbistavat ristisurma – sundisid küreenelast Siimonat risti meie Issanda järel kandma.

Palve: Mu magusaim Jeesus, selle küreenelase kombel ei keeldu ma ristist; ma nõustun sellega, ma võtan selle omaks. Iseäranis nõustun ma selle surmaga, mille Sina mulle oled määranud, ühes kõigi valudega, mis seda võivad saata.  Ma ühendan selle Sinu surmaga; ma ohverdan selle Sulle. Sina oled surnud armastuse pärast minu vastu! Mina suren armastusest Sinu vastu, et Sulle meeltmööda olla. Aita meid oma armuga.  Ma armastan Sind, Jeesus, mu arm; ma kahetsen kogu südamest, et olen alati Sinu vastu eksinud. Ära lase mul enam kunagi Su vastu eksida. Anna, et võiksin Sind alati armastada, ja tee siis minuga, mida tahad.

Meie Isa  *  Ole tervitatud  * Au olgu

V. Ristilöödud Jeesus!  R. Halasta meie peale.

 

VI PEATUS

VEROONIKA PÜHIB JEESUSE NÄGU

Active Image

Mõtisklus: Mõtle sellele, et naine nimega Veroonika, nähes Jeesust nõnda vaevatuna, tema nägu higi ja verega kaetult, kinkis talle rätiku, millesse tema oma tema jumalikku nägu pühkis, jättes sellesse oma näo kujutise.

Palve: Mu armastatuim Jeesus, Sinu nägu oli kaunis, kuid sel teel kaotas see kogu oma ilu; haavad ja veri on selle rikkunud. Kahjuks oli kord kaunis ka minu hing, kui ta ristimises vastu võttis Sinu armu, kuid oma pattudega olen ma sest peale ta rüvetanud. Sina üksi, mu Lunastaja, saad selle tema endises ilus taastada. Tee seda oma kannatuse läbi, oo Jeesus. Ma kahetsen kogu südamest, et olen alati Sinu vastu eksinud. Ära lase mul enam kunagi Su vastu eksida. Anna, et võiksin Sind alati armastada, ja tee siis minuga, mida tahad.

Meie Isa  *  Ole tervitatud  * Au olgu

V. Ristilöödud Jeesus!  R. Halasta meie peale.

 

VII PEATUS

JEESUS KUKUB TEIST KORDA

Active Image

Mõtisklus: Mõtle Jeesuse teisele kukkumisele risti all – kukkumisele, mis tugevdab meie vigastatud Issanda peas ja liikmetes olevate haavade tekitatud valu.

Palve: Mu leebeim Jeesus, kui palju kordi oled Sa mulle andeks andnud, ja kui palju kordi olen ma jälle langenud ja taas Sind solvanud! Selle uue kukkumise teene varal kingi mulle vajalikku abi, et püsida surmani Sinu armus. Aita, et kõigis kiusatustes, mis mind tabavad, võin ma end alati Sinu hoolde usaldada. Ma armastan Sind kogu südamest, Jeesus, mu armastus. Ma kahetsen kogu südamest, et olen alati Sinu vastu eksinud. Ära lase mul enam kunagi Su vastu eksida. Anna, et võiksin Sind alati armastada, ja tee siis minuga, mida tahad.

Meie Isa  *  Ole tervitatud  * Au olgu

V. Ristilöödud Jeesus!  R. Halasta meie peale.

 

VIII PEATUS

JEESUS LOHUTAB JERUUSALEMMA NAISI

Active Image

Mõtisklus: Mõtle sellele, et need naised nutsid kaastundest, nähes Jeesust nii haletsusväärses olukorras, veritsevana neist mööda minemas. Jeesus aga ütles neile: “Ärge nutke minu pärast, vaid iseendi ja oma laste pärast.”

Palve: Mu kurbusega koormatud Jeesus, ma nutan eksimuste pärast, millega ma Sind olen solvanud, valude pärast, mida nad ära on teeninud ja veelgi enam selle pahameele pärast, mida nad on põhjustanud Sulle, kes Sa mind nii väga oled armastanud. See on Sinu armastus, enam kui hirm põrgu ees, mis paneb mind mu pattude pärast nutma. Ma armastan Sind, mu Jeesus, rohkem kui iseennast; ma kahetsen kogu südamest, et olen alati Sinu vastu eksinud. Ära lase mul enam kunagi Su vastu eksida. Anna, et võiksin Sind alati armastada, ja tee siis minuga, mida tahad.

Meie Isa  *  Ole tervitatud  * Au olgu

V. Ristilöödud Jeesus!  R. Halasta meie peale.

 

IX PEATUS

JEESUS KUKUB KOLMANDAT KORDA

Active Image

Mõtisklus: Mõtle Jeesuse Kristuse kolmandale kukkumisele. Tema nõrkus oli ääretu ja üleliigne oli tema timukate julmus, kes püüdsid kiirendada tema samme, kui Tema vaevu liikuda suutis.

Palve: Mu Jeesus, selle nõrkuse pärast, mida Sa kannatasid teel Kolgatale, kingi mulle piisavalt jõudu ära võita iga inimlik tunnustus ja kõik mu kurjad kired, mis on pannud mind põlgama Sinu sõprust. Ma armastan Sind, Jeesus, mu armastus, kogu südamest; ma kahetsen kogu südamest, et olen alati Sinu vastu eksinud. Ära lase mul enam kunagi Su vastu eksida. Anna, et võiksin Sind alati armastada, ja tee siis minuga, mida tahad.

Meie Isa  *  Ole tervitatud  * Au olgu

V. Ristilöödud Jeesus!  R. Halasta meie peale.

 

X PEATUS

JEESUSELT REBITAKSE RIIDED

Active Image

Mõtisklus: Mõtle vägivallale, millega timukad Jeesuselt riided rebisid. Sisemised rõivad olid kleepunud tema katkirebitud ihu külge ning ta hukkajad rebisid need tema seljast nii jõhkralt, et nahk koos nendega maha tuli. Tunne kaasa oma Päästjale, keda nii julmalt koheldi, ning ütle talle:

Palve: Mu süütu Jeesus, selle piina teenete läbi, mida Sa oled tundnud, aita mul heita eneselt kogu kiindunus maiste asjade vastu, et ma võiksin kogu oma armastuse pühendada Sulle, kes Sa nii väga oled väärt minu armastust. Ma armastan Sind, oo Jeesus, kogu oma südamest; ma kahetsen, et olen alati Sinu vastu eksinud. Ära lase mul enam kunagi Su vastu eksida. Anna, et võiksin Sind alati armastada, ja tee siis minuga, mida tahad.

Meie Isa  *  Ole tervitatud  * Au olgu

V. Ristilöödud Jeesus!  R. Halasta meie peale.

 

XI PEATUS

JEESUS NAELUTATAKSE RISTILE

Active Image

Mõtisklus: Mõtle sellele, et Jeesus, pärast seda, kui ta oli ristile heidetud, sirutas välja oma käed ning ohverdas oma igavesele Isale oma elu meie päästmiseks. Need barbarid kinnitasid ta naeltega ning, risti üles tõstes, jätsid ta sinna kurikuulsasse võllapuusse ängistuses surema.

Palve: Mu põlgusega koormatud Jeesus, naeluta mu süda oma jalgade külge, et see alatiseks sinna jääks Sind armastama. Ma armastan Sind rohkem kui iseennast; ma kahetsen, et olen alati Sinu vastu eksinud. Ära lase mul enam kunagi Su vastu eksida. Anna, et võiksin Sind alati armastada, ja tee siis minuga, mida tahad.

Meie Isa  *  Ole tervitatud  * Au olgu

V. Ristilöödud Jeesus!  R. Halasta meie peale.

 

XII PEATUS

JEESUS SUREB RISTIL

Active Image

Mõtisklus: Mõtle sellele, kuidas pärast kolmetunnist agooniat ja ängistust ristil annab sinu Jeesus järele oma keha raskusele, langetab oma pea ja sureb.

Palve: Oo, mu surev Jeesus, ma suudlen vagalt seda risti, millel Sa armastusest minu vastu surid. Ma olen oma pattudega armetu surma ära teeninud, kuid Sinu surm on mu lootus. Oma surma teenete varal kingi mulle armu surra emmates Sinu jalgu ja põledes armastusest Sinu vastu. Sinu kätte usaldan ma oma hinge. Ma armastan Sind kogu oma südamest; ma kahetsen, et olen alati Sinu vastu eksinud. Ära lase mul enam kunagi Su vastu eksida. Anna, et võiksin Sind alati armastada, ja tee siis minuga, mida tahad.

Meie Isa  *  Ole tervitatud  * Au olgu

V. Ristilöödud Jeesus!  R. Halasta meie peale.

 

XIII PEATUS

JEESUSE IHU VÕETAKSE RISTILT JA PANNAKSE TA EMA SÜLLE

Active Image

Mõtisklus: Mõtle sellele, kuidas pärast meie Issanda surma kaks tema jüngritest, Joosep ja Nikodeemos, võtsid ta ristilt alla ning asetasid ta tema vaevatud ema käte vahele, kes võttis ta vastu sõnulseletamatu hellusega ning surus ta oma rinna vastu.

Palve: Oo kurbuse ema, armastuse pärast selle Poja vastu võta mind oma teenistusse ja palu teda minu eest. Ja Sina, mu Lunastaja, et Sa minu eest oled surnud, luba mul armastada Sind, sest ma ei soovi midagi peale Sinu, mu Jeesus. Ma kahetsen, et olen alati Sinu vastu eksinud. Ära lase mul enam kunagi Su vastu eksida. Anna, et võiksin Sind alati armastada, ja tee siis minuga, mida tahad.

Meie Isa  *  Ole tervitatud  * Au olgu

V. Ristilöödud Jeesus!  R. Halasta meie peale.

 

XIV PEATUS

JEESUS PANNAKSE HAUDA

Active Image

Mõtisklus: Mõtle sellele, kuidas jüngrid kandsid Jeesuse ihu, et see matta. Neid saatis Tema püha Ema, kes omaenda kätega kohendas seda hauakambris. Siis sulgesid nad haua ja kõik lahkusid.

Palve: Oo mu maetud Jeesus, ma suudlen kivi, mis Sind peidab. Kuid Sina tõusid taas kolmandal päeval. Ma anun Sind Sinu ülestõusmise pärast, tee, et ma koos Sinuga viimsel päeval tõuseksin üles võidukana, et alati Sinuga taevas ühendatud olla, Sind igavesti ülistades ja armastades. Ma armastan Sind ja kahetsen, et olen alati Sinu vastu eksinud. Ära lase mul enam kunagi Su vastu eksida. Anna, et võiksin Sind alati armastada, ja tee siis minuga, mida tahad.

Meie Isa  *  Ole tervitatud  *  Au olgu

V. Ristilöödud Jeesus!  R. Halasta meie peale.

 

Selle palvuse lõpetuseks loe viis korda Meie Isa, Ole tervitatud ja Au olgu Jeesuse Kristuse kannatuste auks.

 

LÕPUPALVE

PALVE RISTILÖÖDUD JEESUSELE

Ennäe, oo lahke ja magusaim Jeesus, ma heidan end põlvili Sinu ette ning anun Sind oma hinge kõige tulisema igatsusega, et Sa annaksid mu südamesse elava usu, lootuse ja armastuse tunded ühes tõelise kahetsusega mu pattude pärast ja kindla otsusega meelt parandada; sügava kiindumuse ja hingevaluga Sinu viie haava üle endamisi mõtiskledes ja juureldes on mu silme ees prohvet Taaveti sõnad Sinu kohta: “Nad on mu käed ja jalad läbi torganud, kõik mu luud on nad üle lugenud.”

 

Lõpus tuleks lugeda vähemalt üks Meie Isa ja üks Ole tervitatud intentsiooniga paavsti eest; nii täidetakse selle devotsiooniga seotud plenaarindulgentsi nõuded – niikaua, kuni inimene täidab ka kõik teised nõudmised.

Kui palvust juhib preester, annab ta õnnistuse. Tavapärane on lõpetada vaimuliku lauluga.

 

Tõlkinud Toomas Nigola

 
< Eelmine   Järgmine >